ATUS TU NAH via Jahn J. Kassl, 22 januari, 2018

ATUS TU NAH, 22 januari 2018 

Via Jahn J. Kassl

VAR INTE RÄDDA!

Denna goda nyhet kommer att stärka era kraftfulla handlingar i sanningens ljus.

Jag är ATUS TU NAH, Logos för många galaxer.

Utvecklingen på Jorden går mot en ljus framtid. Tidslinjen för total förstörelse var och är kringskuren, så efter övergången kommer mänskligheten att pånyttfödas i en fredlig värld.

Vad jag talar om är skiftet i det mänskliga medvetande och dess konsekvenser. Ända sedan det nya millenniet inleddes, var allt inriktat på vad mänskligheten skulle bestämma sig för att utvecklas till. De mörka krafterna, som föraktar allt liv, ville med all kraft sätta i gång mänsklighetens undergång.

SE UPP FÖR APOKALYPTISKA PROFETIOR

Tidslinjer rekommenderades och skapades som skulle leda till fullständig utrotning av mänskligheten. Därför är det viktigt att närma sig apokalyptiska profetior med stor försiktighet, eftersom de kan dra er till mörka och negativa händelser, vilket kan leda till orealistisk hopplöshet och förtvivlan.

För närvarande är den här planet i förrummet till övergången, och förbereder sig för övergången till den Nya Världen. I den här fasen är exakta förutsägelser omöjliga att ställa, eftersom mänskligheten under tiden fastställer den nya tidslinjen för dem själva. Faktum är dock, att i den position som den här planeten för närvarande befinner sig i, kan tidsplaner som inkluderar atombomber för att utrota mänskligheten, inte längre aktiveras. Tidslinjer för dessa omstörtningar ligger på ett annat plan och är bortkopplade från den här planeten.

Genom många ljuskrigares arbete har en ny grund för mänsklighetens framtid skapats. I en ljus värld kommer fred att råda och fullt medvetna människor kommer att styra. I en värld av enighet och förening med Gud, kommer en ny mänsklighet att blomstra. Dagarna är räknade.

Jag är den allestädes närvarande ande som svävar över Gaia och finns i det mänskliga hjärtat med oändlig kärlek.

JAG är ATUS TU NAH

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...