Mike Quinsey´s Högre Jag, 11 december 2015.

th-1

Mike Quinsey´s Högre Jag

11 december 2015.

Kanal: Mike Quinsey.

 

Mycket sker på jorden den här tiden, varav det mesta är utom synhåll så att ni har liten eller ingen kunskap om vad som sker. Det sker en våldsam konfrontation mellan Ljuset och de mörka Tjänarna som snabbt förlorar sitt inflytande. Gradvis kommer länge undertryckta uppfinningar eller framsteg till stånd, där dessa Ljusvarelser som deltar, ibland riskerar sina liv för att bli framgångsrika. Men de kan inte hejda flödet och Ljuset lyfts upp över hela världen. Med en ökning av nivån på ert medvetande, blir plötsligt fler själar än någonsin medvetna om hur de har vilseletts i århundraden. Tiden har praktiskt taget stått stilla då de mörka Tjänarna har sett till att nya uppfinningar som skulle ha lyft upp er, istället har hållits tillbaka. Var säkra på att det bara kan vara en tillfällig försening, eftersom ni är destinerade att ta ett hopp framåt innan nuvarande cykel avslutas.

När ni väl börjar att dra nytta av den nya tekniken så kommer behovet av att tillbringa större delen av er tid genom försörjning sakta att förändras. Uppfinningar som tar bort livets slit väntar på att bli kända, och när de är i bruk kommer ni också att bli mer självständiga. Välstånd kommer se till att alla kommer att dra nytta av de förändringarna, och fattigdomen kommer att bli ett minne blott. Tills nu har världens rikedom varit i händerna på en liten minoritet som avsiktligt har hållit er i ett behövande tillstånd , så att ni är beroende av dem. Denna situation ändras redan men det kommer att ta tid innan ni känner fördelarna. Världens rikedom kommer att spridas rättvist bland människor efter deras behov. Tiderna av ”att ha” och ”att inte ha” kommer att passera och girighet kommer inte att tolereras. Det kommer dock inte att förbli ett problem eftersom med tiden kommer de stigande vibrationerna endast att tillåta de själar som är redo att bli en del av ett nytt samhälle som bygger på rättvisa och jämlikhet, att stiga upp.

Om ni har några bekymmer angående er plats i framtiden, så ha ingen rädsla eftersom varje själ kommer att finna sig på exakt rätt nivå. Ingen kan höja sig till en högre nivå än deras vibrationer tillåter. Det innebär att alla som har fängslat er på jorden i årtusenden, kommer också att gå till en nivå som är förenlig med deras lägre vibrationer. De kommer inte längre att kunna störa er själs framsteg, och kommer att möta lärdomar som de behöver för att återvända till Ljuset. Allt fungerar på ett helt rättvist sätt eftersom Gud fortfarande håller alla själar i sin kärleksfulla famn.

Ni har gått igenom många prövningar och vedermödor, och testats till gränsen, men aldrig mer än ni kan hantera. Ni är så mycket starkare av era erfarenheter och kommer att kunna hantera de typer av problem som ni kommer att stöta på när ni frivilligt erbjuder er att hjälpa själar som är fångade i de lägre vibrationerna. Glädjen över att kunna hjälpa andra som kämpar för att hitta sin väg hem, kommer att göra alla era ansträngningar givande och väl värda mödan.

Ni förbereder er redan för ert festliga firande och glada förväntningar av att ge och ta emot gåvor från familj och vänner. Varje gång sprider känslan av kärlek, hopp och höga förväntningar inför framtiden, även när det finns risk för negativ aktivitet omkring er som är tänkt att orsaka panik och rädsla. Håll er lugna och er närvaro kommer att leda till en lugnande effekt när ni är bland andra människor. Det kan inte bättre illustreras än genom att delta i en avkopplande meditation, och i en grupp där styrkan känns kraftigt och är så mycket tydligare.

Ni finner redan att de stigande vibrationerna ger förändringar i djurriket, och de mest ovanliga vänskapsbanden knyts. Djuren blir vänner med de som normalt jagar dem, och det kommer att spridas eftersom fler exempel kommer att registreras. Så småningom kommer de inte att jaga varandra för mat, och var det inte profeterat att ”Lejonet ska leka med lammen?” . Det är början på förändringar som gradvis kommer att spridas vitt och brett. Även den mänskliga rasen kommer så småningom att förändras och när vibrationerna höjs, kommer den inte längre känna behov av att äta animaliskt kött. Men för närvarande äter majoriteten av själar fortfarande sådana livsmedel för att tillfredsställa vad deras kroppar behöver.

Med tiden kommer ni att äta mindre då er energikälla kommer att vara runt omkring er, och ni kommer att dra energi från den naturligt. Även om många inte har ett minne av att vara i de högre vibrationerna, kommer de som har det, veta att ni drar energi från allt omkring er. I era högre vibrerande kroppar behöver ni väldigt lite i matväg, som ni är vana vid på jorden. En del av er kommer att ha lärt sig att den dimension som ni kallar Sommarland, är där de flesta själar befinner sig omedelbart efter att ha lämnat sin fysiska kropp. Om själar har haft en annorlunda upplevelse, bör det påpekas att det är på grund av tankens kraft. Vad ni förväntar er att uppleva direkt efter döden beror till stor del på era förväntningar eller önskemål. Om ni tror att det inte finns någonting är det så det kommer att vara tills ni blir medvetna om att det är annorlunda mot era förväntningar, och vaknar till aktiviteten runt omkring er.

Ni måste vara öppna och beredda att acceptera att livet efter döden, kan vara helt annorlunda än vad ni har letts till att förvänta er. De med starka religiösa övertygelser kommer inledningsvis att hitta saker såsom de trodde, men ganska snart kommer det att gå upp för dem att det inte riktigt var vad de väntade. Mötet med nära och kära, släktingar eller vänner kommer snart att skingra alla tvivel om sanningen, men ha i åtanke att det är tankekraft som gör saker och ting som de är och varför det är så stor skillnad. Just därför vill ni inte någonting, och upptäcker att det som är runt omkring er är mycket välbekant och likt era Jordliga erfarenheter.

Självklart är era Jordliga upplevelser verkliga och det är ni som har skapat vad ni finner omkring er. Det är så annorlunda mot er existens i de högre vibrationerna, och i alla avseenden mycket mer acceptabelt. Exakt vad ni upplever beror på den nivå ni finner er på eftersom det finns markanta skillnader mellan dem. Det är mycket osannolikt att själar av en lägre vibration skulle söka den information som ges, och deras erfarenheter kan leda dem in i de mörkare nivåerna där det finns mindre ljus. Var säkra på att de av er som är av Ljuset behöver inte vara rädda alls om var ni kan finna er själva. Det är bristen på ljus som tar er till de lägre nivåer som kan verka vara som nästan totalt mörker.

Då slutet av denna cykel närmar sig, och angelägenheter på jorden kommer till sitt avslut, kommer det vara svårt att avgöra vad som egentligen händer. Dock läggs mycket arbete på att stoppa de mörka Tjänarnas verksamhet av att störa er frigivning från dem. Stora framgångar ligger mycket nära och betydande framsteg kan väntas mycket snart. Ni har tålmodigt väntat på några betydande framsteg och som ett resultat av de insatser som gjorts, finns det även möjligheter till att viktiga meddelanden kommer mycket snart.

Jag är Mike Quinsey och för fram dessa meddelanden genom mitt Högre Jag som begärts av St. Germain. De skickas med Kärlek och Välsignelser till alla själar.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

You can subscribe to the mailing list for these messages by going to www.treeofthegoldenlight.com/new_subscribe.html  left click on the heading “Subscribe to the Tree of the Golden Light Weekly Messages” and it will take you to the Subscribers page – go to the bottom and under the heading “etfirstcontact” enter your Email address twice as requested. You will then receive a confirmation if you are successful. You can also “unsubscribe” from the same page.

 

Du gillar kanske också...