Babaji via Jahn Kassl, 19 juni, 2017

Babaji

via Jahn Kassl

19 juni, 2017

Förstå följande: När ”dagarnas dag” gryr, kommer allt att ske mycket snabbt. Förstå: När himlen återvänder till jorden tar det bara några ögonblick. Förstå: När Gud uppenbarar sig själv och kallar dig vid ditt namn, kommer mörkrets tidsålder att nå sitt slut.

Jag är BABAJI.

Idag undrar du hur saker och ting kommer att veckla ut sig. Du observerar de pågående händelserna med oro, och tidvis även med rädsla. Du frågar dig själv – och med all rätt – hur ska detta sluta? När blir det fred? Och när får vi fira förenandet av alla människor?

De ”onda styrkorna” samlas rätt framför er på ett hotfullt sätt; de försöker med våld kontrollera mänskligheten med en sista attack och de vill fortsätta misshandla denna jord med sina destruktiva gärningar. Ni känner till dessa procedurer.

Ni är inte längre de som ni en gång var

Djupt inombords känner ni till hur det nu står till här på jorden och det är varför ni varken kan finna vila eller fred; för ni vet vad som står på spel: gott eller ont, ljus eller mörker? Åt vilket håll kommer pendeln i själva verket att svänga i sluttiderna?

Oroa er inte, alla ni ljuskrigare och ljusvarelser på denna jord. Känn ingen rädsla, alla ni aktiva människor som inte missar någon chans att låta ert ljus lysa och er kärlek råda. Genom era goda gärningar, de rätta orden, fria tankar och rena emotioner, är ni kapabla till det som ingen före er var kapabel till.

Denna mänsklighet har börjat skrida till beslutsamma handlingar för fred och enhet. Denna mänsklighet kan inte ens det minsta jämföras med de människor som ni var för länge sen och alltigenom tidsåldrarna.

Många av er har kommit in till denna jord som nyfödda och kommer att lämna den som upplysta varelser. Många av er har kommit hit för att rätta till brister och misstag från det förflutna.

Och vissa av er är här för att fatta tyglarna för mänsklighetens framtida väg och leva upp till sitt ansvar, nu i egenskap av en jordisk så väl som en kosmisk varelse.

Fly från Matrisen?

Uppvaknandet har börjat. Fastän bra en liten grupp människor har vaknat upp, är den kraft som föds fram från dem som har gjort det, av högsta vikt. En kraft som leder mänskligheten till det nödvändiga valet av riktning: att fortsätta inom det gamla systemet eller bryta sig ut ur denna matris?

På en själsnivå har detta beslut redan för längesen fattats. Vad som nu spelar roll är att bekräfta detta val på er dagliga medvetandenivå. En tillräcklig mängd människor är medvetna om dessa implikationer och har tagit ett beslut för sig själva och för jordens framtid: mellan alla livsformer på yt-världen och i den inre jorden kommer fred och harmoni att råda. Det har blivit bestämt och det har man kommit överens om.

Manifestationens kraft kommer helt och fullt att veckla ut sig i processen. Mycket snart kommer varje händelse att harmoniseras med era inre impulser; ert ljus lyser så starkt och er vilja är oöverstiglig.

Ni är inte längre någon leksak eller formbar massa i händerna på de mörka krafterna. Deras tid har nu runnit ut och er tid har kommit. Men en aspekt borde aldrig ignoreras: När den dagen kommer som förändrar allt och alla, så kommer det att ske mycket snabbt!

Det betyder att på självaste den dagen kommer självaste Gud att ingripa i det som sker. Gud själv, som är JAG ÄR, kommer att skapa skeenden som ingen människa någonsin skulle kunna drömma om.

Det förekommer inga mänskliga koncept eller någon vision gällande denna dag i ert sinne. Gud ställer sig vid rodret för denna värld i ett nådens ögonblick och han kommer att välsigna er med den frid och lycka som ni har efterlängtat. Ett liv av glans och kärlek återvänder till denna jord.

Gud själv kommer att höja och utvidga er uppmärksamhet, för att ni ska vara förberedda på att få ta emot hans ljus och nåd. På endast några få ögonblick kommer allting att förändras. Det som ni länge har väntat på kommer inte bara att förverkligas utan det kommer med råge att överträffa alla förväntningar.

Vilka gäller denna profetia?

Den gäller alla människor som har förberett sig själva för denna dag genom att rena sin varelse. Den gäller var och en som har blivit en ren farkost för kärlek och som har anlänt till ett fredens land.

Den gäller alla som utövar vänlighet och bekymrar sig mindre om sin egen välgång än andras välgång. Och alla som är fyllda av kärlek till Gud och som erbjuder allting till Skaparen, även om det kan vara deras eget förgängliga liv och sin kortvariga verklighet.

De sanna mystikerna bland er kommer på denna dag att höjas upp. De genuina människorna kommer att befrias från alla slöjor och kommer att födas på nytt. Det är dags för er att förvänta er det omöjliga och det otroliga utan att vänta på det. Använd under tiden er tid till att fullständigt befria er varelse från ert dominanta ego. Bli en ren farkost så att ni kan ta emot Gud i den.

Då har ni gjort allt: då beviljas ni ett storslaget välkomnande, och denna stundande dag blir en stor välsignelse för er. Kom nu och träd in i Guds fält av nåd, genom att fullständigt ägna er åt transformation och genom att öppna er upp till en verklighet bortom er fantasi.

Jag älskar er oändligt. Vem som än kallar på mig befinner sig under mitt beskydd och den som träder på vägen genom elden med mig kommer inte att bränna sig. Jag är ett oändligt, ständigt närvarande medvetande inom samtliga världar och i hela Skapelsen.

Alla känner mig – gör du det?

BABAJI

 

» Source – Channel: Jahn J Kassl

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

You may also like...