Att Stråla med den Violetta Flamman – via Suzanne Lie 28:e februari, 2017

Att Stråla med den Violetta Flamman – via Suzanne Lie
28:e februari, 2017

Blazing the Violet Fire–through Suzanne Lie

17-02-28

Att stråla med den Violetta Flamman

Genom Suzanne Lie

 

Kära Galatiska Familj,

Jag Suzille, även känd som Suzanne, är mycket tacksam för att ha haft många inkarnationer på Älskade Gaia. Tack vare er konstanta, galaktiska hjälp, har jag lärt mig hur man kan vara lycklig här i landet av illusion. Vissa gånger, sannolikt alltför ofta, glömmer jag att skilja på vad som är en illusion, och vad som är verkligt.

Faktum är, att jag inte ens är säker på hur man definierar begreppet ”verklig”, eftersom jag vet att det mesta i vår tredimensionella verklighet, är en illusion. När jag glömmer det, blir jag ledsen, arg, och vilsen, i just den illusionen jag nämnt.

Jag har börjat förstå att jag blir ”vilsen i 3D” när jag känner att det tredimensionella kommer ”mittemellan” mitt Jordhem och mitt Högre Liv, i stället för mittemellan det som förbinder ALLT liv till ETT.

När jag blundar och känner mitt hjärta anslutet till mitt sinne, känner jag att en högre frekvens börjar snurra inom mig. Till en början kan jag känna mig ledsen, eftersom jag verkligen känner det som om jag är skild från kroppen, som innehåller mig.

Emellertid, så har denna kropp haft många äventyr under ”bortauppdragen” från Jorden. Det tog mig decennier, innan jag kunde minnas att mitt sanna SJÄLV var min Högre Vägledning, och funnits med mig hela tiden från födseln.

Jag har haft många olika namn på Högre Vägledning, under mina 70 år i denna jordfarkost, men NU förstår jag att namnen är individuella, och min Högre Vägledning är ETT med EN. Jag önskar att jag kunde säga att jag alltid finns inom ETT, men mänskligheten, i synnerhet i USA, genomgår en enorm initiering.

Men, jag kan tänka mig att alla upplever att deras egen lokalisering är platsen där de största initieringarna finns. Ja, det skulle kunna vara så, för NU, när vi är fullt uppvaknande, kan vi avgöra skillnaden, mellan vår tredimensionella verklighet, och den verklighet vi återvänder till.

Denna ”återvändning” mäts med frekvens i stället för i tid. Därför finns det ingen deadline eller början, eftersom vårt kollektiva mål, är att uppleva verkligheten när den stadigt förvandlas till högre och högre frekvenser av resonans.

För att minnas vårt ”kollektiva mål,” måste vi till fullo erfara varje frekvens av den verklighet vi återvänder till, och vi kommer att uppmanas att minnas hur det känns att vara i våra högre dimensionella uttryck av SJÄLV.

Det är den ”känslan” av att vara vårt Högre SJÄLV, som vägleder oss igenom det okända, som NU pendlar framför oss. Detta högre dimensionella ”NU”, skiftar ständigt inom dess frekvensspektrum. Därför pendlar också vårt tillstånd av medvetande kraftigt, inom de många versionerna av ”förändringens vindar.”

En del av dessa förändringar verkar vara ganska negativa, eftersom de representerar den mörka sidan, som vi har gömt i den djupa omedvetenheten av våra individuella och gruppernas sinnen. Lyckligtvis har våra gruppsinnen också kollektiva upplevelser, från våra multidimensionella uppstigningssinnen.

Vi, de uppvaknade invånarna på Gaia, har varit tvungna att anpassa oss till två gruppsinnen. Ett gruppsinne flyter och flödar genom otaliga frekvenser av verkligheten, och kommunicerar med många högre dimensionella uttryck av våra själv, som genljuder till dessa högre verkligheter.

Det andra gruppsinnet, försöker få ett stadig fotfäste på en planet, som är i färd med att transmutera till nästa frekvens av verkligheten. Några av oss kan med nöd och näppe hålla oss kvar i en tredimensionell livsstil, som ständigt förändras. Andra söker, finner, förlorar och minns de högre frekvenserna av verkligheten.

Denna högre frekvens av verkligheten, är inte ny för oss. I själva verket är det den frekvensens verklighet vi kommer ifrån, och som vi håller på att återvända till. Men de flesta av oss, har haft så många inkarnationer på den tredimensionella Jorden, som styrs av separation, begränsning, tid och polaritet, att det är svårt att helt väcka vårt multidimensionella minne.

När vi verkligen ”får en skymt” av vårt Multidimensionella SJÄLV, och de otaliga dimensionerna som vårt SJÄLV har haft, och nu upplever, kan vi känna hemlängtan eller ifrågasätta vårt förstånd. Detta ifrågasättande kommer från våra multidimensionella minnen, och vi måste stoppa sådana tankar, eftersom dessa multidimensionella minnen hjälper oss att upprätthålla en stark kärna.

Samtidigt måste vi vara försiktiga med vilka vi delar vår information, eftersom vissa kan bli rädda när de får höra att det de alltid har trott varit sant, faktiskt är en illusion. I själva verket kan de ”skjuta budbäraren” och angripa er för att ni lägger er i deras ”version av verkligheten.”

Därför måste vi använda vår ständigt expanderande klärvoajans/för att se, och kunna avgöra när en person är beredd att acceptera informationen. Ni kan titta precis ovanför folks hjässor, då kan ni känna/se, om det finns en gnista med anslutning till deras Högre Själv.

Det är en bra idé att kunna konstatera det, för om ni berättar något som de inte är redo att få veta, kan det skapa rädsla och/eller ilska hos den personen. Då kan de kan de bli förargade, eftersom informationen skrämmer dem.

Men ni kan alltid börja med att fråga, ”vad tycker du om alla de här grejerna om utomjordingar?” Svaret kommer att visa om de är redo att diskutera ämnet. Om de är redo att utforska ämnet, kommer de sannolikt bli glada, över att ha någon de kan diskutera denna ”möjliga verklighet” med.

Naturligtvis, vet många av oss att det inte är frågan om en ”möjlig verklighet”, eller en ”trolig verklighet.” Landningarna är en ”frekvens av verkligheten.” I själva verket förekommer denna frekvens av verkligheten NU, i det femdimensionella och dimensionerna bortom.

Många av de som delar med sig av information, tankar och känslomässiga reaktioner på landningarna, minns att de i sina drömmar har besökt Skeppen, och/eller att de har direktkommunikation, med varelser av de högre dimensionerna.

Det är viktigt att veta, att denna anknytning till de högre dimensionella varelserna INTE är samma sak, som en tredimensionell anknytning till fysiska varelser. Vid tredimensionella anknytningar, har ni alltid fysiska kroppar, och ett medvetet tillstånd som vägleder er, så att ni kan vara fokuserade på ansvar, relationer och tredimensionell tid.

Ni kan kommunicera med någon i en annan ”tidszon”, men ni har båda en egen tidszon. Men det är en omedelbar kommunikation mellan vitt skilda tidszoner, via telefon, e-post, Facebook och Skype, som gör att många inser, att trots de olika tidszonerna, kan ni i det ömsesidiga NUET möta varandra.

Det är bildandet av det ”Ömsesidiga och det Kollektiva NU” som hjälper mänskligheten att släppa sin bindning till TIDEN. När ni vet att tiden är relaterad till någons lokalisering på Gaias glob, och att ni kan möta den andra personen vid dennes tid, då separerar inte TIDEN er längre.

Ni kan ansluta med en person som finns långt borta, genom att hitta ett ”Internationellt NU” som ni båda kommit överens om. Detta internationella NU expanderar, eftersom fler och fler länder har tillgång till teknik som telefoner, datorer och sociala medier.

I själva verket kan ni tala med någon via Skype, som bor i en helt annan tidszon, och se varandra som sittandes på andra sidan rummet, snarare än långt borta någon annan stans i världen. På grund av denna typ av omedelbar verbal och visuell anslutning, är mänsklighetens begrepp av ”tid” omvandlat till ”begreppet NU.”

Denna omvandling av tiden, som fram till NU, kunnat orsaka separation, skapar enighet bortom gränserna, och underlättar skiften i medvetandet från begreppet ”personlig tid” till ”kollektiv tid.”

När ni talar med någon i en annan del av världen, ser ni rummet de befinner sig i, deras ansiktsuttryck medan de talar och kanske en katt som hoppar upp på bordet för att delta i konversationen, då börjar ”känslan av tiden” att skifta i er hjärna.

Som ni vet så styr hjärnan kroppen, så om känslan av tid förändras inom er hjärna, kommer hela kroppen att förändras. Bit för bit, skiftar er tredimensionella fysiska kropp, från sin ”tidsbundna personliga kropp” till sin ”tidlösa ljuskropp.”

Denna ”tidlösa ljuskropp” innehåller era tankar och känslor, liksom era fysiska, astrala och kroppar av Ljus. Under oräkneliga århundraden, har mänskligheten varit separerade genom tid och rum. NU kan många olika tidszoner samverka, i ”gemensam tid.”

Jag talar med många människor från hela världen. Därför, innan vi träffas, måste vi ”matcha vår tid.” Till exempel så kan jag befinna mig i Pacific Time i USA, och den andra personen kan befinna sig i Europa. Därför går vi till den praktiska ”tidkonverteringens” hemsida, för att hitta vår ”kollektiva tid.”

Med ”kollektiv tid” menar jag den tid som vi kollektivt kan dela i samma NU. Därför kan mitt NU vara med 8 timmars skillnad, från de övriga personernas NU, men vi kan fortfarande hitta en ”gemensam tid” då vi kan kommunicera.

Det som händer när vi ”delar tid” är att tiden inte längre är en begränsning! När vi släpper den gamla indoktrineringen med ”tid = begränsning”, såsom ”jag har inte tid att göra det!” Då börjar vårt liv förändras. Vårt liv börjar förändras, eftersom vi inser att vi kan välja ett NU där vi är ”fria från tid.”

Eftersom vi fortfarande befinner oss i en verklighet där vi måste ”arbeta” för att ”tjäna pengar”, så att vi kan ”betala våra räkningar och köpa mat,” är vi inte helt fria från tid, men under vår ”fritid” kan vi ”välja att vara fria från tid.” Hur väljer vi att vara fria från tid?

Vi skapar ett ”utrymme” (”cast in steel”) av tid, som bara är för oss. Precis som då vi ”kommer i god tid till arbetet, vara ute i god tid för att hämta barnen från skolan, betala våra räkningar i god tid etc. etc. kan vi skapa ett ”utrymme” dedikerat att ”tillbringa tid med vårt Högre SJÄLV.”

Den tid vi tillbringar med våra högre uttryck av SJÄLV, blir ett ”NU”, där vi väljer att ”spendera tid och ge oss själva det vi behöver. Detta ”behov” kan vara att meditera, att motionera, att vara kreativ, att prata med en vän, etc. etc.

Skillnaden mellan den tre-/fyrdimensionella TIDEN och det femdimensionella NU, är vårt medvetandetillstånd. Därför är det inte det vi gör som förvandlar vårt medvetande, från den tre-/fyrdimensionella TIDEN till det femdimensionella NU, det är vår MEDVETANDETILLSTÅND som gör det.

När vi befinner oss i ett lägre medvetandetillstånd och vi inte gillar det vi gör, då går tiden långsamt. Å andra sidan, när vi gör det vi älskar, kan vi titta på klockan för att finna att det gått timmar, men det verkade som bara några minuter.

Klockan går lika fort oavsett vad vi gör, men våra högre medvetandetillstånd kan tillåta oss att ”lämna tiden” och flytta in i NU. Hur många gånger har ni inte vaknat ur en dröm, som verkade ha hållit på i evigheter, men upptäcker att ni bara har sovit några minuter?

Under denna ”dröm” accelererade ert medvetande, eftersom ni upplevde ett högre medvetandetillstånd. Ett högre medvetandetillstånd uppstår, när ni fokuserat uppmärksamheten på kärleken i ert liv, och när ni aktivt använder den Violetta Flamman för att förvandla negativa energifält till ovillkorlig kärlek.

Den Violetta Flamman representerar den högsta oktaven av Ljus, i ert tre-/fyrdimensionella medvetande. Eftersom den Violetta Flamman är i resonans med den femte dimensionen och bortom, har den förmågan att förvandla en tredimensionell situation, till en femdimensionell oktav av verkligheten.

Däremot, kan den Violetta Flamman inte ändra en situation, genom att ta bort eller lägga till vissa delar. Istället arbetar den Violetta Flamman med att höja frekvensen i varje situation, till ett högre dimensionellt tillstånd av resonans.

Således förblir situationen densamma, men den är i resonans med en femdimensionell frekvens av verkligheten och bortom, där Makt Över förvandlas till den högre oktaven av Kraft Inom. Dessutom kan den Violetta Flamman förvandla Rädslan till dess högre oktav av Kärlek.

Ni har denna kraft av transmutation, som bäst nås när ni är i ett högre dimensionellt medvetandetillstånd, som i det femdimensionella medvetandet och bortom. I dessa högre dimensioner av verkligheten finns det INGEN ”tid”, som det finns i de tredje/fjärde dimensionerna. Därför, oavsett vad ni sänder ut, så kommer det omedelbart tillbaka till er, eftersom den tredje dimensionella illusionen av separation, inte finns i denna högre frekvens av verkligheten.

Men om någon sänder ut ”makt över andra,” kommer deras medvetande att falla tillbaka till den tredje dimensionen av illusionen, med separation från andra. Denna illusion och separering, gör det mycket svårare att ”lära om” och ”minnas” de högre världarna, eftersom negativiteten av den tredje dimensionen, kan vara mycket smittosam.

Därför har de som sänder ut ”makt över andra” aldrig kunnat förstå hur det skadar andra, och dem själva. De kan vara så glada och njuta av sina pengar eller makt över andra, att de inte märker att deras vänner lämnar dem, deras hälsa blir lidande, deras sinnen förvirrade, de har svårt att sova på grund av otäcka drömmar, och de kan känna ångest eller bli deprimerade.

Eftersom de inte minns att den energi de skickar ut, är den energi som kommer tillbaka till dem, vet de INTE att DE själva är källan till sina problem. Därför skyller de på andra då de är för rädda och arga, för att konfrontera sig själva.

Lyckligtvis expanderar fler och fler människor bortom sina tredimensionella fysiska själv, till sina fyrdimensionella astralsjälv, och påbörjar sin omvandling till sina femdimensionella uppstigande själv.

Då dessa högre dimensionella övergångar sker, kommer ”Makt Över Andra-människor” att börja lämna deras liv. Men de uppstigande varelserna kommer att möta stora utmaningar då de försöker upprätthålla ett femdimensionellt tillstånd av medvetande, i en verklighet fylld av rädsla.

Å andra sidan, är det en ära och er plikt att använda er uppväckta kraft för omvandling genom att:

”Stråla, Stråla, Stråla den Violetta Flamman,

för att omvandla ALLA Skuggor,

till  LJUS, LJUS, LJUS”

När ni ”Strålar den Violetta Flamman” till alla och envar av Makt-över-andramänniskor, skickar ni dem ett ”ögonblick av det femdimensionella medvetandet.” Om de kan acceptera denna gåva, kommer de att förändras för alltid.

Om de inte kan acceptera gåvan, kommer de mörka och själviskas ondska, som har skickats till er egen eller gruppens verklighet, att omedelbart transmuteras ”ut ur den lägre tredje/fjärde dimensionella resonansen” och ”in i den femdimensionella resonansen.”

Den Violetta Flamman skadar INTE någon eller något. Det sätt som den Violetta Flamman fungerar på, är att den expanderar resonansfrekvensen i varje situation, från dess lägre, tredimensionella betavågsresonans, till den högre, femdimensionella gammavågens resonans.

Genom att använda den ovanstående Violetta Flammans dekret, expanderar ni inte bara ert egna mänskliga medvetande i den femte dimensionen, utan ni hjälper också Gaia att expandera sitt planetmedvetande i den femte dimensionen. På detta sätt hjälper ni Gaia att anpassas till den femdimensionella Ljusplaneten, med er egen femdimensionella Ljuskropp.

Vad skulle hända om vi ALLA använde den Violetta Flamman till att förvandla verkligheten?

Vi kan prova det, och få veta vad som sker!!!

Välsignelser till er alla

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker www.st-germain.se

Du gillar kanske också...