Hemligheter om Uppstigningen av Nara Merlyn, via Natalie Glasson, 12 februari

Blå, blå

Hemligheter om Uppstigningen av Nara Merlyn, 12 februari 2016
via Natalie Glasson

Hälsningar till alla ljusvarelser på Jorden, särskilt de som inkarnerade under perioden av Atlantis och är närvarande för att återuppta det verkliga syftet med Atlantis, vid denna strålande tid för uppstigning. Ni har varit en konstant lysande ledstjärna för ljus genom så många av de viktigaste faserna i Jordens uppstigning, ni är i tjänst med att föra ljus till alla delar av Jorden, hur lång tid planeten än behöver för att transformeras. Jag hedrar er för att vara på Jorden nu, ni ska veta att tillväxten och visdomen ni får från er nuvarande livstid är enorm och kommer att accelerera så många vackra upplevelser på de inre planen när er tjänst på Jorden är klar.

Jag vill inbjuda er till att dagligen känna inom er och ytterligare odla er kärlek för Moder Jord. Denna enkla process gör att ni kan uppfylla ert syfte på Jorden, låta era helande vibrationer flöda och likaså grunda er in i skönheten hos Moder Jord. Under min livstid på Atlantis insåg jag en mycket vacker förståelse, som för mig verkar vara hemligheten hos Jorden. Om ni älskar Moder Jord, genom att uttrycka och dela er kärlek dagligen, kommer det inte bara att förbättra er förbindelse med Moder Jord, för att förstå de uppstigningsskiften som äger rum, men ni tillåter faktiskt alla former av illusion att falla bort. När ni älskar Moder Jord villkorslöst är det att likna vid en aktivering som sker inom er, vilket innebär att ni ser bortom och genom illusionerna på Jorden och får åtkomst till ett högre medvetande av klarhet och sanning. En sådan enkel process och ändå en värdefull erfarenhet som gör att ni kan ta ansvar för er andliga och fysiska verklighet, och ytterligare vägleda andra. Jag hoppas att ni kommer att experimentera med det jag delar eftersom det är oerhört kraftfullt. Det finns så många nycklar och aktiveringar som kan äga rum i er varelse när ni låter er själ och intuition guida er.

En annan nyckel eller hemlighet hos det gudomliga som jag upptäckte i min Jordiska inkarnation var att om ni har en mycket ärlig avsikt att tillåta er själv att transformeras, likt en villighet att transformeras, förändras och ändras, med tillit till att resultatet kommer att tjäna och uppfylla er, då accelererar ni i hög hastighet genom uppstigningen. Er villighet att transformeras i er nuvarande verklighet är grundläggande, det visar att ni är öppen för att ta emot, accepterar att släppa bindningar och odlar förtroendet för er värdighet att få uppleva det goda i livet. Ni kanske vill fokusera på vart och ett av era chakran, från roten till kronan i tur och ordning, och ange detta påstående medan ni känner dess sanning förankras och uppvaknas inom varje chakra. ”Jag är villig att transformeras.” Det är ett sådant kraftfullt och mäktigt uttalande, eftersom det tillåter er att lämna alla era bindningar till den Jordiska verkligheten och ert ego bakom er, och träda in i den lysande sanningen av Skaparen. Genom denna metod kommer ni att märka att hastigheten och lättheten i er uppstigning manifesteras.

Det finns så många hemligheter som jag vill dela med er i denna stund. Under min livstid på Atlantis kände jag en enorm ensamhet. Jag antog att det berodde på att jag bara ville återvända till Skaparen, mitt hem, frigöra mig från den Jordiska verkligheten. Senare insåg jag att jag längtade efter en person eller följeslagare i mitt liv, som förstod mig på det sätt som Skaparen värdesätter allt som är min sanning. Jag trodde att en partner att dela mitt liv med skulle uppfylla ensamheten inom mig. Senare kände jag att min ensamhet var min egen skapelse, mitt eget fokus på att motstå Skaparen och motstå en själ i mitt liv som skulle känna igen min sanning. Mitt motstånd var en konflikt inom mig som påvisade både det som jag ville uppleva och det som jag inte ville. Jag ville desperat erkänna den ömma Skaparens sanning om min varelse och motstod ändå att se, känna och erkänna min inre sanning för mig själv. I stället ville jag att någon annan skulle verifiera min inre sanning och förbindelse med Skaparen åt mig, vilket i sin tur orsakade mig ytterligare smärta när detta inte skedde. Alltså stod jag inte bara emot mig själv och Skaparen, jag hindrade också att Skaparens aspekter kom in i mitt liv som följeslagare och partners.

För att locka in en partner eller vänner i ert liv som stöder er andliga evolution, även visdom, överflöd eller healing, behöver ni vara sanningsenlig med er själv. När ni är sann och ärlig mot er själv då tillåter ni sanningen att stiga upp inifrån er. Det är viktigt att erkänna era krafter och likaså att utvärdera mönster och perspektiv som hindrar er. Så när ni klarar av att möta er själv, observera och känna er själv med ärlighet, är det mycket lättare att heala, lösa upp motstånd och acceptera Skaparen i alla vackra former som finns tillgängliga. När ni observerar er själv, är det oerhört viktigt med processen av att släppa de perspektiv ni lägger märke till, eftersom det kommer att uppmuntra er att skapa ett sanningsenligt perspektiv och observation av er själv.

Jag uppmuntrar er att erkänna era krafter, förmågor och vackra egenskaper, hedra och älska er själv, för att föra fram dessa aspekter av er själv. Bjud sedan in er själ och era änglar till att vitalisera och förstärka dessa aspekter av er själv. Jag inbjuder er att observera tankemönster, känslor, övertygelser och även omedvetna eller undermedvetna affirmationer som ni skapar dagligen. Observera dem med kärlek och tålamod och bjud sedan in er själ och era änglar till att heala, lösa upp och radera era avslöjanden i perfekt enlighet med den gudomliga viljan hos Skaparen. Upplev er själv vitaliserad och renad.

Ju mer ni är villig att se, känna och erkänna Skaparen, fri från ego inom er, desto lättare kommer ni att locka till er allt ni önskar, in till er verklighet samt radera känslor av ensamhet.

Visste ni att en av de många syften med Jorden är att uppmuntra er att dela med er av Skaparen? Skaparen tillhör inte er, inte heller hör den till någon annan. Närvaron av Skaparen är lika inom alla. Er uppgift är att dela med er, av er aspekt av Skaparen i er verklighet, samtidigt som ni nådigt tar emot aspekter av Skaparen, som delas med er från andra. Det är inte att ge bort er kraft till andra och deras åsikter. Det är mer att inse att oavsett vad en person uttrycker verbalt eller fysiskt, utstrålas där är en vacker och ren aspekt av Skaparen, ofta utan att personen är medvetet varse om detta. Detta är en energi ni kan ta emot, acceptera och vårda ert väsen med. Det är inte längre tid för er att gömma undan er och kommunicera med Skaparen privat, och överge alla aspekter av livet. Även om detta tjänar er och krävs ibland, när djup healing och själv-erkännande äger rum. Det är dags att inse att ni kan utforska er sanning genom er vilja att dela, ge och uttrycka Skaparen inom er på lämpligt sätt. Detta är inte att tvinga era åsikter på andra, det är att inse att varje ögonblick energimässigt är ett ögonblick av förbindelse med Skaparen, både inom er varelse och genom kontakt med dem omkring er.

Många av er kommer att upptäcka att i den nuvarande och kommande tiden för uppstigningen, kommer själar att träda in i er verklighet där djup delning, mottagande och givande av Skaparen kan upplevas i var och en och mellan er. En hopflätning av Skaparenergier inom er båda kommer att leda till ett klimax och ytterligare uppvaknande av Skaparen. Dessa själar kan vara guider på de inre planen, fysiska partners, nya vänskaper eller till och med samfundet av er själ med er fysiska varelse. Var redo att dela, ge och ta emot Skaparen, eftersom detta kommer att vara en viktig övergång till att främja er uppstigning. Ett samfund av själar, ett samfund av Skaparen.

För att dela, utstråla och sända ut Skaparens aspekt inom er behöver ni släppa alla gamla mönster som har hämmat er att uppnå detta i det förflutna. Med denna enkla förståelse börjar vi inse den pågående uppstigningsprocessen för alla.

”Med det kraftfulla och kärleksfulla stödet från mina guider, änglar och Skaparen, tillåter jag mig att lösa, heala och rensa alla energier inom mig som hindrar mig från att dela, uppleva och ta emot Skaparen sanningsenligt, rent och helt inom min varelse och verklighet. Jag är villig att samtala med Skaparen inom mig, jag är villig att samtala med Skaparen inom andra, jag är villig att transformeras.”

Acceptans, bekräftelse och medkänsla för er själv och andra är en kraftfull process i att samtala förtroligt med Skaparen. Att samtala med Skaparen innebär först att skapa förändringar inom era egna perspektiv mer än några yttre uttryck, medan positiva yttre uttryck kan stödja er djupare förbindelse inombords.

Skaparen och alla själar inblandade i uppstigningen vid denna tidpunkt uppmuntrar er att gå in djupare i sanningen i ert väsen, och förbereda er för gudomligt uttryck. I ständig kärlek och stöd,

Nara Merlyn

Original Source: Sacred School of OmNa

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by incluerg ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...