Änglarna via Ann Albers, 9 september, 2017

Änglarna, 9 september 2017

Via Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Det är inte Armageddon. Ni står inte inför Världens undergång. Det finns aldrig en tid när ni blir bestraffade, inte heller är Jorden ”arg” på er. Bränderna, översvämningarna, jordbävningarna, soleruptionerna eller andra naturfenomen innebär inte ”slutet”, utan snarare möjligheter till en ny början. Det här är en tid där ni uppmanas att expandera till ett vackrare flöde av kärlek, tillit och respekt för er sammanlänkade verklighet.

Era katastrofer är helt enkelt Jordens sätt att frigöra överskottsenergi som har byggts upp över tiden – antingen naturligt eller onaturligt. När mänskligheten inte tillåter sina egna känslomässiga energier att flöda, måste Jorden så småningom göra det för er. Ni är celler i ett ekosystem som är mycket mer sammankopplat än vad era överheter vill få er att tro.

Er sol är ett förkroppsligande av Gudomligt Ljus, precis som ni är. Den sänder det här Ljuset till Jorden i fysisk form i cykler som pulserar ungefär som tidvattnet. När Jorden har ett särskilt behov av kärlek skickar den ibland iväg utbrott av energier. Ni lever i en sådan tid. Krigshoten och kaoset på er planet har varit ett rop på kärlek. Er sol har lyssnat och sänt er ett enormt inflöde av ljus som håller på att skapa en otrolig rörelse. Er Moder Jord har svarat genom at frigöra stora mängder överskott av energier genom naturkatastrofer.

De katastrofer som ni bevittnar är inte ett straff, utan snarare en omkalibrering mot större kärlek – ett rop att vakna upp. Plötsligt är inte krig ett så stort bekymmer, när era medmänniskor är i behov av mat och skydd. Istället för att fokusera på rädsla, fokuserar ni på lösningar. Istället för att fokusera på olikheter, fokuserar ni på de gemensamma band ni delar som människor.

Ni är aldrig ensamma. Vi är med er i stillhet som i storm, vid födelse och död, ja, i alla skeden av era liv. Varsamt, kärleksfullt och ömt påminner vi er om en sanning så grundläggande att den är lätt att glömma. Ni är alla Ett. Ni är alla älskade.

Ni är alla en familj. Ta hand om varandra. Be för er själva och varandra. Fira framgångarna för varandra och räck ut en hand när livet känns för svårt.

Jorden håller inte på att gå under, Hon bara lättar på trycket, och när Hon gör det så påminns ni om hjärtats och själens kärleksfullaste prioriteringar.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...