Änglarna via Ann Albers, 24 september

Anglarna Ann Albers

Änglarna, 24 september 2016

Via Ann Albers

 

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket!

Ni är alla i behov av vila. Vi vet att er värld verkar vara i kaos. Politisk oro, ekonomisk osäkerhet, stormar, hälsoproblem, etc. upprör många sinnen, men om ni kopplar av i kärlekens sanning kan ni trots kaoset i världen känna er lugna.

När era sinnen börjar gå framåt och ni oroar er för vad som kanske kommer att hända, vad som skulle kunna hända, vad som kan hända, stoppa er själva. Fråga er själva istället: ”Vad händer just nu, inom mig, i detta ögonblick?” Svaret kan vara mycket enkelt. ”Jag är rädd. Jag är inte säker på vad som kommer att hända. Jag känner mig inte trygg för jag vet inte om jag kommer att kunna hantera ekonomin/min hälsa/någon annan situation/etc. Jag känner mig inte trygg med livet på den här planeten. Jag är rädd Gud. Jag är rädd kära Änglar. Jag behöver sanningen. Jag behöver tröst.”

På så sätt, mina kära, öppnar ni upp er själva för att ta emot kärlek. Ni blir som ett barn som ber om att bli lugnad, tröstad och vägledd. Även i detta medgivande, att ni är rädda och att ni vill veta sanningen, öppnar ni upp till möjligheten att kärleken finns där för er. I själva verket har den alltid funnits och kommer alltid att finnas där för er.

Gå in i ert hjärta och undersök vad som finns där. Genom att göra det kommer ni att lugna era sinnen. När hjärtat bestämmer, måste era sinnen slappna av. Erkänn er oro för Änglarna och stanna vid det. Ta ett djupt andetag och be om att bli tröstad, lugnad och vägledd. Lyssna på den lugna rösten, de milda uppmaningarna, känslorna inom er. Det är kärlekens röst.

Vi är här för er. I en värld som tycks vara i kaos, kommer det alltid upp ett större beslut. Vi ser det. Vi vet det. Vi kan hjälpa er att bli immuna mot rädsla och kaos. Ju mer ni öppnar upp för att ta emot kärlek, desto mer öppnar ni upp för den sanning som finns inom er. Ni är hälsosamma, lyckliga själar vars ljus är så mycket starkare, så mycket mer strålande än kaoset i världen. ”Ni kan leva i världen, men inte av den”, men som vi har sagt många gånger, det är viktigt att ni ”är som ett barn för att komma in i himmelriket.”

Kom till oss för att inte bara be om världsliga lösningar, utan också, vilket är viktigare, för att be om tröst, lugn och vägledning. När ni bara känner kärlek kan rädslobaserade världsliga problem inte hota er. Slappna av genom att gå in i era hjärtan och be om vår hjälp. Vila i vissheten om att ni är, och alltid kommer att vara, vilande i hjärtat av det Gudomliga.

Gud välsigne er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...