Ashtar via Beatrice Madsen, September 25th, 2018

Ashtar    via   Beatrice Madsen    180925

Allt går planenligt och ni ska vara stolta och nöjda kära människor över den framgång ni gör. Det här kan tyckas märkligt i det kaos som era medier utropar varje stund med sanningen är att det är just kaoset som är beviset för ljusets stundande gradvisa seger.

Allt mörker måste upp till ytan, allt måste skakas om i sina grundvalar för att bestående förändring ska kunna komma till stånd. Att vara inkarnerad i en skarv mellan två tidsåldrar och i en upppgradering såsom ni är, är ingen dans på rosor. Ni är enormt stora, starka, gamla visa själar som valt att vara här just nu och ta smällarna, så fröna och bära ljusmanteln framåt och förändra, förändra, förändra.

Jag vill slå ett slag för det rebelliska i er. Det som vågar stå på sig att förändring är till det bättre. Ifrågasätt gamla dogmer, trossatser och fördomar. Ni kommer inte att vara bekväma, men har ni någonsin varit det? Det är inte eran uppgift. I det så är ni bekväma, det vill säga i att vara obekväma. Det är kanske just när du vågar säga vad du tycker, eller vara dig själv bortom konventioner som andra vågar följa efter. Du slår in en dörr som sedan inte går att stänga och mängder av människor kan passera igenom den för att du har slagit in den, eller vågat öppna den förbjudna stänga dörren.

Detta är din uppgift kära ljusarbetare och gränsöverskridare. Den inre moralen du har och de tydliga gränser för vad som är naturligt rätt och fel är tillika vägledande för andra. Ni är såsom de ljusa i ett parti schack och ni går framåt och slår omkull de mörka en efter en. De ljusa flödet har redan övertagit men ännu så återstår det enhel del arbete. De hjärtlösas energiska kamp över att hålla sig kvar har inget samvete och detta gör att de trampar över vad som helst för att hålla sig kvar i sin numera fornstora makt. Ni ljusa krigare har stora hjärtan och stora samveten, vilket gör att ni går mera försiktigt fram men nu när de riktiga sanningarna börjar uppdagas för fler och fler blir det så lättare för er att urskilja de mörkare krafterna och deras finslipade agenda och därmed kunna skilja agnarna från vetet.

De vill inte se detta, så är det. Var medveten om att de inte känner smärta på samma sätt som vi, utan använder sig av andra energier när de blir förtvivlade. Det de fasar för mest av allt är ditt ljus, din hjärtekraft och din medkänsla, din styrka. När du inte blir rädd har de ingen kraft eller makt över dig.

Kära människa, om du anade hur stor din potential är skulle du blekna av häpnad över vad ni tillsammans kan åstadkomma. Efter så många årtusenden av maktlöshet, i händerna på rovdjursbyten som inte vill se er växa så ligger dessa minnen som en spärr i er. Detta måste få ta sin tid. Skulle ni växa i ljuset för fort skulle det inte hinna integreras inom dig och likt en växt som får för mycket ljus och näring skulle ni växa er långa och gängliga och inte ha hunnit inkorporera näringen i er innersta stam. Ni skulle brytas av vid minsta vinspust och inte kunna stå emot ett kraftfullt regn utan att gå sönder.

Ni, kära människor är det som skrämmer de mörka allra mest och ni behöver bli medvetna om vilken effekt ni har, när ni vågar lysa. Vi stärker er från vårt håll och på nätterna träffas vi också, och tillsammans drar vi bort den mörka manteln och låter jordskorpan få liv, kraft och ljus.

Er, alltid vid er sida Ashtar Command.

Du gillar kanske också...