En som tjänar och Ashira via James Mc Connell och Susan Sammarco 24 juli, 2016

TIBET-ONE-WHO-SERVES-3

En som tjänar (One who Serves) och Ashira

via James Mc Connell och Susan Sammarco

24 juli, 2016

Ni lever nu alltmer på prana-energi

”En som tjänar”:

Hälsningar till er. Här är ”En som tjänar” och som kommer att ta mer er till de nästföljande stegen som är på väg. Många saker sker nu och många saker är på väg.

Som tidigare sades idag, kan ni vara medvetna om att vi alltid ”tjuvlyssnar” på era konversationer, och det är inte alltid på grund av att vi deltar i dem, utan för att vi uppmuntrar vissa saker att komma fram. Det är återigen en del av hela orkestreringen.

Ni talade om kosten och hur viktig den är för allting. Den är visserligen mycket viktig, men vi önskar att ni ska förstå en sak. All förvirring gällande vad man ska äta och vad man inte ska äta, vad man ska inta i sin kropp och vad man inte ska ta in i kroppen, blir en omtvistad fråga. När ni kommer upp i en högre vibration, kommer inget av denna fråga att förekomma. Ni kommer att göra exakt så som ni behöver, i ögonblicket.

Er kropp kommer att tala till er. Den talar redan till er. Tidvis lyssnar ni och ibland lyssnar ni inte. Vi vill att ni ska förstå att detta nödvändigtvis inte är så viktigt just nu. Det skapar disharmoni inom er. Det är inte hälsosamt.

Så vi skulle vilja säga att ni inte ska äta allting som finns framför er, vi säger inte att det inte är skadligt, för vissa saker är faktiskt det. Ni måste använda er urskiljning gällande dessa frågor. Men förstå, att när ni rör er upp i högre vibrationer, så spelar många av dessa frågor ingen roll. Ni kommer att vara exakt där ni behöver vara och ni kommer att äta exakt vad ni behöver äta.

Ett flertal av er kommer faktiskt att komma till ett läge där ni inte ens vill äta längre. Det blir något som man gör för sociala ändamål. Att bryta bröd och dricka vin och såna saker blir en social sammankomst, inte så mycket ett behov. Ni lär er att inte leva för att äta utan för att äta för att leva. Att äta för att leva blir mer energimässigt. Ni kommer alltmer att leva på Pranisk energi, som någon tidigare talade om.

Allt detta är nu på gång. Vi säger inte ”i framtiden” för det sker nu, i detta ögonblick. Ni rör er alla åt detta håll, om ni så är medvetna om det eller inte. Det betyder inte , att om ni har ett visst begär efter något, om det är kött eller någonting annat, vänd er inte ifrån det eller känn ingen skuld för det. Bara låt det vara och när ni låter det vara, så är det exakt vad ni behöver just i det ögonblicket. Lär er att ha tillit till vad kroppen talar om för er, mer och mer, OK?

Har ni några frågor till ”En som tjänar” eller ”Ashira”, som finns här bredvid?

Fråga: Kan en kanal bara kanalisera information som han/hon själv tror på?

”En som tjänar”:

Det är mycket sannolikt att den som kanaliserar källor har sina övertygelser, ja, och det kan i någon mån påverka det som kommer igenom. Det är varför ni ser att olika kanalkällor kan ha olika förståelser och sätt på vilka saker och ting uttrycks. Men om ni ser på dem som helhet, så säger de alla för det mesta samma sak. Det uttrycks bara på flera olika sätt. Det överensstämmer med vibrationen hos den kanal som vi talar igenom.

Så övertygelsen finns förvisso där, i synnerhet med James, som har sitt trossystem inom vilket vi arbetar, men vi jobbar tidvis på att förändra det, för att få fram något som behöver komma fram. Alltid, på alla sätt, när en kanalisering sker genom en viss källa, så blir det aldrig 100%. Inte i detta avseende.

När det är frågan om en kanalisering som sker i trans, är det snarare 100%. Men i en medveten eller en till hälften medveten kanalisering, förekommer det tidvis en diskrepans. Ibland sker det felaktigheter här. Olika saker blir sagda som inte var menade att sägas. Så säkerligen, när vi nu talar, så kan det säkert vara så. Men det är säkerligen här som er urskiljning kommer in. Lyssna på oss och det som kommer igenom och se om det känns rätt för er. Om det känns rätt, så är det rätt.

”Ashira”:

Det finns flera kanaler runtom i världen som talar till er och för er. Många gånger kan en kanal ha fått en viss skolning eller vissa upplevelser, som har gett dem en förmåga för att återge en speciell nivå eller en speciell betydelse om någonting.

Så när man letar efter en kanal för att ta emot ett meddelande som man måste få ut, så kan man leta rätt på en speciell kanal med erfarenhet att tala på de sätt som man önskar få saker och ting uttryckta. Om ni läser något som låter mycket vetenskapligt eller akademiskt i sin framtoning, så kan kanalen ha den bakgrunden i sin erfarenhet för att kunna möjliggöra detta meddelande. Det finns andra kanaler som är mer vardagliga i sina presentationer och det är hur de har förberett sig för att ta emot.

Det förekommer en hel del olika sätt som dessa meddelanden ges, men när ni jämför dem, så har de alla en liknande ton. Det finns olika meddelanden som avsiktligen kommer genom olika kanaler. OK?

Fråga: Jag har en liten bok som heter ”Det stilla sinnet” av det Vita Brödraskapet. Det innehåller en passage angående disciplin, som säger att man inte ska låta sitt sinne eller kroppen göra vad de vill. Vad skulle ni säga?

”En som tjänar”:

Absolut, vi håller med. Ja, i nuet behöver ni disciplin för att ta hand om era kroppar. Men allting är baserat på medvetande. Medvetandet som utvecklas när ni rör er uppåt i vibration, börjar ändå skifta. Samtliga saker som ni talar om, om det så handlar om nöjen eller mat, kommer alla att bli oviktiga, inget att bekymra er om längre.

Men det är mer en typ av skuldbeläggning som i dessa tider gör det ännu mer skadligt för er, nu när ni fortfarande tidvis befinner er i matrisen. Det är under dessa tider som ni håller tillbaka. Följ med flödet, som vi alltid upprepar här. Låt det ske, utan att bekymra er över att göra det ena eller det andra, för det är alltid känslorna av skuld som är mer skadliga för er.

Om motivet är att känna skuld är det inte bra. Om det är att bli en bättre människa, så kommer ert medvetande tala om det för er inombords och ni kommer att röra er i den riktningen. Ni rör er alla i den riktningen.

”Ashira”:

Ja, vi har under flera års tid talat om för er vad ni ska äta och inte äta. Under Uppstigningsprocessen har ni i denna grupp delat med er vad ni helst äter och vad ni inte önskar äta. Och vi talar alltid om förlåtelse. Förlåtelse av sig själv.

Om ni är i en fas när ni tycker att en smoothie låter som en god idé och ni känner er starkt dragna till dem, så ta en. Om ni vill ha en hamburgare mitt i veckan, ät en och förlåt er själv. Lyssna till kroppen och vad den säger till er, för det är det viktigaste budskapet som ni dagligen kan ta emot.

Vi vet att ni, när ni stiger i er frekvens, och rör er uppåt i Processen, får färre och färre begär och ni kommer att förflytta er bortom intresset av de födoämnen som ni nu är intresserade av. Ni kan nu ha stunder när ni önskar ta ett glas vin. Allting som ni gör med självdisciplin får er att lyssna på er själv. När ni lyssnar till er själv, följ dessa instruktioner. Om ni råkar i ett stadium av skuld, förlåt er själv och gå vidare. OK?

”En som tjänar”:

Om det ger er glädje och lycka, vad är fel med det? I världen förekommer det alldeles för mycket sorg och nedstämdhet och allt för att ni ska stödja det. Släpp taget om det. Var de ni är och gör vad ni vill i ögonblicket, så länge som det inte skadar någon annan, för det är den ”Gyllene Regeln”. Så länge det i ögonblicket är glädjefyllt och upplyftande för er, så är det inget fel med det.

Det inkluderar att äta pizza och hamburgare, som ”Ashira” sade, eller att dricka vin. Njut! Livet är menat att njutas av. Går det tvärtemot er tidigare konversation, eller hur? Det finns tider då vi måste gunga båten en aning här.

Fråga: Hur är det med människor som rättfärdigar sina handlingar i nuet?

”En som tjänar”:

I ögonblicket är det lämpligt för dem. Högst sannolikt inte lämpligt i era ögon, när ni ser på det på ett dömande sätt. Låt det vara. Låt dem vara. De är vilka de är. Tillsammans är ni alla ett.

”Ashira”:

Många, många människor tar livet alldeles för allvarligt. Det är en tid för att leva och skratta. Ha roligt, mina vänner. Inte bara på söndagar, när ni kan skratta med varandra, utan varje dag. Hitta de saker som får er att le. Hitta de saker som får er att skratta. Hitta de saker som gör att er dag blir riktigt bra.

Fråga: Jag har börjat uttala affirmationer varje morgon när jag går upp. Vad är fördelen med det och förväntas jag göra det?

”En som tjänar”:

Ta ordet ’förväntas’ ur ditt ordförråd. Det finns inga ’förväntas’ och inga ’borden’. Det finns bara det som finns i ögonblicket. Om affirmerande känns bra på morgonen är det bra. Om det tar dig till ett högre medvetande, så att du kan röra dig igenom dagen på ett lättare och med befriande sätt? Gör det i så fall!

Affirmationer är underbara. Mantran är underbara. Yoga är underbart. Alla de sakerna är urgamla. De har funnits mycket länge. När du utför dem, gör det med kärlek i hjärtat. Att bara uttala dem retoriskt gör inte så stor nytta för dig. De hjälper en del, men det är tanken och känslan bakom som är viktigt här.

”Ashira”:

Det är mycket viktigt att få känslan bakom affirmationen. Ni skriver ner dem, ni läser dem, ni uttalar dem. Ni har en variation av aspekter som talar till dessa. Om ni bara läser dem högt, så tjänar de inte er på det sätt som de borde. Om ni läser dem högt borde de bringa passion till ert hjärta. De tar er till ett tillstånd av upphetsning gällande ert liv. Då gör de nytta för er.

Fråga: Efter dagens meditation såg jag ett moln av ljus och egyptiska pyramider på ett klot som flöt omkring. Vad kan ni säga om det?

”En som tjänar”:

Ja, du kan se genom slöjan. Det finns stunder då slöjan sänks. Det finns stunder då du kan få dessa glimtar genom den. Detta är vad ni alla kommer att kunna se och uppleva under kommande tider. Detta är vad vi förbereder er för. Att kunna se genom slöjan.

Ja, att kunna se era nära och kära som har återvänt till er. De har inte dött. De finns fortfarande kvar. Vi alla finns fortfarande kvar. Ni får alltfler av dessa upplevelser, så luta er tillbaka och njut av föreställningen. Det kommer på många sätt att bli underbart här.

Fråga: Så mitt Tredje Öga håller på att öppnas?

”En som tjänar”:

När energierna kommer in öppnas ert Tredje Öga och påverkar också era energi-centra, DNA och allt annat. Vad som än dyker upp, tillåt det ske. Ju mer tillit ni har, desto mer kommer ni att se. Det är så det fortsätter fungera.

Fråga: Jag har en fråga om vår planets massmedvetande. Håller vi på att närma oss något av en vändpunkt?

”En som tjänar”:

Ja. Det förekommer vad vi kallar ljus som tänds överallt. Först dyker de upp som glöd och sedan tänds de upp till flammor, kan man säga. De visar sig alltmer och mer, överallt på planeten. Det är så man kan följa dem på många sätt.

Galaktikerna registrerar frekvenserna på planeten, så de vet när ögonblicket kommer när vändpunkten har blivit nådd. Det är mycket nära förestående i denna tid. Ni har hört om den som sade att den ’Galaktiska Centralsolen har nyst’. Det är väldigt passande här. Allting dirigeras tillsammans här.

”Ashira”:

Ni behöver nödvändigtvis inte vänta på att mass-medvetandet ska se ut som ni gör. Det är inte nödvändigt att ha alla vakna och medvetna. Satsningen är för kärlek. Kärlek placeras i varenda varelse på planeten och det som eftersträvas är ett hjärta som öppnar sig samt en vibrationshöjning.

Fråga: Jag hör till en grupp i vilken jag fick höra att en Reptil var medlem. Kan ni tala om för mig om detta är sant?

”En som tjänar”:

Kan inte säga om detta stämmer eller inte. När människor kommer samman i grupper som den här, så kommer flera olika varelser. Det är möjligt för en individ i en grupp att bli överskuggad här. Detta kunde ha skett med den här. Det finns en viss möjlighet för det.

Fråga: Jag har en bio-feed-back apparat, som påstås innehålla healing-energier för healing på distans. Vad tror ni?

”Ashira”:

Denna apparat har goda funktionsförmågor, kan vi dela med oss till dig. Du behöver inte nödvändigtvis känna till hur du ska använda den. Du behöver känna till hur du ska arbeta med energierna. Iaktta när du arbetar med människor och djur som behöver healingen, medan de flödar till en större helhet. Detta gynnar inte bara ett flertal i världen, utan även dig själv. Fortsätt använda denna apparat!

”En som tjänar”:

Här skulle vi vilja fråga er, ni alla har datorer, laptoppar och olika apparater som ni använder? Känner ni till hur de fungerar? I många fall har ni ingen aning om hur de fungerar. Ni trycker på en knapp och de slås på!

Föreställ er nu att ni har en replikator framför er. Ni trycker på en knapp och vad ni tänkte att ni ville ha, dyker upp ur replikatorn. Ni tar det och gör vad ni vill med det och när ni är klar med det stoppar ni in det tillbaka i replikatorn. Det löses upp och återgår dit det kom ifrån. Behöver ni veta hur den fungerar? Förstår ni vart vi vill komma här?

Det spelar inte så stor roll hur den fungerar, som Ashira har sagt, utan att den gör det. Om den känns rätt, precis som den som introducerade ”Mojängen” här. Ni förstår. Ni behöver inte veta hur, annat än att den härstammade från Lemurien. Det är allt ni behöver veta, för ni skulle inte begripa er på vetenskapen bakom den.

Var inte av 3D. Var mera av 4- och 5D.

Fråga: Jag har en fråga för en annans räkning och önskar få en tolkning. Någon drömde om samvaro med vänner. Det fanns en massa ormar där. Den här personen är mycket rädd för ormar. En av ormarna hamnade i knät på henne. Den var till hälften vit, till hälften blå. Den spydde ut allt sitt gift. Hennes vänner bad henne krama ormen men hon kunde inte. Vad kan jag berätta för henne gällande denna dröm?

”Ashira”:

Tack för frågan. Ormar är ett tecken på visdom. Många människor är rädda för ormar. De är rädda för giftet. De är rädda för det sliddriga skinnet. Men alltsedan forntiden har ormar varit en symbol för visdom.

Den som kom till henne utan sitt gift och vilade i hennes knä och kopplade av, förmedlade till oss att hon kommer till en lugnare plats gällande den visdom som finns i hennes liv och som vilar i hennes händer. Hennes vänner ger henne uppmuntran. Hennes vänner önskar att hon ska få framgång. Hon är redo att gå vidare.

”En som tjänar”:

Vi har något att också tillägga här. Ormar förknippas ofta med andlighet. Och även med Kundalini-Energin. Kundalini-Energin som stiger upp genom chakra-centren. Men var börjar den? I famnen, förstår du?

Det är det första Chakra-området. Det är bekvämt där. Det är avkopplande där. Om den som drömde kunde välkomna detta, så skulle ormen kunna börja stiga. Det är Kundalini-Energin som stiger uppåt. Det finns ingenting att frukta här. Ormar är en uråldrig visdom, som ”Ashira” säger. Verkligen. De har haft en negativ klang, så väl som att man kan ha haft tidigare livsupplevelser av att ha blivit biten och förgiftad. Särskilt denna har genomgått livstider, där hon hade dessa upplevelser. Det är ett minne hon bär med sig.

Det är dags att släppa taget. När ni rör er uppåt i vibration, spelar inget av detta någon roll. Vi önskar att ni alltmer ska förstå det. Ju mer ni höjer er vibration, desto mindre kan något skada er. Om det är en orm eller en skorpion, eller vad det kan vara, så kan det inte skada er. De kommer inte ens att finnas där för att kunna skada någon.

Fråga: Jag tycker det är jobbigt med Donald Trump. Tala om för oss hur ni tänker. Jag har hört att vissa säger att han är en reinkarnation av Saint Germain. Stämmer det?

”En som tjänar”:

Ni kanske inte förstår detta, men han är en ljusets varelse. Precis som alla är varelser av ljuset. De kommer från ljuset. De kan ha omvägar hit och dit och det verkar vara som om de inte var av ljuset, men de är ändå av ljuset.

Vi säger inte att denne specifika inte har sina fel och brister. Det har han säkerligen. Att han skulle vara en reinkarnation av St. Germain, vi skakar på våra huvuden, nej på den frågan. Detta har vi inte hört sägas tidigare.

Men bekymra er inte över detta. Ni har vissa känslor gällande Hillary Clinton och gällande Donald Trump. Vi kan tala om för er att ingendera är ämnad för presidentposten. Saker och ting skulle kunna ändras, men det är osannolikt just nu. Det finns olika händelser som kommer att inträffa och som kommer att föregripa valet ”så som ni känner till det”. Vi upprepar: ”så som ni känner till det”.

Hur får den ena att känna er? Det är det som har betydelse.

Fråga: Kan ni tala om Scalar-vågor?

”En som tjänar”:

Det förekommer energimässiga vågor och så som vi har berättat om de tre vågorna som har kommit igenom, så skulle de kunna anses vara Scalar-vågor. Scalar-vågorna är också involverade med medvetandet.

Kabalen har använt sig av Scalar-vågor för att ändra på en del av mänsklighetens medvetande. Detta är den programmering som har ägt rum. Människorna har bombarderats med dessa vågor, använda för att ändra på mänskligt beteende, så mycket de bara kunde, här och var. Förstår ni?

Fråga: Någon gör reklam för att man ska kunna använda dessa vågor för healing inom ett högre medvetande. Är det verkligt?

”En som tjänar”:

Ja, det är korrekt. De kan användas på ettdera sättet.

Fråga: För flera år sedan hade jag en ’walk-in’, som jag inte har haft mycket att göra med. Är den aktiv med mig som en enhet eller hur står det till?

”Ashira”:

Detta var en del av din upplevelse av uppvaknandet, som vi ser det. Det tillförde dig fler insikter eftersom du tänker på tidigare liv. Det är inget som du vid den här tiden aktivt är involverad i. Men när du fortsätter att se genom slöjan, så kommer du att få se detta komma tillbaka till dig, och du kommer att se på den upplevelsen på ett mycket annorlunda sätt. OK?

Fråga: Angående affirmationer, om man affirmerar för andra, kan det störa deras resa?

”En som tjänar”:

Ja, det skulle du kunna göra. Om man affirmerar för en annan, beror det på ens fokus och avsikten hos den som affirmationen är till för. Om affirmationen är för det högsta goda, så är det en god affirmation. Men om man försöker manipulera, då kan affirmationen inte vara bra.

Fråga: Måste man ha en fysisk kropp för att gå in genom Ljuskamrarna, eller stämmer det att man inte behöver ha en fysisk kropp?

”En som tjänar”:

Ja, man behöver inte ha en kropp, en fysisk kropp, för att kunna stiga upp. Många går igenom vad ni kallar dödsprocessen här, och lämnar sin kropp och går igenom Uppstigningen. Många har gått igenom och har gjort så.

Men de som befinner sig här och i denna grupp, kommer sannolikt att röra sig genom Uppstigningsprocessen och behålla er fysiska kropp. Den kommer att förändras. Den förändras när vibrationerna skiftar. När vibrationerna inom er skiftar, kommer allting runtomkring er också att skifta. Då attraherar ni till er endast de vibrationer som är lika er.

Fråga: Detta är en dröm. Min far gick vidare och dyker upp i mina drömmar när jag har problem. I drömmen finns en man som håller en katt och från katten strömmar en hel del blod. Jag skriker och min far bara tittar på mig. Vad kan ni berätta för mig?

”Ashira”:

Denna man i drömmen kan krypa under skinnet på dig. Han är en som är ett bekymmer för dig i ditt dagliga liv. Din far finns där för att stötta dig, vilket beslut du än tar. Är denna person någon som du behöver lämna bakom dig? Detta är drömmens budskap. Du behöver förflytta dig bort från denna person. Det finns skador som sker och som du inte är medveten om och din far finns där för att ge dig stöd och älska dig under din beslutsprocess. OK?

”En som tjänar”:

Vi behöver låta kanalen gå.

Shanti. Fred med er. Var den som är Ett.

”Ashira”:

Jag är ”Ashira”. Det är ett nöje att vara med er och att ha fått vara en del av er konversation innan kanaliseringen började.

Ni fortsätter att beröra grundläggande frågor gällande många, många ämnen. Vi känner till att detta är ett storslaget sätt för denna grupp att finnas i. Vi finns här och vi kommer också att ta hit alla våra vänner! För att bygga upp en pelare av Ljus i detta hem. Vi vet att ordet sprider sig och att fler människor kommer att närvara.

När förändringarna sätter in dag för dag och förändringar bryter fram, så kommer ni också att vara på rätt ställe för det nya som kommer in. Allt det som ni har väntat på är på gång. Allt detta, lika bekymrade som ni är gällande er egen Uppstigning, så kommer ni att finna att ni förflyttar er utifrån er själva.

För när ni höjer er vibration, så får ni helt annorlunda tankar och situationer i era liv. Ni kommer inte längre att hålla fast vid de saker som ni idag håller fast vid. Ni kommer inte längre att hålla er fast vid bekymmer om vad ni ska äta eller hur ni ska tänka, för atmosfären kommer att förändras.

Nu lämnar vi er idag med vår kärlek och vårt ljus.

Namaste.

Channeled by James McConnell and Dr. Susan Sammarco
www.meetup.com/ancient-awakenings

http://www.ancientawakenings.org

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...