Beträffande Zim-inlösen” av Ron Giles – 10.1.2019

Beträffande Zim-inlösen” av Ron Giles – 10.1.2019

Per Staffan 11 januari 2019

Disclosure – Bank och Valutor (ej kanaliserat)

Beträffande ZIM-inlösen” av Ron Giles – 10.1.2019

Inlägg av Ron Giles 1:19 PM EST 10 januari 2019

“Fråga ang. ZIM” från (Anonymous) – 9.1.2019

Anonym, ett varningens ord: Mycket lite om ens någon info från TNT har visat sig vara korrekt. Zim Bond-serien AA (och andra) från 2008-2009 är helt inlösningsbara. TNT har givit kurser och datum och bankinformation under många år – inget av detta har visat sig vara sant, men de fortsätter som om …

Zim Obligationssedlar är en juridisk obligation utfärdad av Zimbabwes Reserv Bank. Medan de fortfarande inte är aktiva som valuta, använder New Powers That Be (NPTB) sedlarna som ett medel för att översvämma jorden med nya guldbackade valutor genom att lösa in dem till nominellt värde. Kursen kommer att vara en faktor av hur mycket Zim du har och den kurs du ber om för att tillgodose de humanitära projekten du har i åtanke. Kursen är förhandlingsbar vid inlösningsmötet. De kurser du får kommer inte att publiceras någonstans eftersom de är förhandlingsbara. Kurser på växlingsskärmar, fram och bak, har inget att göra med de kurser du får. Inväxlings- och inlösenfonderna är guldbackade och kommer att sättas in på ditt konto i det nya Quantum Finansiella Systemet. Vid vårt möte får vi en webbadress dit vi kan gå och få information om QFS och hur man använder det.

Jag föreslår att du gör en sökning efter inlägg om Zim på IDC. Detta ordsökfält finns på alla inlägg i övre högra hörnet på webbsidan. Du hittar riklig information om Zim; Du måste dock använda omdömet när det gäller den information du kommer att se om publicerade inlösenkurser – inget har hittills varit faktisk information. Det finns inget sätt att i förväg känna till de kurser som kommer att finnas tillgängliga för oss, eftersom alla kurser för Tier 4 internetgruppen är förhandlingsbara och kommer att bestämmas av de humanitära projekt som du vill göra. Det är bara logiskt att de kommer att ge dig vad du behöver för att utföra dina projekt, så tänk stort. Du kommer att få vad du behöver, inte bara för att starta dina projekt, utan tillräckliga medel för att få projekten att gå framåt.

Obs! Det finns mycket information som publiceras på IDC som är förvirrande och/eller felaktig information, inklusive informationen som du läser från TNT eller Bruce från Big Call. Undvik information som talar om bankernas medverkan i utbytet eller inlösen, om de används alls kommer de endast vara agenter för QFS. Alla bankinstitut ingår i det centrala banksystemets användning av Fiat-valuta – USD etc. Ingen av dessa banker kommer att överleva i det nya QFS-banksystemet. QFS handlar endast om guldbackade valutor. Varje bank som hanterar Fiat-valutor kommer att bli avskaffad eller åtminstone omställd för användning under övergången till det nya QFS. Bankverksamhet kommer inte längre att vara en inkomstkälla för dem med alla sina avgifter och manipuleringar. Fiat-dollar för de som har fått sina medel på lagligt sätt kommer att överföras eller bytas till guldbackade US Treasury Notes eller den guldbackade valutan i vilken som helst nation som är GESARA-kompatibel. Denna process är den Global Currency Reset (GCR) som det talas om, men inte brukar förklaras särskilt bra. IDC har många utmärkta inlägg om dessa ofta nämnda akronymer. Omvärderingen (RV) och Global Currency Reset klumpas ofta ihop men de är separata händelser som kanske eller kanske inte äger rum samtidigt.

All information som säger “begränsning”, utbyte eller utbytesinformation bör granskas eftersom det finns många aktiva bondfångare på denna kraftfulla IDC-plattform. De vill inte att du får dina humanitära medel och de vill att du ska vara begränsad i ditt tänkande eller dina förväntningar beträffande utbytetsmötet.

Utgångspunkten för hela utbytes-/inlösenprocessen kommer att vara friheten att använda medel för att förändra världens ekonomiska system och skapa den överflödsmetalitet som är avgörande för uppstigningsprocessen. Hur du deltar i denna strävan är upp till dig. Du får göra vad som är i ditt hjärta att göra, både för dig själv och för andra.

Lycka till i dina humanitära projekt och användningen av dina Zim-fynd. Finn glädje i din service.

 

Ron Giles

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...