Athena via Sharon Stewart, 15 september 2021

 

Athena via Sharon Stewart

15 september 2021

Dagligt Åtagande för Världsfred

Jag är Athena, Gudinna av Krig och Visdom, med ett meddelande till de som vill lyssna.

Principerna för hur er värld fungerar undgår många av er. Dessa principer är de universella lagarna och lagen om skapande, vilket ni som människor har full makt över. Full makt, jag betonar det. Er värld börjar med ert sinne och projekten som kommer därifrån.

Emellertid missbrukas dessa krafter eftersom ni lärts att missbruka dem. Och på grund av att ni lärts detta, lider ni. Lidande är inte nödvändigt. Inte ens i denna tid av stor förändring på planeten.

Det är viktigt att ni orienterar ert sinne med högre värden av kärlek, medkänsla, förlåtelse. För dem som inte har själskontakt är det en sak ni måste öva på. För dem som har själskontakt kommer det naturligt, dock kan ni fortfarande ägna er åt felaktigt tänkande.

Gör ett dagligt åtagande för världsfred. Hur kan ni göra det?

Därför att ni är skapare av denna värld, platsen att börja med detta finns inom ert eget sinne. Sudda ut tankar om våld, om att skada andra, om att hålla med krigsherrar och speciellt, själva platsen för att börja är att eliminera tankar på att det finns fiender. Det finns ingen fiende. Fienden är tankeenergi som ni har i ert sinne.

Om ni tror att den Djupa Staten är en fiende istället för en lärare för en obemyndigad värld, då kommer ni att rädas den, eftersom alla krigare räds sina fiender. Se den inte som en fiende, se den som en entitet som kommer att lära er att bli mer bemyndigade. Ni är vana vid att tro att de som lär er de bästa lektionerna är välvilliga varelser, sådana som Ivo, emellertid är de som lär er de kraftfullaste lektionerna de negativa varelserna, sådana som Arkonerna som plågar Sharons hem. Då de fortsätter sina attacker mot henne, lär hon sig och blir alltmer stark i hanteringen av dem. Hon är inte rädd för dem, hon förstår inom sig att hon är kraftfullare än de är och att de inte kan skada henne. Hon ser dem inte som fiender, hon ser dem som varelser med avsikt att störa hennes sömn och sänka hennes humör, och av den orsaken hanterar hon dem.

När ni ser andra som terrorister, då är ni rädda för dem eftersom terrorister finns där för att terrorisera ert sinne. Sätter att komma över denna rädsla är att betrakta allt detta som en lektion i bemyndigande. Och att förstå att era guider och utomjordsliga team arbetar med er för att hjälpa er att lära dessa lektioner.

Beträffande döden, förstå att ni i denna livstid bara kan dö en gång. Ni ser detta som en orsak att inte leva, eftersom ni skulle kunna dö. Detta är en spegling av den omgivning ni lever i, och det kanske skulle vara värt besväret att fokusera på att skapa en mindre fientlig miljö i er värld, så att det då skulle finnas mindre rädsla i den.

Ja. Sharon, det finns ingen orsak att vara rädd. Tack. Ingen alls.

Den enda orsaken till att någon fiende kan skada er är att ni tror att de kan det. Så fort ni tror att ni är trygga och inget kan skada er, när ni stadigt vet detta, kommer ni att stiga till en högre tidslinje där ni är trygga. Ni skapar er verklighet. När ni är rädda, drar ni den lektionen till er.

Släpp alla tankar på fiender, på förövare, på att vara offer, arga känslor, namnkallande och förtal, hån av era lärare … De visar er. Och nej, era bästa lärare är inte välvilliga själar, ibland är de illvilliga själar.

Släpp alla tankar på fiender, förövare, krig, strider, erövringar, skärmytslingar, terrorister, dödande, mord, hämnd, att få rättvisa … alltihop. Det är drakoniskt tänkande och genom drakoniskt tänkande blir ni kvar vid deras lägre vibration.

Se denna frigörelse av Jorden på bara positiva sätt. Jorden befrias. Människorna ges sitt val tillbaka – det har de redan fått. De inkarnerar på jorden igen av eget val, eller går till andra planeter. Det valet har återställts.

När en sådan tanke kommer upp i ert sinne, tänk då på ett annat mer välvilligt sätt att se det på: som en lärande upplevelse. Vad är det den lär er? Hur kan ni se på detta mer positivt?

Orsaken till att ni attraherar lidande är att ni tror på det. Så, vägra nu tro på det. Ändra ert sinne.

Konflikt är en möjlighet att växa i inre frid, att acceptera och leva medkännande får konflikt att upphöra.

Ni måste se möjligheten att växa i det som just nu pågår i er värld. Om ni inte ser det på det sättet, kommer ni att kvarstå i lägre frekvens och attrahera de lektioner ni behöver för er upplysning.

Jag är Athena. Jag älskade en gång er värld, och nu har jag återkommit.

Adjö

www.sharonandivo.weebly.com

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...