Jesus via John Smallman, 18 november, 2020

 

Jesus via John Smallman

18 november 2020

Gud är rent kreativt TÄNKANDE som hela tiden ökar Sig Självt till yttersta glädje för allt Hon har skapat.

Ert kollektiva uppvaknande framskrider mycket vackert. Slappna av, släpp era tvivel och er oro och se med glädje på då allt spelas ut! Ni kan känna momentumet öka och ni kan alla, om ni tillåter er det, känna Friden av Enhet inom er då ni fortsätter att utveckla er tillit till den Enda, Källan, Kärlek, Vilken är Ni/du, alltid och för evigt.

Inget händer av en slump, utan utformning, därför att Gud är rent kreativt TÄNKANDE som hela tiden ökar Sig Självt till yttersta glädje för allt Hon har skapat. Därför är ert uppvaknande oundvikligt och ofrånkomligt, och den vetskapen – som hela tiden framförs och bekräftas av så många andliga kanaler – är avsedd att bekräfta det för er så att ni kan lära er att lita på ert djupt liggande inre vetande, till vilket ni, som människor, tenderar att vara mycket skeptiska. Detta är förståeligt därför att ni, som människor i form, mycket ofta har upplevt besvikelser, och den smärta och det lidande detta orsakar.

Vår uppgift här i de andliga sfärerna, bortsett från att kärleksfullt vaka över er och invänta och svara på era böner om tröst och vägledning, är att hela tiden försäkra er om att ni är gudomliga varelser, oändligt och evigt älskade av Moder/Fader/Gud, Källan till ALLT som existerar. När ni går inombords till er heliga inre fristad, vilken helt och fullt accepterar er i varje ögonblick, oavsett de synder eller fel ni kan tro att ni begått, så slappna bara av och öppna upp er själva till den KÄRLEK som vistas där i väntan på att ni ska tillåta den att omfamna er. Ni behöver inte be, meditera, kontemplera eller undersöka ert samvete för att se om ni tycker att ni är värdiga, allt ni behöver göra är att bara bjuda in Kärlek, sedan tillåta och slappna av. När ni slappnar av och slutar att ifrågasätta er själva angående om ni verkligen har slappnat av, då kommer Frid och Kärlek att fylla era hjärtan när gamla rädslor och ängslan bara försvinner bort. I sanning, ni vaknar verkligen upp!

JA, vi fortsätter försäkra er om att ni verkligen vaknar upp till Verkligheten – ert eviga existenstillstånd som Ett med Källan – och fäster er uppmärksamhet på tecknen för detta, som ni inte kan vara omedvetna om, då de motvilligt rapporteras i både de vanliga medierna och i sociala medier. Fäst uppmärksamheten på SANNINGEN om vem ni är – som vi här i de andliga sfärerna hela tiden påminner er om – och släpp era tvivel eller övertygelser om att ni är ovärdiga Gud, eller om att Gud verkligen existerar! Ni vet att ni, var och en, är gudomliga varelser som har en tillfällig upplevelse av separation från Källan. Ni vet att separation från Källan är omöjlig, för ni har ett djupt inre vetande om att Enhet med Källan är den ni är, och det är ert eviga, obrytbara och obrutna tillstånd av Varande, och om att det inte finns någonting skilt från Källan, eller oberoende av Källan, därför att Källan är ALLT, och därför är NI det också!

Er upplevelse i form, som människa, är totalt overklig. Emellertid, eftersom ni har Guds kraft, kunde ni konstruera ett overkligt – jag UPPREPAR, ett OVERKLIGT – men synbarligen mycket verkligt tillstånd av existens vilket ni valde att träda in i, lämnande bakom er, i Verkligheten, vetskapen om vem ni verkligen är. Att inte veta vem ni är, är en förödande upplevelse, chockerande, förfärlig och mycket traumatisk. Ingen i mänsklig form – nu, i det förflutna eller i framtiden – har undvikit upplevelsen av intensivt trauma. Trauma är den plågsamma övertygelsen om att ni är ensamma, avskilda, utstötta och övergivna. Resan genom födelsekanalen, då ni föds som en människa i mänsklig form, bekräftar fullkomligt denna felaktiga uppfattning och etablerar den i er som en uppenbar sanning.

Att befria er från denna osanning är den uppgift var och en av er valde att ta på er när ni gick med på att inkarnera i mänsklig form. En stor aspekt av den uppgiften – efter att ni kommit till personlig insikt om ogiltigheten av er mänskliga övertygelse om separation, avvisande och övergivande – är att hjälpa mänskligheten att också komma till den insikten och vakna upp!

Ni – ni, era individuella själv och hela mänskligheten – kommer nu till insikt om att Verkligheten är ENORM! Mycket större än det till synes oändliga universum i vilket ni, som människor, förefaller vara obetydliga korn av medvetande som med stora svårigheter fungerar i en materiell omgivning som inte ser, inte känner, är omedveten – DÖD! Och ni undrar ”Vad gör jag här? Det verkar inte alls vettigt.” Ur det tillståndet av rädsla och förvirring stiger övertygelsen om att livet är en pågående kamp för överlevnad som alltid misslyckas eftersom döden är oundviklig och slutpunkten för mänsklig existens. Men, tack vare den inbyggda möjligheten till utveckling som ni etablerade som en aspekt av den overklighet ni konstruerade, har mänskligheten utvecklats och expanderat sin intellektuella kapacitet långt bortom dess nuvarande tillstånd av andlighet och visdom. Detta har lett till en enorm expansion av vetenskaplig materialism som saknar den helt nödvändiga visdomen för att kunna använda den kunskapen med god urskillning och förtänksamhet, till gagn för alla kännande livsformer.

Ni har faktiskt, vilket ni alla mycket väl vet, nått en nivå av intellektuell/vetenskaplig kapacitet som givit er möjlighet att göra, och fortsätta göra, enorm skada på den miljö som stöttar er. Ni inser nu att om ni inte upphör med ert själviska och egoistiska sätt att leva, kommer den skada ni åsamkar er vackra planet och hennes ekosystem att mycket snart förstöra hennes förmåga att stötta någon kännande livsform. Därför är stora förändringar i era kollektiva attityder och beteenden mycket nödvändiga NU!

Den goda nyheten är att, tack vare mänsklighetens växande kollektiva medvetenhet om att bara Kärlek är verkligt, så genomförs slutligen stora förändringar som initialt kommer att stoppa de skadligaste av era aktiviteter, och sedan starta upp de stora städningsoperationer som är nödvändiga för att återställa och reparera den samvetslösa skada som redan åsamkats planeten. Tillsammans med detta förändras planeten i sig själv, och detta kommer att leda till en miljö som ger en mer balanserad planetomfattande miljö för alla livsformer, utan de nuvarande extremerna av klimatiska vädermönster och variationer av yttemperaturen. Framtiden för en uppvaknad mänsklighet är mycket positiv.

Er uppgift som ljusbärare är att utveckla och dela en stor optimism för mänsklighetens framtid, eftersom ni vet att Kärleks-Tsunamin, av vilken ni är mycket viktiga och vackra element, kraftfullt intensifierar Dess påverkan på kollektivets hjärta och varje individuellt mänskligt hjärta. Uppvakningsprocessen, som väcker hela mänskligheten till medvetenhet om att Allt som existerar är Kärlek, närmar sig sin fullbordan därför att ni alla mycket kraftfullt har satt och haft för avsikt att mänskligheten ska vakna upp, och den avsikten, som inte bara är er vilja utan också den gudomliga Viljan, förs nu fram att bära en mycket härlig frukt. Därför är det här verkligen en tid för att FIRA!

Ta er tid så ofta ni kan under dagen för att gå inombords och sätta en avsikt – vet att er individuella avsikt, när den är gudomligt vägledd av Kärlek, som den är nu, är extremt kraftfull och effektiv – för att öppna era hjärtan och tillåta Kärlek att omfamna er och försäkra er om att allt går framåt precis som det gudomligt planerats. Den frid och tillit som kommer att stiga upp inom er som resultat av att göra bara det, och inget mer, kommer att förbluffa er, och ert vetande att allt är väl blir fastare etablerat inom er, sålunda intensifierande det Ljus som flödar genom var och en av er för att omfamna och bemyndiga alla som ni interagerar med, även på flyktigaste sätt. Kom ihåg, ni är alla en absolut nödvändig och oersättlig komponent i den kollektiva uppvaknandeprocessen, och var och en av er för den, precis i detta nu-ögonblick, till dess allra härligaste fullbordan.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...