Ärkeängel Ariel via Jahn J Kassl, 7 oktober 2022

 

Ärkeängel Ariel via Jahn J Kassl, 7 oktober 2022

 

ÄR NÅGON SOM MEDITERAR EN BÄTTRE PERSON?

  • 7 OKTOBER 2022 ,

Meddelande från Ärkeängel Ariel

Ingen som mediterar är i sig en bättre person på grund av detta. Ingen som mediterar blir automatiskt en kärleksfull och medkännande människa. För det krävs en längtan efter Gud och det tydliga fokuset på Gud!

fotokredit: Andrea Percht

Kanaliserad av Jahn J Kassl
Engelsk utgåva av crystalflow translations

Är den som mediterar en bättre person?

Varför mediterar du?

Är du mer kärleksfull och medkännande efter meditation? Blir du berörd av Guds visdom under meditation? Om så är fallet har du fångat essensen av meditation.

Om meditation tjänar dig som en avslappningsteknik eller som terapi för att undvika en känsla av förtvivlan, är din träning bara mental och inte andlig.

Gör ett val och bli medveten om hur och varför du mediterar. Är det längtan efter Gud eller mentala begrepp som får dig att ta plats på din meditationskudde? Båda skälen är hedervärda i Guds ögon. Men skillnaden mellan de två är väsentlig för dig, så att du kan förstå orsaken till din handling och sätta den i rätt sammanhang.

Ingen som mediterar är i sig en bättre person på grund av det. Ingen som mediterar blir automatiskt en kärleksfull och medkännande människa. För det krävs en längtan efter Gud och det tydliga fokuset på Gud!

  • Vem eller vad är kärnan i din meditation eller dina böner?
  • Är du fylld av längtan efter Gud, eller är du fortfarande involverad i mänsklighetens spel och flyter fortfarande från en strand till nästa?
  • Älskar du meditationstekniker mer än ren hängivenhet? Har du ett tydligt mål – GUD?
  • Hur mogen är din själ, hur stor är din längtan, hur djup är din längtan?

Svaret kan hittas i sättet du mediterar. Ha modet att se in i dig själv, för att veta var du faktiskt står är det första steget till högre medvetande.

Jag älskar dig oändligt,

ÄRKEÄNGEL ARIEL

Avsnitt för bifogade filer

Förhandsgranska YouTube-videoklipp 122. LICHTLESUNG & DEINE VERSORGUNG MIT LICHT, ARKTURUS, JJK

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...