Arkturierna via Natalie Glasson, September 16, 2021

 

Cellulär Behandling från Arkturierna

 

https://www.youtube.com/watch?v=2RZeH3j28ig

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson –

Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Hälsningar älskade ni, vi är Arkturierna. Vi kommer med Skaparens sanning, kärlek och frid. Vi ger er vår energi, vi ger er vår gudomliga inspiration så att ni kan få fördelar genom allt vi uppnår i de inre planen, för att tjäna Moder Jord och hela mänskligheten. Idag kommer vi för att stödja den fysiska kroppen, och i sanning för att stödja er vibrations ökande och snabbare utveckling, på alla nivåer av er varelse.

Vi vill dela med oss av en behandling som är till hjälp för er uppstigning, och för att hjälpa er fysiska kropp att balanseras med ert gudomliga själv. Avsikten är att er fysiska kropp ska förkroppsliga ert gudomliga själv, i överensstämmelse med reflektionen av ert gudomliga själv. Det är viktigt att detta sker, så att den fysiska kroppen lätt kan röra sig genom de uppstigningsprocesser som kommer, vilka finns redo och tillgängliga för er att uppleva och uppnå. Er fysiska kropp är ett mycket kraftfullt verktyg. Den förankrar energin, den låter er uttrycka, uppleva, omsätta allt som är Skaparen. Er fysiska kropp gör er uppmärksam på allt bagage ni har, alla sår, allt som blockerar er koppling till Skaparen eller orsakar en separation mellan er och alla aspekter av Skaparen. Er fysiska kropp är fylld med så mycket visdom och kunskap. Er fysiska kropp förstår alla aspekter av er uppstigning och har kommunikation med er själ. Er fysiska kropp är som en svamp, den absorberar så mycket och stöder er hela tiden i er verklighet. Det är viktigt att inse att er fysiska kropp kan absorbera och påverkas av yttre energier, liksom de vanor eller negativa tankemönster ni väljer att hålla fast vid.

När er fysiska kropp överensstämmer med er själs vibrationer, uppgraderas, föryngras och förnyas den. Ni har en farkost som är av avancerad energi. Alla era sinnen, de fysiska såväl som de andliga, vaknar. Färdigheterna och förmågan hos hela er varelse aktiveras, så att ni kan se in i andra dimensioner, höra andra dimensioner och känna andra dimensioner. Er fysiska kropp blir till och med beredd att gå in i andra dimensioner, göra övergångar mellan dimensioner, verkligheter, vibrationer och frekvenser. På en mycket grundläggande nivå, när er fysiska kropps vibrationer går att jämföra med er själs, blir det så mycket lättare för er själ att uttryckas genom er fysiska kropp, en förening och en sammanslagning uppstår. Därför börjar ni vandra som er själ, som ert Gudomliga själv på Jorden.

Aktivering av Cellulär Behandling

Vi, Arkturierna, har en speciell aktivering som vi vill dela med er för att stödja vibrationsökningen och utvecklingen av er fysiska kropp. Den är känd som en cellulär behandling. På de inre planen, i vår civilisation, har vi många behandlingar, många aktiveringar, initieringar, och alla är skapade av den renaste ljusvibrationen, de högsta avsikterna och de mest heliga uttrycken från Skaparen.

För den cellulära behandlingen skapar vi celler av ljus. Vi skannar först er fysiska varelse; vi skannar er själ och alla era energikroppar. Vi känner in den vibration ni har för närvarande. Vi känner in er själs vibrationer och vi slår samman dessa vibrationer. Vi ansluter till er nuvarande vibration och er själs vibration, vi slår ihop dem och fyller dem med ljus. Detta skapar en vibrationsfrekvens från aspekterna av er fysiska kropp som har healats, och er själs vibrationer. Denna process är mycket ren och klar. Vi lägger inte till något annat ljus, vi använder er själs ljus för att skapa cellerna.

När vi väl har skannat er och avgjort vilken frekvensvibration er själ har, och som ert healade fysiska väsen är i linje med. Då får vi tillgång till denna vibration för att återskapa ljuscellerna. När ni är redo kommer vi fram och skapar en cirkel runt er, med många Arkturiska Ljusmästare. Vi börjar då hälla ut ljus som inte är från vår civilisation, utan det kommer direkt från Skaparen och går genom våra varelser till er. När vi skickar denna energi börjar vi integrera de nya ljuscellerna, som innehåller er vibration från en healad och komplett kropp och varelse, och den högsta vibrationen i er själ. Vi stöder dessa celler för att förankras i era egna celler. Denna process kan ta tid, och ni kanske vill lägga er ner för att fullt ut kunna uppleva den. Ni kan uppleva det som om hela er kropp lyser upp, med det mest underbara och fantastiska ljus. Ni kan uppleva att gamla skador försvinner.

Ni kan uppleva nya förståelser som kommer fram. När ni upplever den cellulära behandlingen, transformeras och förändras hela er varelse. Det blir en förening, en syntes växer fram i er själ, nya högre aspekter av er själ laddas ner i er fysiska varelse. Ni kan känna en kärlek, en djupare koppling till er själ eller en djupare medvetenhet om er själ. Resultatet blir att er fysiska kropp kommer att fyllas med ljus och stödjas för att föryngras, regenereras och bibehålla en hög vibration. Förutom att heala sår och smärtor mycket lättare, kommer er fysiska kropp att kunna hålla kvar er själs ljus. Därför känner ni en djupare anslutning och ett förkroppsligande av er själ. Vi tror att denna omvandling är avgörande nu. Den utraderar också gamla vanor, gamla negativa energier och information, särskilt det som förankrats i er varelse från det kollektiva medvetandet. Låt därför er själs medvetenhet vara inbäddad i er fysiska kropp. Detta kommer att skapa en större befrielse och frigörelse, så att ni kan följa er själs vägledning lättare.

Ni behöver bara be oss komma för att få uppleva Arkturiernas Cellulära Behandling, och vi kommer. Vi börjar med att skanna er, sedan omger vi er och påbörjar överföringen av ljuscellerna till er. Det kommer att vara viktigt att ni jordar er, andas ut genom era fötter, ert Jordstjärnschakra och ert Rotchakra och in i Moder Jord under en tid, tills dess ni känner er helt förankrade och helt närvarande.

Detta är en kraftfull övergång, och den skapar en större frihet och känslan av gudomlighet inom er. Om ni känner att denna process inte är något för er, då önskar vi att ni följer er inre vägledning. Det kan vara så att ni kommer dit vid ett senare tillfälle, eller så kanske det helt enkelt inte är för er. Fråga inom er för att få veta om ni behöver uppleva den Arkturiska Cellulära Behandlingen, för att få hjälp i er uppstigning och för att stödja er fysiska kropp, under dessa tider av uppstigning.

Vi tackar er, vi älskar er,

Vi är Arkturierna

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...