Teamet via Peggy Black, 22 september, 2016

Teamet

Teamet

via Peggy Black

En matris av obegränsad tid

22 september, 2016

Vi är här, hedrade att få erbjuda er dessa insikter och kanske ett skifte i ert perspektiv av den verklighet som ni möter. Vi känner er som utvecklade multidimensionella varelser, som är fokuserade inom begränsningarnas holospel/hologram.

Ni befinner er här i denna dimension, för att få uppleva det som erbjuds och för att transformera alla begränsningar som ni möter.

Enligt vår observation är konceptet av tiden en av de begränsningar som ni får omfatta. Tiden är invävd i alla aspekter av denna tredje dimension, till vilken ni känner att ni är fast-tjudrade. Därför bjuder vi in er att börja tänja på ert koncept gällande denna sak som kallas tiden, samt börja inse att ni är obegränsade och tidlösa.

Vi har bett att vår kanal ska dela med sig av en kanalisering, som vi gav för tio år sedan, gällande detta ämne.

Tiden som ett Flytande Flöde 2005:

Vi lade märke till att du igår hade ett vänskapligt förhållande med tiden.

Ja, jag var medveten om att jag befann mig i NUET mera fullständigt och jag kunde koppla av med tajmningen i alla mina inbokade möten.

Ja, och där fanns ett fint flöde, till och med lite extra tid mellan händelser och möten. Ingen ansträngning förekom. Du kunde stanna kvar i varje upplevelses NU.

En rymlig tid bor i NUET. Dina övertygelser/program och din energimässiga hållning gällande ansträngning, skapar en tid som blir rätt inskränkande.

Tiden i ditt jordiska hologram är en helig övertygelse. Den är fast förankrad i din matris och i alla program som styr dina mentala aktiviteter. De flesta människor har någon form av denna stela övertygelse gällande tiden.

Det finns ett flertal regler och oräkneliga sätt att mäta tiden här i den här dimensionen, i denna matris på planeten jorden och i detta holospel, på vilket du för närvarande fokuserar.

Vi inser att vi precis har knuffat till ditt tids-koncept. Vi kan känna ditt inre ifrågasättande om hur detta skulle kunna fungera.

Låt oss erbjuda dig följande, de flesta av alla människor har upplevt att tiden är rätt så flytande. Du kan dra dig till minnes när du höll på med ett arbete där du kände dig uttråkad; tiden verkade krypa och rörde sig långsamt.

Det finns gånger när du är fullständigt uppslukad av ett projekt eller en aktivitet och tiden verkar försvinna och du undrar: ”Vart tog tiden vägen?”

Detta är din varseblivning gällande tiden. Kom ihåg att energi följer tanken. Tiden följer tanken. Dina tankar om tiden uppstår i din övertygelse gällande tiden.

Som människa engagerar du dig i tiden, för den är en av matriserna i detta planetariska spel. Men som en multidimensionell varelse kan du stiga, och du stiger, ut ur den jordiska begränsade tids-matrisen. Det handlar om medvetenhet och övning.

Det är en beredskap till att vilja se på dina övertygelser runt detta tids-koncept, att ifrågasätta dina övertygelser gällande tiden, lägga märke till hur du dyrkar tiden, hur du eftertraktar tiden, hur du lindar in dina aktiviteter i den begränsade tiden. Lägg märke till dina ansträngningar och din skenbara stress, som skapas ur dessa övertygelser. Lägg märke till hur massmedvetandet upprätthåller dessa övertygelser gällande tiden.

Vi inser att när vi ber dig och andra att se på tids-matrisen på ett nytt sätt, är det samma sak som att ställa frågor till en fisk om vattnet den simmar i, eller ställa frågor till en fågel om luften som den flyger genom.

För att kunna förstå det tids-koncept som vi föreslår, måste man först känna till och undersöka exakt hur den energimässiga matrisen av tid kontrollerar och styr ens liv.

Börja lägga märke till var tiden bromsar upp för dig och var du tillåter den att flyta på.

Börja lägga märke till hur ofta du verkligen stannar kvar i det närvarande ögonblicket, som är NU.

Öva att ta in din medvetenhet i varje NU.

Lägg märke till vad du säger om tiden och hur du delar med dig till andra, av dina begränsade uppfattningar om tiden. ”Tiden räcker inte till.” ”Jag har aldrig tillräckligt med tid.” ”Tiden tar slut.” ”Tiden går fortare.” Du börjar fatta.

När du hedrar din multidimensionella uppmärksamhet och tillåter dig själv att sträcka dig in i en obegränsad matris av magnifik energi, som du och andra i sanning består av, kommer det garanterat att hjälpa dig i denna intressanta undersökning och ge dig insiktsfulla upptäckter gällande tiden.

Lek med detta . . . låt det vara roligt . . . det behöver inte vara så allvarligt. Tiden är inte så helig som du och andra har gjort den till. Den är flexibel och den är flytande.

Kom ihåg att det är från NUET som du kan stiga, och stiger, ut ur tiden.

Lägg märke till och uppmärksamma dig själv när du upplever tiden som en ny rymlig form.

Lägg märke till och uppmärksamma när du får uppleva en synkronicitet. Då är tiden flytande.

Vi kommer att fortsätta med detta vid ett annat tillfälle.

Vi uppskattar ditt fnitter åt vår ansats till humor.

Älskade, var i frid.

 

En Matris av Obegränsad Tid 2005:

Vi är här och redo att fortsätta hjälpa till med ditt sökande efter tiden.

Du befinner dig nu här och du är redo . . . det handlar återigen om varseblivning. I din verklighet känns det som om det har gått flera dagar alltsedan du skrev med oss. Föreställ dig att det i vår verklighet bara har skett ett skifte i din fokusering.

Återigen säger vi att tiden är flytande, den finns inte inbegripen i dina klockor eller på sidorna i dina kalendrar. Dessa är verktyg som har skapats för ett sätt att mäta detta ting som kallas tiden.

Det är viktigt att du fortsätter undersöka och efterfråga din egen personliga tids-matris. Dessa är de övertygelser som du har fått av din familj och av samhället; de är bara program inom ert system.

Om du kunde öppna upp din personliga fil gällande tiden, så skulle du börja förstå att den bara är ytterligare en överenskommelse som du har antagit, för den kändes stabil och alla sade att den var stabil. I det jordiska holospelet är den en del av spelreglerna. Alla hedrar tiden och ger den makten att styra allting.

Hur vore det om tiden var flytande? Hur skulle det påverka din dag och ditt deltagande i det jordiska livet?

Bara för ett ögonblick, låt oss föreställa oss att det förflutna, nuet och framtiden allt sker och skiftar samtidigt. Det är bara din varseblivning som placerar dem i en stel ordningsföljd.

Föreställ dig att händelser i din framtid skulle kunna skifta händelserna från ditt förflutna, vilket skulle förändra ditt pågående ”NU”.

Som en multidimensionell varelse är detta hur du skulle och skulle kunna, ta itu med det koncept som kallas tiden. Som en varelse som är låst i den tredje/fjärde dimensionen och på väg till den femte dimensionen, är detta det som håller på att ske här på er planet.

De stela övertygelser som du har fått lära dig gällande tiden och som anses vara lagar, är bara program i din bio-dator.

Livets regler på det jordiska planet är arrangerade runtomkring tiden. Vi kan höra era kommentarer om att ni är sena till möten, att ni måste vakna i tid, måste hinna med ett plan vid en viss tid, viktiga datum och händelser som inträffar på en bestämd tid.

Vi inser att tiden som ni känner till den, här på planeten jorden är viktig att uppmärksamma och vara medveten om, för det blir då begripligt att spela med i spelet. Men det är inte det enda systemet i universum som är känt gällande tid. Det är ett begränsat system.

Vi inbjuder dig att känna av dina begränsade övertygelser om tiden och att sedan börja tillåta ditt medvetande att bli mer flytande och att se hur din varseblivning om tiden blir mer flytande.

Utvidga dig till en matris gällande obegränsad tid, där du blott med en tanke skulle kunna och kan befinna dig varsomhelst på tidslinjen. Föreställ dig att du blott med en fokuserad tanke skulle kunna närvara vid varje händelse eller vara närvarande varsomhelst närsomhelst.

Kom ihåg att tiden är flytande utanför denna verklighet, och att det är med ditt fokuserade, utvidgade medvetande som du kan göra tidsresor.

Vi känner att detta är en enorm töjning för dig och vi kan känna din tidspress att få fortsätta med andra aktiviteter under din dag.

Lek med detta koncept, tillåt dig att föreställa dig vad du skulle göra om du kunde resa i tiden. Gör det till en lekfull och glädjefylld upplevelse.

Vi är mycket glada över att du fokuserade din tid denna morgon och lät oss ta kontakt och dela med oss av denna information.

Älskade, var i frid.

Vi har erbjudit denna insikt gällande tiden för att ni ska kunna tänja på er varseblivning och vi bjuder in er att leka med denna rätt så begränsade uppfattning. Ni är magnifika varelser som lever i en fysisk verklighet. Vi hedrar er och allting som ni är här för att transformera och förankra. Vi finns alltid tillgängliga för att stötta er, när ni skiftar alla begränsningar som ni stöter på.

Teamet.

 

En notis från mig: Det var en intressant förfrågan från ’Teamet’, att dela dessa två meddelanden, som togs emot för elva år sedan. Jag har över 200 meddelanden i detta format och av detta slag.

Välsignelser, Peggy.

 

 

©2016 Peggy Black All Rights Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

“‘The Team’: Matrix of Unlimited Time,” Channeled by Peggy Black, September, 2016, at www.morningmessages.com

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...