Befälhavare Ashtar via Natalie Glasson, 23:e september 2016

images

Att ta ansvar för Framtiden på Jorden
av Befälhavare Ashtar

Kanaliserad genom Natalie Glasson 23:e september 2016. Original Källa: Sacred School of Omna

Låt friden i ert hjärta och själ utvecklas och antända ett utrymme av ren sanning i er varelse. Jag är Befälhavare Ashtar; Jag övervakar medlemmarna i den Galaktiska Federationen av uppstigna mästare, kända som de Luftburna Uppstigna Mästarna, eftersom de reser i hela Skaparens universum, i ett rymdskepp för att vara till tjänst. Jag är befälhavare för rymdskepp och övervakar arbetet de Upphöjda Mästarna utför för den här tjänsten. Det är vårt uppdrag att vara i samklang med den gudomliga inspirationen och guidningen av Skaparen, så att vi kan förstå var i Skaparens universum de enorma uppstigningsskiftena och transformationerna sker, vilket är nödvändigt för att stödja utvecklingen av Skaparen, och vad vi kan stå till tjänst med. Vi är närvarande vid varje stor omvandling, där en varelse, gemenskap, land eller till och med civilisationer skiftas till större förkroppsligande av ljuset. Vi stödjer varje ögonblick, genom att låna ut vår energi, förankra de lämpliga ljuskoderna som Skaparen gett oss, och healar all stress eller belastning som kan komma till ytan på grund av att uppvaknandet sker. Vår avsikt med att resa genom Skaparens Universum, är också för att leverera visdom, information och helig sanning till de som kommer in i vårt medvetande, vilket styrs av Skaparen. Vi är ett healingteam, ett team för uppvaknande till sanningen om Skaparen, och ett team som stöder leveransen av helig kunskap. Ljusverktygen vi har på våra rymdskepp är oerhört kraftfulla. Men, de kan endast användas för att stödja utvecklingen av Kärlek. En del av den information vi har, handlar om ljusteknologi för framtiden på Jorden och de inre planen.

Om ni önskar förstå framtidens ljusteknologi i er värld, då kan ni under meditation be att få besöka oss, på den Galaktiska Federationens Rymdskepp. Vi hjälper er att få tillträde till ljusteknologin, och ger er information om hur den kan återskapas på Jorden, samt stödjer och skyddar er, om ni vill ta med ljusteknologin till den jordiska verkligheten. Vi kommer inte att tolerera de som vill missbruka ljusteknologin och dess ritningar som vi skyddar. När en själ vill besöka vår rymdskepp, eller få tillgång till de heliga uppgifterna vi förvarar, kommer själen att utvärderas för att vi ska kunna försäkra oss om att avsikten är ren, och att den högsta önskan är utvecklingen av ren kärlek till Skaparen. Vi inbjuder er att besöka vårt rymdskepp under meditation, om ni vill se och få en skymt av ljusteknologin som kommer att användas av alla på jorden i framtiden, och förstå den framtida uppstigningen av Moder Jord och mänskligheten.

Ljusteknologin är mycket annorlunda mot den teknik ni har på Jorden nu. Ljusteknologi kan manifesteras i fysiska former, halvfysiska former eller energetiska former. Vilken form den än tar så bildas den från ljus, och med syftet att skapa mer ljus. Ljusteknologi har alltid ett syfte med att fungera som ett stöd för den andliga utvecklingen av allt, hjälpa till i enandet av Skaparen och bemästrar alla dimensioner av ljus. Ljusteknologi stöder, inspirerar och förstärker. Kristaller fungerar på ett liknande stödjande sätt som ljusteknologin, till exempel, kan en kristall väcka er inre healande energi, lagra visdom åt er, så att samma visdom kan reaktiveras inom er när ni behöver den, liksom att stödja och stärka kraften av heliga kvaliteter, inom er varelse. Kristaller gör aldrig jobbet åt er, den kommer aldrig att dominera er så att ni inte längre behöver era intentioner eller er inre kraft, och syftet med ljusteknologin är densamma; verktyg som stöder er uppstigning, snarare än att göra uppstigningen åt er.

Varje individ på jorden som tar ansvar för sin egen existens och uppstigningsprocess, är framtiden för mänskligheten. Det finns många ljusverktyg och tekniker som kommer att ges till mänskligheten, men det finns ett behov för mänskligheten att bli kraftfullare för att ljusteknologin verkligen ska kunna manifesteras på Jorden. Att ta ansvar innebär inte bara att ta hand om er själva och era behov. Att ta ansvar för er existens och er uppstigning, gör att ni får tillgång till kraften inom er, med detta menar jag, insikten om hur ni kraftfullt presenterar kvaliteter av sanning, kärlek, frid, harmoni, enighet, förståelse, generositet och ett expanderat medvetande, allt detta finns inom er. Förstå att när ni är i linje med, och anpassade till de heliga energierna i er själ, då blir ni kraftfulla, ni blir skapare av er verklighet. Detta innebär att negativitet, smärta och skada inte längre existerar, om ni inte väljer att medvetet eller omedvetet välkomna en sådan erfarenhet i er verklighet, för att stödja er utveckling. När ni tar ansvar, litar ni på att er inre energi, förmåga, kraft och visdom ska stödja er. Därför behöver eller kräver ni inget. Det ni verkligen behöver kan med lätthet och perfektion manifesteras i er verklighet, genom kraftfulla tankar. När mänskligheten tar ansvar, kommer den att inse att den energi eller den källa de är, finns inom alla varelser. Att skada någon annan skadar bara er själva, för att det sänker er vibration och dämpar er kontakt med Skaparen. När ni skadar, tror ni på separation, och detta påverkar er själ som orsakar kaos inom många av era system. Mänskligheten kommer att förstå att upplevelsen av enighet med Skaparen, och alla andra aspekter av Skaparen, faktiskt kommer att kraftsätta närvaron och existensen på Jorden, som tillåter att offermedvetandet på många håll kan släppas. Offermedvetandet är inte den enda negativa måltavlan, ni är också offer när ni ger er kraft till dem i er värld som har maktpositioner, som kanske inte har er bästa för ögonen. Att bli motsatsen till offer, en angripare, tar också bort er kraft. Det är bara när ni ansluter till er sanning, er inre kraft och heliga visdom, för att skapa det ni vill åstadkomma, känna och erfara, genom att använda ert kraftfulla sinne, känsla och energi, som ni kommer att ta ansvar för och åstadkomma de förändringar ni vill ha på Jorden.

Att förändra världen omkring er genom er varelse, hellre än att ta till fysiska handlingar, kan tyckas vara märkliga begrepp, eller så kan det vara något ni helhjärtat tror är sant, men har ännu inte sett bevis för att det faktiskt fungerar. Att ta ansvar, är att lita på er själva, att styras av er inre kunskap, som är en röst av Skaparen inom er, och att känna igen era energetiska krafter, även om ni ännu inte upplevt dem.

”Jag tar ansvar för min existens på jorden och min uppstigningsprocess, genom att föra in sanningen till hela min varelse, och till kraften och kärnan i min själ. Jag skapar den verklighet jag vill uppleva, från rikedomen av Skaparens vibrationer, och kraften inom mig. Jag stöder transformationen av Jorden och mänsklighetens negativa skapelser, genom att erkänna sanningen inom mig, och jag projicerar mitt ljus, fyllt med visdom och kärlek till världen. Verkligheten skapar jag inom mig, som då blir min fysiska verklighet runt omkring mig. Jag inser nu att kraften och styrkan i mitt sinne, den expansiva kunskapen jag har, med att se bortom illusioner och det potenta ljuset jag kan utgå ifrån, och att jag med min avsikt kan jag skapa det jag önskar. Jag är kraftfull, i linje med min sanning, och jag tar ansvar för att vara mitt heliga väsen på jorden. Befälhavare Ashtar och den Galaktiska Federationen, Jag inbjuder er att stödja, heala, inspirera och guida mig nu. Tack.’

När mänskligheten tar sitt ansvar, kommer tekniken att verka meningslös, och ljusteknologin kommer att ersätta den, och ge kraft till sanningen i varje varelse. Ni kommer då att börja inse hur intelligenta ni är som människor, eftersom er själ och ert sinne går samman, och det kommer att skapa en enorm expansion inom ert sinne, som kommer att uppmuntra er att begrunda och acceptera ljuset. Inom ljuset, är sådan avancering värdefull och upplysande information, kunskap och visdom. Varje individ kommer att kunna få tillgång till denna visdom, och kommer att bli expansiva, öppna, mycket intelligenta och djupt andliga varelser. Det händer när illusionerna faller bort och sanningen blir tillgänglig för alla. Världen skulle sedan transformeras dramatiskt. Men det hela börjar inom er själva.

Det jag, Befälhavare Ashtar, önskar dela med er just nu, är att vi, den Galaktiska Federationen, ger själar på jorden en behållare med frid, som kommer att fungera som en aktivering av frid i ert väsen, såväl som för visdomen av frid. Vi vill dela detta med er, för att stödja er i er uppvaknande frid inom er, förbättra er upplevelse av inre frid, samt att skapa frid i era relationer. Oavsett om det är relationen med er själv, andra, en tidigare livstid, en rädsla, i sanning, vad som än behövs. Den energi vi ger er, kommer att fungera som en pusselbit, för att återställa friden där det är nödvändigt, och att underlätta acceptansen av er själva ytterligare, och en inre omvandling. Kalla helt enkelt på Befälhavare Ashtar, och min energi, och bjud in mig för att leverera en behållare av frid, till att aktivera friden inom er varelse, för att kunna dela visdomen av frid och för att underlätta friden i relationer, av alla former.

Vi stöder varje uppstigning och de kraftfulla stegen ni tar,

Befälhavare Ashtar

Översättning: Margareta Jonåker

Read More from Commander Ashtar

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson www.omna.org,’ Thank you.

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...