Befälhavare Ashian via Jennifer Crokaert 21 november 2020

 

Befälhavare Ashian via Jennifer Crokaert 21 november 2020

 

Jennifer Crokaert ~ Befälhavare Ashian: Schumannresonansen och den 21 december

21 november 2020, jennifercrokaert.blogspot.com

https://tinyurl.com/yxqrkwey

Ashian: Vi är tacksamma för den här kloka frågan om Schumann-resonansen. Du kan förstå Schumann-resonansen som den grad till vilken individer och samhälle är mottagliga för kärlek eller blockerar kärlek.

Ja, det är sant att den stora majoriteten av mänsklighetens befolkning är obekväm i en viss frekvens (8Hz). Detta beror på att de sår och ärrbildningar som de bär med sig, från detta liv och tidigare liv såväl som förfädernas sår som överförts, begränsar deras förmåga att känna kärlek. Kärlek är obekvämt för dem.

Det finns en viss kvalitet av kärlek, blandad med ilska, rädsla, manipulation, misstanke och många andra former av sårad kärlek som de är bekväma med, helt enkelt för att de känner till det mönstret av kärlek, det har varit – nästan – inbyggt i dem.

De av er på den andliga vägen som har arbetat med att läka era inre sår och släppa era begränsade idéer om vem du är och vad du kan har en mycket större förmåga att uppleva en mer förfinad, mindre förvrängd kärleksvibration. Det är av den anledningen som din vän är bekvämare när Schumann-resonansen ökar.

Som svar på hennes fråga om höjningen av frekvensen den 21 december och därefter, låt oss klargöra att resonansen ständigt höjs, annars skulle den inte kunna nå sin pik som den gör, då och då. Dessa ögonblick av känslomässig sammanhållning skapas av gruppmeditationer, ren avsikt och en predisposition inom Gaias rum/tidsspecialiteter som lutar mer åt kvantfysik (som i sig i själv bara är en exponentiellt sällsynt resonans av kärlek) än vad som kan förmedlas genom vår kanal.

J: Det är intressant och ett härligt sätt att rama in det som jag inte är säker på att jag hade hört talas om tidigare. Jag vill flagga för att jag är rädd för vart man ska gå nästa gång och för den här kanalens förmåga att inte snedvrida framtidsförutsägelserna.

A: Varför slappnar du inte av och låter det bara flyta. Bedöm sedan hur du mår när du har rest genom orden istället för att frukta de visioner du för närvarande får.

J: Utmärkt idé. Mycket jordat av dig!

A: Vi försöker! Den Harmoniska Konvergensen den 21 december kommer att föra samman en kvantenergibubbla runt själva Gaia och alla som bor i och på henne. Det kommer att bli kollapsen av rums/tids-kontinuumet som tar sina sista steg medan vi talar. Detta ögonblick kommer att hållas i kärleksfullt medvetande av alla Galaktiker som är laddade med Gaia’s Uppstigning, vilket naturligtvis kommer att tillföra en hel del kärleksfull harmonisk resonans till händelsen.

Resultatet av detta kommer att bli en spik i Schumann-resonansen, och därefter ett fall när den harmoniska resonansen eller vibrationen som det kommer att skapa inom varje person kan komma att upplevas som en ”kärleksorgasm” som sedan krossar självkänslan som du tidigare trodde dig ha, liksom alla ärr som höll ihop din känslomässiga rustning. Av den anledningen kommer du sannolikt att se en stor variation inom resonansfältet. Det är vår avsikt att detta kommer att stabiliseras vid en högre genomsnittlig frekvens än tidigare.

Var det så illa?

J: Jag meddelar dig den 22 december! Att ge förutsägelser är mycket riskabelt.

S: Det tar längre tid än en dag för detta att spelas ut. Det kommer att ta närmare ett decennium innan det som kommer att hända stabiliseras på din planet. Det betyder inte att det kommer att bli ett decennium av kaos, men det betyder att det kommer att finnas ett decennium av självrannsakan, revision och återskapande. Det kan inte vara annorlunda, ni har rest så långt ni kan på den väg ni är utan massförstörelse.

J: Där finns en glad tanke!

A: Verkligen, Jennifer, omfamna detta decennium. Det är som det första decenniet i ett barns liv; det finns aldrig så mycket utforskande, kreativitet och förändring i livet som det finns under det spännande första decenniet. Det är verkligen en tid att vara i form under denna period, det är en ofattbar ära.

J: Tack Ashian, jag tror att vi skall lämna det där i dag, med ett underbart högt kärleksbrev!

A: Ja, det är vårt nöje.

Jennifer’s anmärkning: Jag har personligen tänkt att, liksom den 21 december 2012, det mesta av upplevelsen verkar gå förbi oss fysiskt. Ashian ber att få avvika! Han verkar se det som viktigt att det känns, men det som inte är klart är om det känns av en högre eller mer subtil version av oss själva och sedan sipprar ner till våra mentala, emotionella och fysiska kroppar, eller om vi verkligen fysiskt känner det. Och huruvida det är den 21 december 2020 … ja, personligen vill jag inte ens ta upp frågan.

 

NY HEMSIDA! Från och med den 21 november 2020 flyttar jag till en ny webbplats www.jennifercrokaert.com, där du kan få tillgång till e-böcker och en meditation gratis samt prenumerera så att du aldrig missar ett meddelande! Jag ser fram emot att välkomna dig till mitt nya hem.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...