Ashtar via Susan Leland, 26 januari

 

images

Ashtar: ”Var en som Strålar Kärleksljus till Allt”

Ashtar On The Road Telefonkonferens

26 januari 2016

 

”Hälsningar Älskade Familj! Vi är verkligen i Höga Vibrationer! Och vi uppskattar så att ni är här. Detta gäller om ni är här i denna stund, eller vid ett senare tillfälle som man noterar det. Det är allt i nuet. Och så hälsar vi alla i detta nu i Enhet, i samhörighet i denna Ashtar On The Road familj. Och jag börjar med att säga att jag kommer kanske vara lite mer kortfattad än jag brukar, men jag ber att orden som sades av oss själva, Mentorerna* och alla varelserna som arbetar med att föra in er i Gyllene Åldern – orden som kom genom den vi kallar ’Rösten’ – jag kommer be att de förs in i transkriptionen av mina påpekanden. [se boxen nedanför] För det var, när allt kommer omkring, jag som bad henne att göra dessa uttalanden så att de skulle vara ganska lätt urskiljbara från helheten av påståenden som jag gör, så att de kanske skulle kunna göra ett större intryck!

”Nu allt detta med Gudomlig Regering har förts fram för den är en farkost – om ni vill, denna NESARA-Lag som för med sig Gudomlig Regering – en farkost för att lyfta upp Planeten Jorden till den verkliga Gyllen Åldern som vi talar om! Och från den utgångspunkten, kommer alla de saker ni hör talas om att avslöjas och utvecklas och bli till – transport i skyttlar, till exempel. Många av er som lyssnar här dras till detta Möte för ni vet i någon del av er – Ni kanske inte vet det i ert medvetande men det finns en del av er som vet – att ni verkligen är en medlem av Ashtar Command!!!

”Många av er vet att ni tillbringat andra livstider med dem som vi identifierar – vi själva som Mentorerna,* eller med andra varelser som ar kända för att ha stigit upp, eller som kanske till och med är förkroppsligade på Planeten Jorden vid denna tid  – och har valt att komma frånd de Högre rikena in i en mänsklig kropp för att assistera i detta stora upplyftande! Och så är det för er, att komma ihåg Vem Ni Är, var och en av er, medlem av Ashtar Command eller inte. Den Största Sanningen i allt detta är att ni är Ljus – Varelser av Ljus som kommer in i kropparna som ni nu besitter för att åstadkomma denna Storslagna Mission, tillsammans med alla dem av oss som inte är förkroppsligade i mänskliga kroppar, men inte desto mindre är Varelser av Ljus. Det är ingen skillnad mellan oss, och vi utforskar att ta kontakt mer er så ni känner Enheten med KärleksLjuset Vi Alla Är!!!

”Nu finns det sätt att göra detta och vi engagerar oss i några av dem här under detta samtal,** och det finns andra som Ashtar On The Road presenterar för er. Det gäller för er att vara i resonans med er egen varelse och med all Kärlek i Universum och för att utöka den – stråla den! Var en som Strålar KärleksLjuset till allt!!! Jag har sagt detta sedan jag började tala genom denna Röst och jag säger det nu, tydligt och klart. Tack för att ni är De Strålande Ni Är! Ta bara ytterligare ett steg, och stråla det avsiktligt och medvetet och ni kommer att dra nytta av det, inte bara ni själva, utan hela Världen, nedanför, på och ovanför Planeten Jorden – och bortom till hela Universum!!!

”Detta är inte en liten sak. Det är inte enkelt om ni har en tankeform som är initierad inifrån er själva – särskilt från ert ego som alltid verkar vilja ha någon sorts röst, och det finns sätt som ni kan omprogrammera ert ego så att rösten kommer från Kärlek istället för rädsla, men det är inte det jag är här fämst för att diskutera. Det är för att höja upp er själva, höja upp era egna vibrationsfrekvenser så att ni konstant strålar KärleksLjuset mer och mer och mer! När ni får ett meddelande av rädsla, eller har strimmor av rädsla genom ert energifält, vad händer? Ni är inte så strålande. Åh, ni strålar fortfarande, men det är ni som ber er själva att vara Konstanta Strålare som, ska vi säga, exponentionellt ökar influensen som ni har!!!

”Detta är utan dömande. Detta är absolut förlåtande och  tacksamt. Med andra ord, ni dömer inte er själva eller någon. Ni säger bara: ’Så är det, så är det, jag välsignar alla involverade. Jag välsignar hela Planeten Jorden och bortom den. Jag delar mitt KärleksLjus med allt. Och, förresten, jag tar in en oändlig mängd mer för allt finns där för er, mig och för alla andra! Allt ni behöver göra är att ta in det!’

”Ibland kan det vara lite skakande och det finns saker som, låt oss säga, behöver rensas ut. Ja, ni kommer igenom det. Alla kommer igenom det! Några känner det fortfarande som om de vänds upp och ner och blir grundligt skakade. Rösten har haft en sådan erfarenhet. Så har den Älskade Fran och många, många andra över hela Jorden. Men vi är här och vi är här med er. Och det är inte så att ni måste gå igenom det ensamma, inte alls! Det är bara att gå samman med Ljuset, vara En i Kärleken och känna upplyftandet som kommer från Enheten Vi Alla Är. Kom ihåg att se i spegeln och hälsa den Gudomliga Varelsen ni är. Ju mer ni erkänner er egen Gudomlighet, desto mer ger ni er själva kraft att leva i er Gudomlighet!!!

”Nu har jag en ganska begriplig sits på Nya Jerusalem, och så har jag Perspektivet av att vara i de Högre Vibrationerna och se ut, i samma stund, på vad som sker överallt i er Värld. Och de verkligen fantastiska, fabulösa, stora nyheterna jag har till er är att fler och fler är i resonans med Ljuset!!! Fler och fler öppnar sina Hjärtan. Fler och fler förstår alla dessa intressanta avslöjanden av Sanningen som kommer fram fort fortare och fortast!

”Det stämmer! Det finns en drivkraft här. Programmet*** på FOXY kanalen skulle aldrig tillåtits, om inte drivkraften rört sig mot Ljuset! Så häng med! Och om ni känner att ni tappar lite – för att ett och annat behöver rensas ut och ni får några meddelanden med det, eller kanske ni får några meddelanden från utsidan av er själva som får er att känna viss besvikelse – STYR ER SJÄLVA! För upp er igen! Ni kan göra det! Ho’oponopono är ett mycket snabbt sätt att erkänna att ni behöver göra lite rensning och sedan göra den!!!

”Detta är förberedelse, och jag kommer inte att säga till er att det är den elfte timmen för allt är i samma stund ur mitt Perspektiv. Men jag säger er att saker sker, och om ni känner att ni har fler förberedelser att göra är mitt bästa råd till er alla – och detta kommer från ständig och evig kärlek till er – är att sätta igång med det! SÄTT IGÅNG MED DET!!! Gör er redo, för tiderna som ni känner dem, era Livsstilar, – tiderna för era Livsstilar förändras så snabbt, multipla tidslinjer förändras så många att man inte kan räkna dem – detta sker varje stund!

”Och vad detta betyder, Älskade Ni, är att ni själva håller löftet ni gav för länge sedan och, med er tillåtelse, med oss som er partner! Så ni ska veta att vi är med er!!! Och är en aktiv partner i att föra in den Gyllene Åldern och allt det för med sig till Planeten Jorden. Och dit Planeten Jorden går, går även Solsystemet, Galaxen, Universum. Med andra ord, om ni tänker att Planeten Jorden strålar nu, vänta bara, för när antalet individer som strålar ökar, kommer glöden som ges ut för hela Universum att bevittna, kommer vara mer magnifikt än någonsin tidigare!!! Och det kommer att fortsätta skina och vara ett exempel och en inspiration för alla andra i Universum!

”Så ni är alla ledare i detta. Ni är alla partners i detta. Och allra främst, ni är alla Gudomliga Varelser, alla i er egen rätt, i ert eget Kärleksljus som Ni Är! Så tack, Älskade Ni, för att ni stiger fram, för att ni svarar på anropet och för att ni är med oss, i denna mest Storslagna Mission någonsin i hela Universum! Och så är det. Salut!”

*   Ashtar, Sananda, St Germain, Sekhmet, Merlin, Kuan Yin and a group of Arcturians

** http://www.ashtarontheroad.com/ashtarteleconferences.html

http://www.ashtarontheroad.com/productsservices.html

*** X-Files http://www.fox.com/watch/607308867569/7756658688

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-beam-lovelight.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, January 26, 2016. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germian.se

 

Du gillar kanske också...