Ashtar via Susan Sammarco, 7:e augusti

images

Ashtar via Susan Sammarco, 7:e augusti


”Ashtar”

Jag är så glad över att vara här i dag. Det ger mig en sådan glädje att vara här med er. Det var ett tag sedan vi talade genom denna grupp.

Jag är ”Ashtar”. I själva verket bad vi Susan tidigare att dela med sig av sin första erfarenhet av oss, eftersom vi vill att ni i dag ska få en stor kram. För att tillåta oss att vara med er i dag, så att vi kan höja er energi ännu mer.

Upplev vårt hjärta som är närvarande hos er. Upplev vår famn. Upplev vår kyss på er panna. Alla ni som hör vår röst, vet att denna koppling är till för er och lyfter er högre än ni någonsin har varit.

Vi är så upprymda över vad som händer nu på denna planet. När vi först började tala genom Susan i denna grupp, berättade vi om ljuset som kommer in, pop, pop, pop, runt om i världen. Och nu lyser världen upp!

Ni tror kanske, ”nej … det här är inte uppvaknandet.” Ni har hört att vi har sagt att det är ljuset i hjärtat som räknas. Inte det någons sinne är fyllt av just nu. Men hjärtats ljus hos varje varelse på planeten har vaknat. Det nästa är ljuspelaren som kommer, för att väcka upp allas medvetandenivå.

Vi vet, att i hela världen finns det grupper som denna, som möts varje dag i veckan. De fokuserar på höjningen av medvetandet och de samtalar om samma saker som ni. Men ni har trott att ni inte behöver göra detta längre, eftersom förändringen redan har påbörjats. Vi ser förändringar på denna planet, i denna planet, runt planeten och genom hela systemet. Vi ändras alla. Vi är alla nya varelser. Nya skapelser.

Var och en av er är varje dag en ny varelse. Någon nämnde detta i konversationen tidigare. Varje dag är ni nya varelser. Det är verkligen sant. Vi tänker inte på detta.
Vi bara
är. Ni bara är.

Vi vet att människor tycker illa om sig själva om de inte känner att de är bra nog. Det behöver ni inte göra. Rädslan är borta. Självanklagelsen är borta. Varje dag när ni vaknar, och ser det vackra solskenet komma in i er värld, in i ert rum. Var tacksamma. Var glada.

Tänk på det som händer under natten. Det är många av er som är på Ashtars Galaktiska Befälsfartyg. Det är många som arbetar bredvid mig, med mig och är mina. Varje dag ser ni fler och fler så kallade UFOn som visar sig. Varje dag, i andra delar av världen, likväl som här. Ni kan se när de visas på Internet. Vi sa ju för ett år sedan att detta skulle hända, och nu händer det. Och visselblåsarna träder fram på olika ställen, och berättar vad som inte fungerat i denna värld, och hur saker och ting kan bli bättre. Allt detta är saker som vi inte kunde ha berättat för ett år sedan, för att ni då inte skulle ha lyssnat på oss. Ni är på en helt annan nivå i dag.

Vi är så nöjda med det ni har lämnat och vart ni har kommit. Och ni är bara en liten del av dit hela världen har kommit. Vi vet att det finns fler saker som kommer att hända, men vi talar inte om framtiden, vi talar om nuet.

Så, återigen, låt mig ta er i min famn. Känn mitt hjärta eftersom det är bredvid ert. Vet att ni tas omhand perfekt. Vet att varje dag, med de saker ni måste hantera, är en del av orkestreringen, speciellt för er och för det som ännu inte har hänt på planeten.

Jag ger er min kärlek med en stor stor kram. Tack.


Översättning Margareta och Hans Jonåker


http://www.ancientawakenings.org/Channelings.aspx

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...