Ashtar via Beatrice Madsen, March 3, 2019

Ashtar  via Beatrice Madsen     190303

Ni har under så lång tid haft föreställningen att tiden är linjär. Det är den också i den tredje dimensionella verkligheten.

I er medvetna önskan om att uppgå i den 5:e dimensionen kan därför tanken på riktning och mål ställa sig i förgrunden i er strävan att nå det nya tillståndet. Detta skapar i realiteten ett hinder för uppstigningsprocessen,då man inte kan nå dit med den linjära intentionen eller genom att vara målinriktad.

5:e dimensionen inom er väcker sig själv. Jag vill kalla den en väckningsprocessen. Ni flyter in i och ur och det kan ibland vara nästan lite drömlikt. Det är när ni dunsar tillbaka i er 3D verklighet som ni plötsligt kommer ihår hur tungt där känns och hur mycket lättare och ljusare det känns i den femte dimensionen. Ni har kvar alla era känslor, naturligtvis men de har en högre oktav, även de lägre och mörkare. Det är en glidande process och precis som det kan vara svårt att peka på när man börjar bli vuxen från att ha vait barn så är det likadant med denna övergång.

Att börja leva i femte dimensionen är en väckningsprocess och en födelseprocess och i den processen tvingas ni möta hela er själva. Detta är ingen enbart enkel och njutbar resa men jag vill förmedla att ni kommer att få rikliga belöningar av er egen själ när ni fullkomligt och förutsättningslöst accepterar uppstigningen. Det finns ingenting ni måste “göra” för att nå dit. Den föreställningen tillhör den gamla tanken och skolan. Ni ska bara vara och tillåta uppstigningen, som likt en blomma organiskt öppnar sina egna blad.

Be oss om hjälp och assistans då vi finns alldeles vid er sida,

Till er tjänst markbesättning från Ashtar Command

You may also like...