“Att veta” – GCR/RV Översikt – söndag 4 juni 2017

“Att veta” – GCR/RV Översikt – söndag 4 juni 2017

 

Intel upphörde i stort sett igår kväll. Varför? Eftersom det är över. Och det finns en kunskap om det nu – över hela världen.

Vi vet allt om Trump nu.

Vi vet att han är en bränd president.

Vi vet att Trump fick bli president för att tränga in Israel i ett hörn och påtvinga fred i Mellanöstern eftersom USA länge hade kommit överens om en tvåstatslösning med Palestina, och gjorde detta lagligt med sitt icke-röstande i resolutionen från december i FN: s säkerhetsråd.

http://www.speaker.gov/press-release/speaker-ryan-un-anti-israel-resolution-misguided-hit-job

Vi vet att Trump snart avgår.

Vi vet hur, när och varför han planerades att misslyckas av Kina och Ryssland innan valet någonsin började.

Vi vet vem som ska leverera det sista hugget i den orange vampyrens hjärta (Comey) och när (torsdag).

Vi vet vem som valdes för att vara redo i kulisserna och leda republiken ut ur det orange mörkret (Ryan).

Vi vet att detta är en andlig övergång och inte en monetär transaktionen i sig.

Vi vet allt om det globala finansiella återställandet.

Vi vet vilka valutor som skall revalveras och vad de är värda (ZIM, VND, IQD, IDR, AFA).

Vi känner till de suveräna kursalternativen.

Vi känner till behovet av humanitära projekt för att få dem.

Vi vet att det inte går att gå tillbaka till ett liv av vanvördnad om vi väljer att gå vidare till våra högsta själv.

Vi vet att det finns välsignelser och bördor i lika stora proportioner.

Vi vet att Gud är med oss ​​och vår utmaning kommer att vara att stanna i Hans nåd när vi får tillgång till alla Hans resurser.

Vi vet att kabalen har smittat allt vi ser, känner, berör, äter och tittar på.

Vi vet att vi är andligt skyldiga att välsigna de fattiga, äldre, sjuka, hungriga, hemlösa, förtvivlade, barn, kvinnor, samhällen, städer, nationer och kontinenter.

Vi vet att Gud alltid tittar på och vi måste alla svara för våra handlingar efter RV, precis som före RV.

Vi vet att vi alla har blivit utvalda för att vara mänskliga änglar i Hans värld – hjälpande, räddande, rörande, älskande, beende, smyckande och tjänande våra medbröder och systrar, av alla färger, språk och kulturer … utan förväntningar på någonting i gengäld.

Vi vet att vi kanske inte är helt redo att absorbera en så stor uppgift, vi vet också att Gud kommer att ge oss allt och alla vi behöver om vi ber i Kristi namn.

Vi vet allt detta och ändå är vi lika rädda som vi är glada och uppskattar välsignelsen av ytterligare en vecka för att få våra tankar och hjärtan rätt – att överlämna oss igen till Herren – helt och uppriktigt – för att fullt ut ta emot all hans Visdom och barmhärtighet.

Vi vet att vi behöver Guds nåd för att uppnå vår själs Gudomliga förbund.

Vi vet att han kommer att vara här för oss i alla situationer eftersom vi vet att Gud är Kärlek.
Gud är med oss.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling                         www.st-germain.se

Du gillar kanske också...