Arkturierna via Suzanne Lie, 25 juli, 2017

Arkturierna

via Suzanne Lie

25 juli, 2017

”Vad finns Mitt-Emellan Var Ni Just Nu Befinner Er och Dit Ni är på Väg?”

Kära Arkturier!

Vi, som är ”De som håller på att Uppstiga” har några frågor som vi önskar ställa till er:

Vad finns ”mitt-emellan” vilka vi är och vart vi är på väg?

Vad finns ”mitt-emellan” vilka vi är och vilka vi håller på att bli?

Ävenså, hur påverkar ”vilka vi håller på att bli” det som är ”vart vi är på väg?”

 

Vi Arkturier gläder oss över att få besvara era frågor:

Kära Ni som håller på att Uppstiga, ni, mänsklighetens medlemmar, befinner er ’mitt-emellan’, precis som Gaia befinner sig ’mitt-emellan’. Men många är inte medvetna om detta faktum. Många människor tror att de redan är klara med det som de kom för att få lära sig.

Vissa människor tror att de knappt har börjat upptäcka varför de kom till Jorden i detta NU för att få lära sig, och vissa människor tror att de känner till allt. Sedan finns det vissa människor som aldrig ens funderar över vad de vet.

Dessa människor, som är en stor procentsats av människorna, är i första hand fokuserade på vilken tredje-dimensionell uppgift de ska ägna sig åt, för att kunna bli lyckliga, ta hand sina familjer på ett bra sätt, förstå sin personliga verklighet och/eller helt enkelt överleva.

Gaia har en sådan mångfald av människor, så det är inte att undra på att Hon har svårigheter med sin Planetariska Uppstigning. Bara en relativt liten procentsats av människorna har dedikerat sig själva till att hjälpa till med uppgiften som rör den Planetariska Uppstigningen. Men dessa personers antal ökar alltmer.

De flesta människor känner inte till vad uppstigningen är, och de har aldrig talat med en ”Högre Varelse” på något sätt, än mindre med sitt Högre Själv. Men dessa personers antal håller på att minska. För de nyligen uppvaknade är denna form av ”växande” en process av att komma ihåg vilka de alltid har varit, men som de har glömt bort.

Olyckligtvis växer teknologin för alla som endast bryr sig om att ”tjäna pengar för sin egen skull”. Varför ökar denna ”nya destruktion för människorna och Jorden”? Faktum är att när alltmer av denna destruktiva teknologi ökar, vaknar alltfler människor upp till det faktum att Jorden är en levande varelse.

Då blir de människor som anser sig själva vara av större betydelse än hela planeten ansedda som ”loppor på en hund”. Vad dessa destruktiva människor inte undrar över, än så länge, är ifall ”hunden/planeten” går under, vart skulle lopporna då ta vägen?

”Åh, men Jorden kan aldrig gå under”, säger de, för de är inte medvetna om hur ofta Gaia har råkat in i en ”nära-döden” – upplevelse.

Gaias mest utmanande tider var när Hennes skyddande Mantel gick förlorad, sedan när Lemurien gick under, sedan föll Atlantis, sedan kom Världskrigen, atombomberna och ”kärnvapen-testerna”, såväl som den atomkraft-förstörelse som Tjernobyl utsattes för.

Sedan åtföljdes all denna förstörelse för planeten Jorden av föroreningar och förgiftande av Hennes Jord via ”gödningsmedlen”, förstörelsen av haven via fartyg, såväl som städer, dumpandet av avfall i oceanerna, samt förstörelsen av Hennes luft i och med förororeningarna från gigantiska fabriker såväl som förorenande flygplan.

Det kan förefalla som om ”någon” har försökt förstöra Jorden. För det första, så bor många av dessa som förstör och/eller skadar Gaia INTE på Jorden. Men om de som håller på att förstöra Jorden inte bor på Jorden, var bor de då?

De lever inom 3D-Matrisen, som skapades för att hålla Gaia kvar på sin axel tillräckligt länge för att hon skulle kunna hela sitt planetariska själv efter Lemuriens och Atlantis fall. Gaia klarade sig rätt bra med sin återuppbyggnad, tack vare sin älskade systerplanet Venus. Så var fallet tills den ”moderna mänskligheten” kom, med sin oförmåga att tänka att något levande ting skulle kunna vara mäktigare än människan.

Till och med den planet på vilken människorna levde, var minder betydelsefull än människans förmåga att tjäna pengar, få ”makt över” och dominera andra. Dessa ”som gått förlorade”, som vi kallar dem, levde på planeten som gav dem Solens ljus, viktigt dricksvatten, luft de kunde andas och en stadig mark på vilken de kunde bygga sina hem.

Dessa ”hem” har blivit allt större, så att de som gått förlorade kan ha tillräckligt med utrymme för att kunna förvara fler och fler ”saker” som uppfanns, för att deras ständigt växande bolag och extremt förmögna människor skulle kunna skryta med hur stor ”makt” de har över alla andra.

Men, hur skulle det vara om det fanns andra människor på Jorden, såväl varelser från andra planeter, som är fullständigt medvetna om sin EGEN ”Makt Inombords” och som INTE har någon önskan att få Makt Över någon eller något annat?

Hur skulle det vara om dessa människor insåg att Villkorslös Kärlek uppmuntrar Makten Inombords och att Ge till Andra öppnar deras hjärtan och sinnen till en annorlunda verklighet? Hur skulle det vara om alltfler människor insåg att det förekommer en ”samtidig verklighet”, som genljuder till en högre frekvens än deras ”fysiska verklighet”?

Hur vore det om dessa människor faktiskt fullt ut insåg Kraften Inombords av Villkorslös Kärlek och berättade för andra om sin fantastiska upptäckt? Hur skulle det vara om dessa människor började dela med sig till så många andra som möjligt, att ”Villkorslös Kärlek” uppmuntrar ”Makten Inombords” och att ”Ge till Andra” öppnar deras hjärtan och sinnen till en annorlunda verklighet?

Hur vore det ifall människor började inse att Villkorslös Kärlek, Makt Inombords och att Ge till Andra, öppnar deras hjärtan och utvidgar deras sinnen till en annorlunda verklighet i vilken människorna tar hand om den planet på vilken de lever?

Detta nya ”levnadsformat” i vilket Villkorslös Kärlek uppmuntrar till att Ge till Andra, sår även frön av Makten Inombords. När Makten uppfattas som ett sätt att på ett bättre sätt förmå assistera varelserna på Gaia, såväl som Moder Jord, blir ens Makt Inombords en gåva att kunna ges till andra, snarare än ett sätt för att dominera andra.

Dessa människor som omfattar Makt Inombords och Villkorslös Kärlek känner till något som ALDRIG föll Makt ÖVER Andra – människorna in. Vad var det som de kände till?

De visste från upplevelsen av att ha levt ett liv i Service för Andra, att det skapar mycket större Makt Inombords, än att leva ett liv av Service till Självet. De lärde sig att Makten Inombords är som en källa som fyller på sig själv varje gång man dricker från den.

Makten Inombords skapar en känsla av SJÄLV-Kärlek. Denna Själv-Kärlek låter en älska andra lika mycket som man älskar sig själv. Genom att älska andra villkorslöst, fann de i själva verket att de också kunde älska sig själva villkorslöst!

Under tiden var Makt Över – människorna upptagna med att stjäla från de fattiga och skapa krig, så att de skulle kunna tjäna alltmer pengar för att få allt större Makt Över Andra. Makt Över – människorna var i själva verket så upptagna med att först ta hand om sig själva, snarare än att ta hand om andra, att de inte insåg att något höll på att börja förändras.

På grund av att Makt Över – människorna såg till det som de skulle kunna köpa med de pengar som de hade fått av att ha Makt Över Andra, så insåg de INTE att något var annorlunda. Under tiden, så höll de som levde med Makten Inombords på att röra sig till allt högre medvetandetillstånd.

Därför började dessa Makt Inombords – människor uppfatta allt högre dimensioner av verkligheten. Därför förmådde de känna, veta, förnimma och tala om för andra att något gällande Moder Jord var i färd med att börja förändras.

De började i själva verket inse att också deras egna fysiska kroppar höll på att börja förändras. Kanske det var på grund av att de på något sätt visste att de ALDRIG skulle få Makten Över detta ljus, eller ha Makt Över någon som genljöd med detta ljus.

Dessa Makt Inombords – ”ljus-människor” började också försvinna från Makt Över – människornas uppmärksamhet. När alltfler av de som hade Makt Inombords, De Ljusa, försvann, ville ingen köpa vad Makt Över – människorna sålde in, ingen ville läsa vad de skrev eller lyssna till vad de hade att säga.

Alltmer började ett glapp växa mellan de Makt Inombords – människor som verkade lysa klarare och klarare inom ”ljuset” och de Makt Över – människor som började förlora alltmer pengar, eftersom ingen ville ha vad de hade att sälja och ingen ville höra vad de hade att säga.

Det viktigaste av allt, INGEN ville kämpa i deras krig för att Makt Över – människorna skulle kunna tjäna alltmer pengar för att få allt större Makt Över Andra. Då, beslöt Makt Inombords – Folket att de INTE ALLS behövde några pengar.

På grund av att de alla kunde finna sin Makt Inombords, så kunde de samarbeta för att skapa vadhelst som behövdes och DELA det med alla som behövde det. De upptäckte att de kunde kommunicera med Gaia för att klura ut var maten fanns, vilken mat som var näringsrik, hur många fiskar de kunde fånga för att inte skada fiskbeståndet.

I själva verket var de lyckliga bara för att ”få vad de verkligen behövde” för de var lyckliga med sitt liv. Grupper av människor började samlas för att arbeta med jorden på ett organiskt sätt, att utforma utbildningsprogram, att hjälpa de sjuka och de äldre och att ta hand om Gaias livsformer på alla sätt som var nödvändiga.

Då, inträffade det!

En efter en och två och två, sedan i hundratals efter hundratals, började Makt Inombords – människorna hitta sin väg att leva i självaste den verklighet som hade lärt dem att leva via Makten Inombords. De hade glömt bort att de hade fått lära sig, blivit påminda, vaknat upp, men NU kunde de minnas.

De började alla dela med sig av sina drömmar, sina inre budskap och den information de hade fått från Gaia själv. Slutligen, efter många eoner, började människorna och planeten bli ETT!

”ÅH NEJ!” sade Makt Över – människorna, som höll på att bli väldigt rädda. ”Vilka ska vi nu kontrollera?”

”Hur skulle det vara om ni kunde lära er att kontrollera era SJÄLV?” sade en röst som bara de som var villiga att förändras, kunde höra.

”Kontrollera vårt själv?” undrade de.

Ni förstår, de hade tillbringat sina liv med att vara så upptagna med att kontrollera andra, att de aldrig hade insett att någon också kontrollerade dem. Detta är då den verkliga förändringen började manifestera sig.

Kontrollera sitt Själv – Kontrollera sitt Själv?? Vad betydde det? De hade tillbringat sina liv med att så flitigt kontrollera andra, att de ALDRIG insett att de INTE kontrollerade sitt själv.

Och då, plötsligt för vissa och MYCKET långsamt för andra, började de inse att självaste den ”hjärntvätt” som de hade använt sig av för andra, hade använts och alltid har blivit använd för dem. Nåväl, denna uppenbarelse gjorde dem MYCKET arga.

Men vem skulle de bli arga på? De kunde inte bli arga på sina föräldrar och de ”Makt Över” – människor som hade styrt deras hela liv. Men så kunde de också bli arga på sig själva. När allt kommer omkring, så hade de varit ”små goda soldater”, som hade gjort exakt vad de med Makten Över dem hade lärt dem att göra.

Sedan, till sin förvåning, insåg de djupt och fullständigt att de var lika mycket ”offer för andra”, i lika hög grad som de hade gjort andra till offer för sig själva. Det var då som Makten Inombords – människorna upptäckte att deras fiende sedan länge gällande ”Makt Över Andra” behövde deras hjälp.

Utan ytterligare tanke, sände Makten Inombords-folket Villkorslös Kärlek och Violetta Flamman till SAMTLIGA Makt Över – människor. De gjorde ingen åtskillnad mellan dem som hade ”en hel del makt över” och dem som bara hade ”en liten mängd makt över”. De var alla bröder och systrar inom mänskligheten och de visste att det var deras plikt och glädje att hjälpa alla som hade gått förlorade i mörkret för att hitta sitt eget Inre Ljus.

Makt Över – människorna visste att detta Högre Ljus, som stegvis skulle bli ett ”Inre Ljus”, skulle komma att jorda alla som en gång hade gått förlorade till mörkret. De visste också att deras Inre Ljus varje dag, på alla sätt, skulle komma att lysa allt starkare.

Nåväl, detta är var denna berättelse slutar, för den håller alltmer på att bli en Ny Verklighet. Men vi tackar er för att ni har lyssnat och vi bjuder in var och en av ER att skapa ert EGET Lyckliga Slut på vår Berättelse, såväl som på alla ”berättelser” som ni får höra från andra, när ni erbjuder dem er Makt Inombords för att få hjälpa andra att finna sitt Inre Ljus.

Välsignelser, vi är Arkturierna och Medlemmarna av er Galaktiska Familj. Om ni stöter på en person som ser ut som om hon/han var från en annan planet, sänd henne/honom lite Villkorslös Kärlek och Violetta Flamman.

När er gåva returneras tillbaka till er, kommer ni att veta att ni har mött en medlem ur er Galaktiska Familj. Mer än någonsin, är vi ETT inom detta NU.

Välsignelser från Arkturierna och vår Galaktiska familj.

 

The Arcturians via Suzanne Lie, July 25th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...