Ashtar via Susan Leland, 9 februari

 images

 

Ashtar: ”NESARA Kommer med den Gudomliga Världsordningen!”

Ashtar On The Road telefonkonferens – 9 februari 2016

 

”Hälsningar, älskade familj! Vi är så fulla av glädje! Vad sägs om Bernie * Vilken älskad familjemedlem – Han är verkligen en Broder? Och har ni hört det här. ** Han är från Kärlekens Planet, så inte att undra på! Han är en sådan människa av folket och han har varit känd som sådan i hela sitt liv! Han är en man av medkänsla och en man med stort intellekt, men det är alltid med ett medkännande perspektiv han talar och uttrycker sin visdom. Han sätter sig inte på någon form av piedestal. Ni förstår, han älskar människor så mycket, och han vill göra allt han kan för dem och ja, vi är med honom! Det kan ni räkna med!!!

”Känner han*oss? Ja, naturligtvis, gör han det! Han är Kumara! Han är en familjemedlem! Han kommer från Kärlekens Planet! Är det förvånande? Nej! Ni behöver bara se honom, eller lyssna på honom eller läsa något som han har i beredskap på sin, åh, ni kallar det sin ”agenda” eller hans ”plattform.” Det är ett intressant ord, eller hur ? Han står på den och det finns inget sätt för honom att falla igenom, stötas bort, eller på något annat sätt inte kunna hålla fast vid sanningen om det han har framfört, eftersom han har svaren!!! Och det blir ingen överraskning för er, det är jag säker på, men jag kommer ändå att berätta det i detta meddelande. Hans svar är baserade på hans fullständiga kännedom om NESARA-lagen. Det är rätt! Och han är mycket angelägen om att få den aktiverad, vilket kommer att ske så snart den tillkännages!

”Nu ska jag berätta något annat litet. Det finns många, många aspekter i världens livsstil, som redan ändrats enligt NESARA-lagen. Jag uppmuntrar er att läsa punkterna. Ni kan göra det på min hemsida, *** om ni vill. Ni kan göra det på webbplatsen av Mästarna som har talat, Älskade Tara och Rama **** Det är en mycket upplysande läsning -. En riktig Läsupplevelse, ska jag säga. Jag vet att du gillar ordet ”read” och jag älskar dina slanguttryck, men jag säger ”reading experience/ läsupplevelse.”

”När ni läser den, börja från början med ett öppet hjärta. Detta är Gudomligt; Detta är inte bara intellektuell visdom! Detta är inte bara, ”Nå, låt oss titta på alla de misstag som vi har gjort i det förflutna,” eller ”Låt oss titta på alla problem.” Detta är GUDOMLIGT – Gudomligt inspirerat! Det är absolut kodat av de högre Dimensionella Energierna av Kärlek och allt som Kärlek frambringar, inklusive FRED! Det är ett dokument för planeten Jorden och bortom!!!

”Den är vad ni skulle säga, en modell. Allt på Planeten Jorden är en modell för alla de nya planeterna som växer fram med sin egen evolution, för civilisationerna här ute i Galaxen och bortom Universum. Jag har en möjlighet att observera dem från min utsiktsplats på bryggan av Det Nya Jerusalem, och jag kan säga att till antalen är de otaliga – men vi kan säga miljoner, bara för att göra det lättare att förstå omfattningen!

”De är på tröskeln till att utvecklas till Högre Dimensionell verklighet, eftersom det är där verkligheten är – 3D är bara en holografiskt hologram! Och ni har alla gjort ett fantastiskt jobb genom att leva i det, eftersom ni har spelat roller, förstår ni. Ni har tillåtit illusioner som har varit tredimensionella skapelser på ett eller annat sätt, och så att säga, styrt era liv! Men nu är det dags för Gudomlig Regerings-STYRNING vill jag lova – som kommer från de högre rikena av Kärleksljus!!!

”Det handlar bara om KÄRLEK! Det handlar om att återvända, älskade familj! Det handlar om att återvända till livsstilar som är av de ni verkligen är! Och åh, vi kommer att ha en underbar tid! Vi har det redan, eftersom ni är flerdimensionella och ni redan finns i dessa högre dimensioner som vi berättar om!!! Det är anslutningarna – dessa anslutningar görs och förstå att ni är flerdimensionella varelser och att den ultimata anslutningen återvänder fullt ut för er gemenskap med era Ljusvarelser!

”Men under tiden, kommer vi att ha lite kul på vägen, eftersom vi har den Den Gyllene Tiden – och den är redan här! Lev den och ni är i den!!! Nu är det inte alltid så lätt att göra – vi förstår att när ni bombarderas med nyheter, när ni råkar höra lite grand av några av de mer överdrivna kommentarerna som görs av människor som Donald Trump och Pauls familjemedlemmar och de andra – Rubio, Cruz, Fiorina, och så vidare och så vidare.

”Och en hel del av kandidaterna på kontoren under Presidentens är av liknande sort med svavelosande och hatiska typer av anmärkningar. Ja, de är verkligen i 3D, eller hur? De vill inte ge upp sina tredimensionella livsstilar. Den passar dem utmärkt, eftersom det är där de är bekväma. Men när de öppnar upp bara lite, bara en liten bit så skickar ni dem en våg (blast) av Kärleksljus, och jag säger ”blast” – det är inget fel med det, Vi pratar inte om bomber här, vi pratar om vågor, eller bara ”ljusstrålar” – och när ni gör det, när de hittar en möjlighet att öppna sina hjärtan en smula, börjar de inse att deras liv har spelats på en scen.

”” Hela världen är en scen. ”Kommer ni ihåg den! Ja, det tillskrevs William Shakespeare, men vi vet alla hur det var, eller hur? Av någon anledning var det en sann intellektuell, en klok och kärleksfull varelse ***** som gjorde mycket av det arbete som har tillskrivits honom, men det betyder inget i de större tingens ordning, eftersom alla dessa sanningar är lätt tillgängliga. Ni hittar dem om ni verkligen vill!!!

”Tänk på detta. Det kommer att bli en enorm utbildningsprocess för alla som inte vet någonting om något av detta. Men allt eftersom människor utvecklas, kommer de att kunna få tillgång till sin egen information, mer och mer! Och det kommer inte riktigt att finnas behov av dessa elektroniska processer, för när en person – ja, ni har hört de hundra apornas berättelser – när en person får det och sedan en annan, och när hundra människor vet det, då är det känt! Nå, det är en förenkling när det gäller mänskligheten eftersom, trots allt, är ni inte apor, åtminstone inte längre! Men jag säger det som en rolig typ av kommentar – ta det inte bokstavligen !!!

”Ni har alla Stjärnfrön i er, vet ni, blandat med människan. Ja, och ni kommer att ta reda på mer om det genom er egen vetskap. När ni höjer era vibrationer, kan ni ha rådsmöten – som Sananda kallar dem när han undervisar i ”Helande Händer av Kärleksljus” ****** – då kan ni ha rådsmöten med era Ljusvarelser, era Högre Dimensionella Själv. Och, naturligtvis, med – era medvetanden – och era Stjärnfröfamiljer! Hur låter det? Och bli inte förvånad om ni inte är ”rena” plejader, eller en ”rena” Arkturier, eftersom det är precis som på Planeten Jorden, förstår ni. Jorden är vid en smältpunkt – inte bara USA – det är över hela världen!!!

”Nå, mänskligheten är en stor smältpunkt för många, många varelser som har kommit hit från olika planeter och stjärnor. Och ja, Stjärnvarelser har besökt Jorden under eoner av tid! Och ni vet hur saker och ting bara typ blandas ihop eller blir blandade. Så anslut till Ljuset inom er och ni kommer att få alla de högre dimensionella anslutningarna, kommunikationerna och samfunden som ni vill ha och mer, eftersom det alltid finns härliga överraskningar i allas energifält!!!

”Det finns många, många minnen tillgängliga för er från det förflutna och i framtiden. Absolut! Ni vet, det är allt – när ni kommer upp i de högre världarna – de är bara ett ögonblick bort! Och då kommer ni att kunna ta en titt på ert förflutna och er framtid, om ni så önskar. Och ni har en fri vilja tack vare – Jag älskar det namnet De Fyra Musketörerna ** och andra, och jag är en del av den gruppen, naturligtvis – er fria vilja, låt oss bara säga, har återlämnats till er!!! Så, nu har ni fri vilja. Om ni ser något som ni kallar er ”framtida tidslinje” och ni vill ändra den, så kan ni göra det!!! Och om ni vill rensa bort något av ert förflutna, så kan ni göra det också!!!

”Ni vet, det finns en sak som kallas ”karma.” Nu är karma verkligt. Den är verklig. Den har varit mycket verklig! Och det är möjligt att ni fortfarande tyngs av ert karmiska bagage, som en – ni vet liknelsen – tänk på bollen och kedjan. Men det är inte NÖDVÄNDIGT!!! De energier som kommer in är Höga, Höga, Höga Vibrationer av Kärlek, och ni kan använda dem – tillsammans med många andra verktyg – för att rensa karma. Vad måste ni då göra? Ni måste vara redo att släppa taget!!!

”Och för många människor det finns minnen från förr eller framtiden – Denna röst är en stor en för att skapa framtida karmiska bagage eller upplevelser. Jag skall inte gå in på det djupare, men det finns många, många verktyg för att rensa! Och Kärleksljuset, som strömmar in, fullkomligt väller in, har en sådan Hög Vibrationsenergi, den är bara kärlek och ni kan använda den! Bara öppna upp! Tillåt den att komma in och den är er, eftersom den finns där för er hur som helst, i oändliga mängder!!!

”Jag säger inte något som ni inte har hört förut. Jag betonar vikten av att förbereda er till fullo för Den Gyllene Tiden. Ni kan inte ta bollen-och-kedjan med er och komma särskilt långt på vägen! Så om det är något som återstår någonstans inom er – nu är det dags!!! Ni har ett talesätt, det kallas ”carpe diem – fånga dagen.” Ja, jag kommer att säga, ”FÅNGA ÖGONBLICKET – VARJE ÖGONBLICK” Vad betyder det? Ja, jag vet – jag tycker om ert språk så mycket att jag vill använda det -”! Men vad det innebär i enkla termer är ”Var Medveten”

”Inte bara det, utan ange er kurs. Ni är befälhavare, förstår ni. Ni sitter i kaptenens stol i era egna fartyg, som är ni, era merkabas, eller era energifält, så ange kursen innan ni ska meditera eller sova! Och sedan om ni märker att ni glider tillbaka in i – hmm, vi kan säga, in i tredimensionella attityder eller tankeprocesser eller något – vakna upp och ta er ur det genom att säga, ”Vänta en minut. Jag bestämmer. Jag är kapten på mitt eget skepp och jag väljer att ta in Kärleksljuset för att rensa ut! ”

”Ju mer ni gör det, ju mer kommer ni först och främst att, få för vana att göra det, och ju mindre kommer ni att ge det medvetna tankar – och när jag säger ”måste” är det en ganska stark formulering. Jag vill bara säga att – ju mindre ni behöver komma på er själva, på bar gärning, så att säga, desto mer omprogrammerade blir ni!!! Ni förstår, all programmering är inte en mörk sak för er människor. Hur låter det? Vad sägs om att omprogrammera era varelser så att Kärleksljuset väller in kontinuerligt och helt automatiskt rensar ut sådant som även skulle kunna driva runt horisonten, som kan vilja komma in i era energifält? Det kan ni göra! Ni har möjlighet att göra det!!!

”Nu, om ni vill tolka allt detta till att betyda,” Ja, det handlar om den elfte timmen eftersom Den Gyllene Tiden är på väg in i gryningen, ”Jag lämnar det till er. Min politik, som ni vet, har INGET DATUM, och jag står fast vid det! Så fråga inte eftersom jag inte kan ge er svaret. Det finns ingen väg för ett datum. Allt händer i nuet, men det finns en sekventiell ordning som måste följas. Och därför tills dess ordningsföljden har nått den exakta tidpunkten för NESARAs tillkännagivande, finns det inget datum!

”Vi försökte en gång. Ni vet alla att det slutade med 9-11. Det var anledningen till 9-11 eftersom ni vet, att de mörka hattarna var så rädda för de förändringar som NESARA skulle medföra, att de drog ur alla proppar den dagen. Så vi kommer inte att göra det igen. Vi kommer inte att ha en annan 9-11! Så jag säger er nu, från mitt hjärta till ert, det finns inga datum som vi kan ge er!!! Men om ni vill tolka mina kommentarer i detta meddelande som, hmm, hur ska jag säga, att det betyder att vi är mycket nära, det lämnar jag till er. Ni har valfrihet och ni kan göra det ni väljer.

”Jag kommer helt enkelt avsluta med att berätta för alla hur underbart speciellt det är att vara här med er i närheten, även i Enigheten av vår gemenskap! Och jag säger till er alla – ni är välkomna på bryggan av Det Nya Jerusalem när helst ni väljer att komma! Vi här hälsar er med kärlek och hedrar er speciellt eftersom ni är de jag kallar The Beamers, The Beacons, Kärleksljusen, Ledarna som visar alla vägen på Planeten Jorden!!!

”Så tack, älskade ni, för ert tålamod, för att ni stannar kvar i kursen och för att ni går framåt längs era valda banor, i samarbete med Befälhavare Ashtar och alla dem av oss som kommer att vara här med er! Vi har ett Stort Uppdrag och vi är nästan framme, vid den första delen av, ”Uppdraget Slutfört!!! ”Och så är det. Salut!”

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

* Senator Bernie Sanders

** Tara and Rama’s Report http://www.ashtarontheroad.com/tara__rama_A_A_news_reports.html

*** http://www.ashtarontheroad.com/nesara-flyer-2-8-16.html


****www.2013rainbowroundtable.com.ning  


*****Sir Francis Bacon, aka St Germain 


******http://www.ashtarontheroad.com/a-session-with-sananda.html

 

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-divine-governance.html


Transcription by Marta.


Given through Susan Leland, February 9, 2016. www.AshtarontheRoad.com


© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...