Lägesrapport – Devolution – av Per Staffan, 17 september, 2021

 

 

Kära Ljusarbetare och Ljuskrigare,

 

Vi står nu inför en spännande höst. Man skulle kunna säga att läget är laddat. Det sker hela tiden nya remarkabla utvecklingar, både öppet och i det tysta.

Om man skall förlita sig och tro på Real Raw News så är Bill Gates fast i GITMO och har av militär domstol dömts till avrättning via hängning den 5 oktober – att utföras av militären. Samma källa säger också att den forne Attorney General William Barr och Hilary Clinton har redan avrättats.  Problemet är att någon form av Hillary Clinton har visat upp sig sedan hennes påstådda avrättning i april 2021. Vi vet dock att man använder sig av både så kallade dubbletter och kloner, synnerhet  när det gäller Clinton. Vi får då hoppas att det var den ursprungliga Hillary Clinton som avrättades. Klonerna kanske tas om hand om med tiden.  Ni kan själva läsa på engelska – på sajten https://realrawnews.com

Vad många källor förefaller att vara överens om är att den omtalade ”Arizona Forensic Audit” kommer att läggas fram.  Man talade först om augusti, vilket inte blev av. Kabalen vet inte när det kommer men man förbereder sig genom att skapa så många distraktioner som möjligt. Fiaskot i Afghanistan är till mångt och mycket ämnat som en distraktion, samtidigt som kabalen ville att Talibanerna skulle få amerikanska först klassiska vapen, samt att Kina skall ta över den forna amerikanska basen Bagram. Det hela blir mer förståeligt om man betänker att Kabalen använder sig av Kina för att omforma världen, samt att Biden mer eller mindre är underlydande till Kina. Covid är ett kinesiskt biologiskt vapen utvecklat av kabalen och Fauci, NIH,  som spreds över världen och inte minst till USA för att omstörta samhället. Kina tillverkar kemikalier för framställande av narkotika som smugglas in till USA över gränsen mot Mexiko. En stor del av den unga generationen går på knä i USA på grund av detta. Nu inför man också mer och mer tvång för vaccinering i USA, liksom i Europa, vilket kommer att döda många människor runt om i världen.

Så Kabalen finns i USA och den styr Kina och man har som målsättning att omforma och ta ned USAs samhällsstruktur och det samma gäller Europas där Kabalen styr EU. I och med att vaccinationsgraden är hög i USA och Europa kommer särskilt många människor att dö här. Detta är en del av Bill Gates avfolknings program. Ni kan läsa mer om det på Real Raw News (RRN). Hans organisation gjorde ett experiment med långtidsverkan av ett nytt influensa vaccin. En annons lades ut om frivilliga. Lite drygt 250 personer ställde upp. Det tog flera år för giftet att verka, men sedan dog 99% av de som var med i testen på grund olika kollapsade organ hos dem, och alla inom en vecka. De tyckte att experimentet med gifterna var lyckat då det tog lång tid, men sedan tog 99%.  På grund av det tar lång tid blir det svårt att spåra dödsorsaken tillbaka till ett vaccin.

Program såsom Critical Race Theory (CRT) härstammar i mångt och mycket från Kina. Kina har mutat utbildningsystem och universitet i väst för att propagera för CRT och woke och cancel kulturen i allmänhet. Likaså är den så kallade Klimatkrisen fabricerad för att underminera det västerländska samhället. Jag läste nyligen att fyra av tio unga människor i Sverige inte vill ha barn på grund av klimat ångest eller oro. Det västerländska samhället är på väg mot undergång om detta fortsätter.

När kommer vändningen då, för vi vet ju att det blir ett lyckligt slut – ”såsom alla gamla klassiska amerikanska långfilmer”. Nu är det inte bara gamla amerikanska långfilmer som pekar på ett lyckligt slut eller upplösning, men det kan ju vara en bra och lättsam liknelse nu när vi drar oss tillbaka och tittar på skräckfilmen eller vilda Västern filmen. Kanske Trump är ”the New Sheriff in Town”.

Den nye Sheriffen Trump får tack och lov hjälp från högre makter, vilket vi har pratat om och som de många kanaliserade meddelandena ständigt påminner oss om i vår utveckling och utbildning mot uppstigningen.

Det finns vissa källor som spekulerar åt ett visst håll. Vi får gå tillbaka till ”Arizona Forensic Audit” eller AFA, som blir som ett startskott. Det kan komma nu i september. Jag fick just reda på att ett datum har nu satts för detta – den 24 september kl 13.00 i Arizona. Detta kan leda till Röda oktober i år, som Q har talat om.

När AFA kommer fram kommer kabalen gå fullt ut för att försöka stoppa att informationen sprids. Man kommer att censurera eller till och med stänga ned delar av samhället i USA. Implikationen av AFA blir nämligen att Biden officiellt inte är en legitim President. Styrandet av USA hamnar då i ett slags limbo där Trump inte har befogenhet och Biden inte är legitim. Den amerikanska militären står då redo att införa något man kallar Devolution. Detta scenario sattes på plats av militären under ledning av Trump under hans tid som President.  Det är lagligt och grundat i Konstitutionen. Militären kommer då att kliva in och administrera landet, eftersom ingen annan legitim administration finns att tillgå.

Man räknar också med att Antifa och Black Lives Matter organisationerna kommer att skapa våldsamheter i samband med protester mot resultatet av AFA. Militären kommer att stoppa oroligheterna. Det är ett scenario som liknar det som utspelade sig i Tyskland på 1930-talet när Nazisterna och ”brown shirts eller brunskjortorna” framgångsrikt tog över. Denna gång har vi lyckligtvis en militär som är förbered och har svurit att upprätthålla den Amerikanska Konstitutionen och rädda riket från utländska och inhemska fiender, som det står, och därmed världen från undergång och total underkastelse till Kabalen.

Jag talade häromdagen med en ljusarbetare här i Boston, där jag är just nu. Hon hade träffat, av en slump eller socialt, en amerikansk militär med någorlunda hög grad. Denna man berättade att han var i Massachusetts för att leda organiserandet av militären i denna stat. Han hade kommit hit för några månader sedan.  Han gav inga fler detaljer av förståeliga skäl. Liknande förberedelser görs nu i alla stater får man förmoda, vilket också olika källor på internetet bekräftar.

Hur länge det militära styret kommer att pågå är ingen som vet, man kan bara förmoda att massarresteringar kommer att göras under denna tid. Många kommer att ställas inför militär domstol eller tribunal och i snabb takt dömas som förrädare och arbetande för fiender (traitors and enemy combatants…). Vi kanske kallar det för Kvissling efter den berömda norrmannen under andra Världskriget.  Många kommer helt enkelt att avrättas efter en kort rättegång såsom är beskrivet på RRN.

Man kommer att undvika civila domstolar som är korrumperade. För att kunna ställas och fällas av en militär domstol behöver det påvisas att man har samarbetat med utländska makter emot sitt eget land – dvs en förrädare eller arbetande för en utländska makt mot USA. Alliansen har under Bidens tid som President samlat ihop mycket information som gör det möjligt brottslingarna ställas inför militär domstol och på så sätt kan man undvika civila domstolar, vilka är korrumperade. Det hela kommer då att gå fort.

Detta innebär då att kabalen avsätts och avlägsnas och sanningar kan läggas fram och nya statsskick kan införas, såsom NESARA och GESARA, och RVn genomföras.

Så när AFA läggs fram bir det en milstolpe som vi alla kan se fram emot, dvs den 24 september – oroligheterna ökar dock på kort sikt efter detta datum, särskilt i USA.

Ja, det var lite nytt och positivt mitt i den mörknande hösten och vi ser framemot slutet på den amerikanska långfilmen.

Ljus och Kärlek,

Per Staffan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...