Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 15 februari

Mina kära,

Många av er tänker på ert nästa steg, ”Ska jag göra detta? Eller skall gör det andra? Vad kommer att göra mitt liv komplett, för jag kan ju inte sitta här och bara göra ingenting? Det måste finnas något för mig att göra eller uppnå?

Så, många av er känner vilse och därför i smärta. Det är inte på grund av något ni har gjort, utan därför att det inte finns något ni kan göra.

Men att säga att ni måste vänta på er belöning är inte helt korrekt heller. För ni följer enbart ert inre väsens direktiv. Och det kan betyda att ni tänker på er olika glädjeämnen, eller till och med er fruktan, för det är det mest direkta steget som ni någonsin kan ta mot er dröm.

Ni är ganska bra på 3D konceptet, ”Jag gör en vision och sedan arbetar, arbetar och arbetar jag för att skapa denna dröm. Och om jag har tur, så blir denna dröm verklighet.” Ert nya agerande är att stoppa upp, lyssna på er inre varelse och följ vad ni hör eller känner när ni så gör.

Arbete är inte längre en del av ert skapande. Istället gäller det att röra sig mjukt mot vad det är som ni drömmer om. Det finns absolut magi i luften – bara inte på det sättet som ni en gång tänkte er det. Er nya magi är mycket enklare och mer tystlåtet.

Det är vad ni tar er an. Hur ni skapar utan ”borden”, ”måsten”, förväntningar, rädslor och ilska som ni är vana vid i 3D. Det bara är.

Det är ett koncept som är extremt svårt för er att acceptera eller förstå. Att inte göra någonting är vad ni skrattade åt och inför i 3D. ”Titta, han gör ingenting alls och förväntar sig att tjäna miljoner”. Sådana personer var i själva verket föregångare till det nya Er. Det är bara det att varken dem eller ni visste att detta var sant.

Naturligtvis så var inte alla som inte gjorde något i 3D föregångare, men många fler än ni nu tänker er var och är.

Denna övergång är från rädsla till glädje, inklusive rädslan som ger epitet åt och förminskar andra då de följer sitt inre. Vem kunde ha vetat för 40 år sedan att många av de gurun som startade nya dataföretag var visare då de inte fullbordade sina universitets kurser, än andra som gjorde det? Dessa gurun tänkte utanför boxen innan detta var ”tufft”, som ni säger.

Mer än ni förmodligen förväntar er, tänker och agerar annorlunda från normen – inkluderande ni. På så sätt lär ni er – såsom andra ljusarbetare – att glädja sig in i något är roligare och tar mindre tid än att arbeta sig in i något. Ni förändrar kartan av arbete – timme för timme, minut för minut, även om det förefaller att inte vara produktivt, när som ni drömmer ert mål till nyskapelse.

Ni lär er att använda er inre varelse för att skapa en ny värld av glädje. Och då ni så gör så inser ni att er jordedröm sker utan arbete, utan ”borden”, utan något alls av det som brukade krävas för skapelse i 3D – annat än att vara.

Ni har skapat er intentionen för er jordedröm. Ni har gjort det ena och det andra för att påskynda processen – mestadels utan resultat. Försök er nu på sätten i 5D av att bara vara. Och låta er inre varelse guida er mot det som ger er glädje. Och när så gör så faller delarna som kommer att skapa er jordedröm på plats.

Steve Jobs hade ingen aning om varför en kurs i kalligrafi ”kallade” på honom efter att han slutade och inte fullbordade universitet, men det verkade roligt. Slutprodukten av hans kurs är era möjligheter att välja många olika typsnitt på era datamaskiner. Det kanske är en liten detalj, men en som ger er glädje utan mycket energi å er del, då ni väljer ett roligt nytt typsnitt för denna speciella hälsning eller inbjudan.

Det är så att ni slumpartat finner glädje i en del som blir del av er jordedröm, förmodligen utan att veta att detta är sant till att ni ser tillbaka. Kanske det är en paragraf från en bok som du läser då du gör en paus med att städa huset blir biten som får alla bitarna att falla på plats. Kanske att en camping resa med vänner kommer att introducera er till ett nytt koncept. Ljusa och livliga bitar som förefaller att inte ha något att göra med ert liv och särskilt inte er dröm – tills att det så har.

Ni håller på att övergå från att skapa under rädsla och arbete till att skapa i glädje och njutning. Följ ert hjärta, er glädje – oberoende hur otänkbart det förefaller – att skapa er egen jordedröm – och ni kommer att lyckas. Arbeta på att skapa er jordedröm och den kommer alltid att finnas precis utom räckhåll.

Det är dags att njuta er till er dröm, inte att arbeta er till den.

För många kan sådana tankar förefalla att vara ännu ett försenande av skapandet av er jordedröm – att det är ert fel att ni inte har skapat det än.

Inget kan vara längre från sanningen. En del av er förstod er övergång till glädje snabbare än andra. Ni har nu eller håller nu på att skapa er jordedröm. Andra bland er behöver naturligtvis en liten repetitionskurs. Vi uppmuntrar er därför att leka med er dröm istället för att beklaga er över att ni inte än har arbetat tillräckligt hårt för att skapa det ni vill. Ni KOMMER att skapa för ni är vid framkanten av denna fantastiska övergång.

Ni håller enbart på att lära er att arbete inte länger gäller. Det är absolut en värdefull lektion – och en lektion som ni kan projicera ut till andra då de observerar er glädje och ja, ert skapande av er dröm. När de frågar varför ni hade sådan tur, så säger ni sanningsenligt att tur inte hade något med saken att göra. Ni helt enkelt gladde er själva in i ert nya liv. Så är det. Amen.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

Du gillar kanske också...