Ärkeängeln Mikael via Shelly, 9 september 2017

Ärkeängeln Mikael via Shelly

9 september 2017

Hälsningar, det är jag, Ärkeängeln Mikael.

Jag är vanligtvis inte i frontlinjen av Shellys kanalisering men jag finns alltid närvarande i bakgrunden. Jag ville komma till tals denna gång på grund av denna omvandling som nu sker.

Låt mig först säga till er alla; Om ni är påverkade av alla de förändringar som sker så var snälla och ta emot mitt energetiska svärd av ljus för att skära genom allt det ni upplever. Ni ska hålla och, hoppas jag, känna min närvaro. Det för att hjälpa er att koppla loss er från all den rädsla och förvirring som råder. Jag är med er, alltid, oavsett vad som händer.

Jag har varit en av väktarna på jorden i många tusen år. Därför har jag varit med er i mänskligheten genom de många evolutionära förändringarna. Det har varit pest-epidemier, bränder, översvämningar och jordbävningar tidigare och mänskligheten fortsätter bara. Detta kommer att hända denna gång också. Ja, en del människor känner att detta är slutet, eller början på slutet. Det är det inte.

Mänskligheten står på en mycket kraftfull och unik plats. Ni höjer medvetet jordens vibration och jorden anpassar sig till den förändringen. Så många av de människor som haft kontrollen i samhället kommer inte längre ha den makt de vant sig vid att utöva. Det finns väldigt mycket information som dyker upp när samhället går in i den femte dimensionen och det finns vissa grupper som skulle vilja hindra det. De kommer INTE att lyckas.

Ni är tiden inne att komma samman i styrka. Nu är tiden inne att välja att stötta varandra. Nu är tiden inne att välja att erkänna att var och en av er faktiskt tillhör samma ras – den mänskliga rasen! Hjälp därför varandra som ni skulle hjälpa er själva.

När ni samlas tillsammans i meditation, bön eller intention, runt världen, är ni kraftfullare än ni inser, och ja, ni kan desarmera en orkan. Energierna av negativitet, rädsla, dominans, kontroll eller något sådant KAN INTE stå i utrymmet av ljus, kärlek, medkänsla och balans. Därför ber jag er alla att göra mig sällskap.

Oavsett var ni finns i världen, oavsett vad klockan är, ta några minuter för att komma samman med min energi( jag föreställer mig att alla håller varandra i händerna när vi omringar jorden många gånger om).

  • Andas ned in till ert hjärtcenter. Att göra det är att ansluta till kärleken inom er.
  • Fråga om det finns någon rädsla, ångest eller något hat inom er i denna stund. Om så, vidkänn den och för upp den milt inifrån er. För upp den och då ni andas ut, frisläpp den från ert energifält. Föreställ er mitt svärd av ljus hjälpande er med denna rensning.
  • Andas åter in i ert hjärtcenter, denna gång går ni in i kärlek, medkänsla, balans och er gudomlighet och låter den fylla upp ert hjärta. Då ni gör det, låt den rena era energikroppar.
  • Då ni lätt och ledigt andas, skicka denna energi in i orkanerna, branden, översvämningen; vadhelst som kan ske i er medvetenhet. Då ni gör så, ha en tydlig intention att detta kan röra sig till VAD SOM HELST och skingra all obalans eller negativitet.

Ni kan göra detta så ofta ni tycker. Kom ihåg att ni är den kanal som denna balanserade energi flödar genom. Kom ihåg att ni inte ska ”ta på” er något som inte är ert eget. Att bara vara i det utrymmet av kärlek, ljus och balans kommer att skapa djupgående förändringar i världen.

Jag tackar er, min älskade familj. Jag står alltid till er tjänst.

Mikael

Kom ihåg att hålla er undan rädsla så mycket ni kan. Kom ihåg att ni inte är ensamma.

Mycket kärlek.

Shelly!

 

 

 

Du gillar kanske också...