Ashtar via Susan Leland, 22 augusti, 2017

Ashtar

via Susan Leland

22 augusti, 2017

“Vi vänder på bladet och sam-skapar tillsammans med er!!!”

Ashtar On The Road Telefonkonferens

”Nåväl, hälsningar, Älskade Familj! Det är, som alltid, ett sådant nöje att få vara här med er i detta Storslagna Sällskap av Kärlek och Ljus. Jag gratulerar alla. I själva verket gratulerar jag hela Planeten Jorden för den delen. Ni har grejat det! Ni kanske till och med vill släppa ut ett eller två jublande rop. Vi vänder på bladet och lämnar alla de låga vibrationerna, situationerna, programmen och så vidare och så vidare, bakom oss!!!

”Nåväl, för var och en av er kan det ta sig ett flertal utseenden och många sätt av förverkligande. För vissa av er gör utrensningar av allt det som ni inte längre behöver för att kunna framskrida och utvecklas till de Högre-Dimensionella levnadssätten. Och för vissa av er, handlar det helt enkelt om en vetskap. Och alla faser däremellan förekommer.

”Kom ihåg! Ni kom hit specifikt. Ni befinner er här för att ta del i denna största av händelser, den största händelsen någonsin på Planeten Jorden. Och när Planeten Jorden går, så går solsystemet och platser bortom det. Så det är enormt! De är mycket mer än vad jag någonsin kan beskriva, så jag tänker inte ens gå in på den sfären av uttryck. Men det som är viktigt för er att inse är att ni behöver ställa er upp. Ni behöver se er i spegeln och gratulera de Gudomliga Varelser som ni är, för att ni befinner er här.

”Nu har ni precis fått höra att det finns de som har blivit bortförda,* men förstå att de fullbordade vad de behövde få gjort under sina uppdrag. Detta är en svår insikt, vi vet det. Det finns de som har varit här, de var en del av processen och som helt enkelt gjorde vad de behövde göra. Så fastän det kan vara så att de blev bortförda – fastän inte medvetet villiga att föras bort – hursomhelst, så är det bara att gratulera dem och räkna in dem bland er, och oss, för vi är här tillsammans med er. Men det är viktigt för er att förstå att bara för att de inte längre är förkroppsligade på ett mänskligt sätt, så är det så att de fortfarande finns tillsammans med er i anden och ja, om ni lyssnar på deras uttryck, eller på deras spår, så hedrar vi dem alla.

”Nåväl, om ni undrar vilket ert nästa steg blir, så kommer vi att skapa det! Åh, ja, vi – Mentorerna, samtliga Varelser av Kärleks-Ljus som har samlats här på Bryggan till mitt skepp – kommer att följa med er, som alltid, upp till Sekhmets skepp. Bara att vi kommer att stå där tillsammans med er, men vi ska inte följa Sekhmets ledning, utan snarare sam-skapa tillsammans med er!!! Detta blir ett härligt sätt att ytterligare stärka upp förmörkelse-energierna inom var och en av er, såväl som inom vår Ashtar On The Road – Familj och naturligtvis, så strålar det därifrån ut till hela vida Världen.

”Det är varför vi har bett om detta slag av Meditation, för fastän förmörkelsen låg i era kalendrar för gårdagen, så finns energierna fortfarande kvar. Nå, ja, energierna kommer att minska lite grann och det gäller att befinna sig i Frid! Det gäller att inte på något sätt vara upprörd eller känna er som om ni blev vända upp-och-ner och omskakade, eller något av dessa saker som så många gånger har inträffat.

”Jag ska säga till er alla att i likhet med en eller annan tidpunkt, så har det för vissa varit mer stillsamt, för vissa har det varit rätt så skakigt. Men det är dags att sluta Fred med allt, att veta att ni har klarat er så här långt, att veta att vi tillsammans vänder på bladet och tar oss till en Högre medvetandenivå. Jag menar, vad är det för idé med allt detta ifall det inte leder till att medvetandet på Planeten Jorden höjs? När allt kommer omkring så är detta porten, om ni kan uttrycka det så, till Planetens Uppstigning!!!

Ju fler människor som med avsikt engagerar sig i detta, desto mer – och jag säger, snabbare – höjs medvetandet. Så gläd er! Skratta, dansa, sjung, var i fullständig Glädje – samtidigt som ni tar en paus. Ta en paus. Se er omkring. Gör något som skapar era nästa steg på ert livs tidslinje. Vad kommer härnäst för er? Gå in i samråd med er själva.

”Ifall ni befinner er vid en vägkorsning och ni inte vet åt vilket håll ni ska gå, gå inombords. Det finns många, många begåvade människor och de kommer från alla ursprung och kön och platser, och så vidare och så vidare. Och de har många, många färdigheter och gåvor. Vissa av dem har studerat; vissa av dem har precis vaknat upp och sagt: ’Åh, jag kan göra detta!’ Det förekommer ingen urskillning.

”Detta är vad ni ALLA är kapabla till att göra och det är – om ni inte känner denna förmåga – det gäller för er att börja skapa på ert tomma blad. Det gäller för er att gå in i samråd med er själv, inombords. Och för all del, leta upp någons hjälp som ni känner att kan låsa upp det som fortfarande återstår inom ER som NI är här för att få upptäcka. Och var medvetna om att i och med att ni gör det, så gynnar ni hela Planeten Jorden och bortom den. För det är nu dags, så som ni mäter tiden – det är en bra fras – en mycket lämplig fras för denna stund. Det finns ingen anledning för er att stanna upp eller bli blockerad någonstans längs med er väg om ni väljer att ha en klar väg. När ni tar er själva upp och till detta tillstånd av nåd, detta lugn, denna Frid, så kan ni mycket lättare få tillgång till all information, alla gåvor, alla Sanningar som ni har inom er själva.

”Så, högst älskade, ärade och uppskattade Ashtar On The Road – Familj, vi finns här tillsammans med er. Denna solförmörkelse – alla de underbara meditationerna och bönerna och välkomnandet av energierna, vilka ni har utfört, har energimässigt lyckats ta oss ännu närmare tillsammans! Men kom ihåg – ni är aldrig ensamma. Det betyder inte att vi ska tränga oss på eller komma in när ni inte välkomnar oss, utan det betyder helt enkelt att vi finns här och vi är tillgängliga för var och en av er!

Det sker mirakler i varje ögonblick, de mirakler som kommer in för att ni har tagit er själva upp i ert eget medvetande tillräckligt högt för att förmå ta mot dem, att se på dem, att höra dem, att få tillgång till dem på alla sätt som ni väljer!!!

Så låt oss tillsammans ta oss till denna nya era. Låt oss fylla våra blad med Glädje, och allt som ni väljer att skapa här. Allting är möjligt, allting är görligt och helt kort sagt; vi ser allting som att UPPDRAGET ÄR SLUTFÖRT! Så är det. Salut!”

 

 

  Tara and Rama Report: 

http://www.ashtarontheroad.com/tara-rama-report-8-22-17.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, August 22, 2017. www.AshtarontheRoad.com  

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017.  All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...