Sananda via Linda Dillon, 6 augusti 2016

Jesus Sananda

Sananda via Linda Dillon

6 augusti 2016

Jesus Kallar Till Handling!

Hälsningar, jag är Jesus Sananda, jag är Yeshua, jag är Yeshi. Jag är Jesus. Jag är känd under många namn och ni känner mig som broder, vän, allierad och mästare. Inte en mästare av mig, mina kära, utan en mästare av er.

Jag har vinkat er till mig och bett er alla att gå med mig, men utvidgar nu detta. Jag ber er tala med mig, uppleva med mig, uttrycka er med mig och sätta kärlek i handling.

Detta är min kallelse till handling. Det är Ärkeängel Mikaels kallelse till handling. Det är Ärkeängel Gabriels kallelse till handling. Det är Sanat Kumaras kallelse till handling, och vi gör så å vår Moders, er Moders, vägnar. Vi gör så å Faderns och Moderns, den endas, vägnar.

Nu är det dags att veckla ut Moderns Plan, uppfyllandet av Hennes drömmar, Hennes önskningar, Hennes Plan. And vad är det, mina kära vänner? Det är återförankringen och återfödseln av kärlek på denna planet, vår älskade Gaia. Hur ser detta ut? Hur ser Nya Jorden ut?

Hur ser Nya Jorden ut, hur känns den, hur låter den, hur smakar den? Den låter eller uppför sig inte självbelåtet. Kärlek är inte bara en känsla … den är essensen och uttrycket av gudomlighet. Den är uttrycket av Moder/Fader Gud. Den är upplevelsen av Moder/Fader Gud. Tänk på vad jag säger – vår Moder, den Gudomliga Modern är konstant och ständigt föränderlig. Hon är oändlig och evig.

Och i samförandet, i föreningen av Moder/Fader Gud finns den oändliga och eviga handlingen av skapande. Den börjar och slutar inte. Den stannar inte upp eller avbryts. Den är oändlig och evig, expansiv, förunderlig och fenomenal. Och det är också ni. Ni, var och en, är oändliga och eviga. Ni är formade av och från Modern. Ni är av Modern och det betyder, kära vänner, att ni är av Fadern.

Därför är ni också en varelse av oändlig, evig skapelse på en mycket praktisk nivå. Ni vet detta och ni har upplevt detta genom konstruktionen av att åldras. Ni är inte samma person som ni var i början på denna konversation för ni har andats, hoppas jag, ett flertal gånger. Ni har haft förflugna tankar och många känslor. Ni har skapat ett kontinuum av liv, av existens bara genom att vara den ni är. Ni skapar, subtilt och för en del av er, inte så subtilt, genom avsikten att fortsätta leva och andas, varandes i expansion.

Det finns många jag skulle kunna tala med angående expansion som inte skulle ha den blekaste aning om vad jag pratade om. Ni vet. Som kärleksbärare, som ljusbärare, jag kallar fram er för att uppfylla Moderns Plan.

Ta, gör och implementera beslutet att uppfylla Planen. Var i varje andetag uttrycket för er gudomliga skapelse, för ert uppdrag och syfte. Vi inte bara kallar på er, vi står bredvid er, vi går med er, vi springer med er, vi andas med er. Ni, inte någon främling, utan var och en av er är de som implementerar Moderns Plan.

Ni har fått insikten, förståelsen, verktygen, mekanismerna och viljan att föra fram er plan inom Moderns Plan och de är i överensstämmelse. Er hjärtan och sinnen är i överensstämmelse med kärlek.

Nu återtänder vi ändå igen viljan för det är en viktig del av det som fattas. Det är viljan att fysiskt skapa det ni önskar. Och hur uttrycker ni vilja? Det är inte genom avsikt. Det är genom handling.

Så jag kallar på er, inte bara till det årliga mötet i Sedona, utan till ert liv … till ert liv … från det ögonblick ni vaknar till det ögonblick ni vaknar! Ni trodde jag skulle säga ”tills ni somnar”, men även i er drömtid är ni extremt upptagna.

Men min fråga till er och det jag söker är, ”När vi går tillsammans, är det att vara upptagen, är dessa handlingar, tankar och känslor i överensstämmelse inte bara med vår Moder utan med er? Är de speglingen och implementationen av den ni är?

När jag gick som människa, som man, som far och make, vet jag hur det var att ha en dålig dag. Jag vet hur det var att vara på dåligt humör och hur det känns att bli utnyttjad. Jag vet också att om ni skjuter undan det, underkastar er det, skrattar och säger ”Oj milde himmel, där for jag iväg igen” och återvänder till kärlek och glädje, vad finns det då? Mer kärlek och glädje. Så varför skulle något annat val, något annat sätt att vara, något annat viljeuttryck vara förnuftigt?

Ni är i ert hjärtas medvetande. Ni har redan beslutat och valt enhet och gemenskap. Det jag ber er om mina kära vänner och familj, vill ni, tillsammans med Ärkeänglarna Mikael och Gabriel, med Sanat Kumara, med alla oss i Moder/Fader Guds namn, kommer ni att ta nästa steg? Kommer ni att gå med mig, snälla? Snälla.

Gå i frid. Farväl.

© 2016 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...