Blossom Goodchild – Kanaliserar Ljusfederationen – 11:e februari 2018

Blossom Goodchild – Kanaliserar Ljusfederationen – 11:e februari 2018

 

Nå, mina vänner, att dömda från länkar skickats in om vad som ”tas ner” i USA, arresteringar som kommer att göras etc. … verkar det som om den viktiga energin ni kom med i förra veckan verkligen är nödvändig. Inom mig, djupt inom mig … FINNS VETSKAPEN OM ATT NU ÄR SPELET IGÅNG, och jag kan förstå vad ni menar med att VETA OM VÅRT LJUS OCH STÅ STARKA INOM DET. Vi behöver det säkerligen … och det här är bara början!

Själar av Jorden … Själar av Ljus … Själar av Kärlek … NI ÄR REDO!

Energin som omger er … Energin ni är … kommer med fullt pådrag, för att möta de bisarra sakerna som ska avslöjas för er. Vi vill inte upprepa det vi sa i vår senaste kommunikation. Vi önskar dock att ni GRUNDAR ER SJÄLVA … på grund av de chockerande nyheterna av många olika slag, som kommer att avslöjas.

Kan jag få fråga var ni kommer in i allt detta? Annat än med dessa meddelanden om assistans. Är ni aktivt involverade?

O ja, verkligen! För det som kommer fram, kommer inte bara att handla om styrning och hantering utifrån den politiska aspekten, utan det kommer utan tvekan att handla om skandalösa upptäckter om ”De från andra Planeter”, och den kontakt som redan pågått under en mycket lång tid.

Betänk att ”De vi är”, har varit ett mysterium under eoner av tid. Trodde ni att det skulle vara så? Faktum är, att inga avtal gjordes av oss eller sådana liknande oss … utan att föra några diskussioner med de på er Planet, om att förlikas med de önskningar och avsikter som de på Jorden hade, som var ”herre på täppan”. Men deras avsikter har inte varit passande för det Högsta Goda. De har inte passat för något Gott.

Det betyder inte att vi ”backade ur”. Vi har helt enkelt hållit oss ”i bakgrunden för att titta och observera … varje rörelse”.

Vet ni vilka alla de ”ohyggligheter” är, som ni uttrycker det … som kommer fram?

Ja det gör vi. Fast, vi får inte avslöja dem för er. Det är de på på er Planet som ska göra det, och vidta åtgärder för det.

Då utbrotten och störningarna kommer igång för fullt … kommer det en tid när det blir nödvändigt och rätt för oss, att ha många mer MÄRKBARA framträdanden än nu.

Det kommer att uppstå en sådan förvirring av det som händer på Jorden … och vi vill då inte göra den förvirringen större, för de som skulle känna sig som bortblåsta av det faktum att … vi är mer verkliga, än de flesta saker ni anser vara verkliga!

Det betyder?

Det betyder att de lögner ni ”lever under och i” kan tyckas verkliga … men det är faktiskt inte alls så. Vi väljer att inte gräva för djupt i detta. Vi ber er att läsa mellan raderna … djupt i er egen Sanning. För som vi sagt … det är inte vår uppgift att berätta om vissa kriterier. Det är en del av Planen och vi har ingen anledning att ändra på den.

Älskade Själar, det vi KAN avslöja är att … vår service till mänskligheten är att ta en mycket mer signifikant roll, då våra anslutningar med de av er på Jorden som är redo att ta emot dem … kommer att bli mycket mer utbredda.

Fler och fler iakttagelser kommer. Du hade läsare som frågade om de orangea Ljusen som regelbundet ses i skyn. Det är vänner. Fast vi föredrar att säga att de är vänner av en ”Energiform” i motsats till en Fysisk.

Och deras syfte?

Att märkas. De är inte bara ”Klot av Ljus” för att imponera. För de, bär också inom sig en form av information, som de kan utstråla tillsammans med den Höjda Energin de kan avge, genom att Vara närvarande.

Så vem styr dem?

De själva. Älskade Blossom, man behöver inte en fysisk kropp som ni har, för att ha intelligens. Dessa Ljus är av sin egen intelligens och instrueras av/genom sig själva, för att komma in i Jordens atmosfär på vissa geografiska platser och tider. De är verkligen inte slumpmässiga. Var och en är förberedd och svarar.

Vilken typ av information? Ni talar om detta som ”Pelare av Ljus” också (när de kommer).

Information som ansluter med era Varelser. Information som ni redan KÄNNER TILL. Information ni var fullt medvetna om innan ni kom till Jorden, och sitter nu bekvämt i en position för att bli återuppväckt inom er, genom Energin som dessa orangea Ljus, och många andra former av vad ni kommer att kalla ”fenomen”, ska frambringa.

När vi talar om ”De från andra Planeter” som kommer in i er biosfär (?) … så menar vi inte bara små gröna män … som några av de som sover skulle säga. Vi menar fenomen av alla de slag, som kommer att slå er med häpnad över hur de lugnar själen, under den turbulens som är på väg.

KOM IHÅG ATT MED ALLT DET SOM KOMMER ATT FÖRSTÖRAS OCH BRINNA … SÅ KOMMER DET I MOTSATS ATT TA PLATS I ER SJÄL!

KOM IHÅG DETTA… SÅ ATT NI KAN HÅLLA ER LUGNA OCH TA ER IGENOM … ALLT!

Eftersom det man ansåg vara samhällets ryggrad, smulas sönder … så tillåts Friheten att ta dess plats.

Och med största respekt, Älskade Själar … i det fängelse ni har befunnit er i… har ni ingen aning om hur VERKLIG FRIHET KÄNNS.

Intressant. Många själar skriver hit, om det ena eller det andra … om de ”saker” som de är intresserade av att titta närmare på … och jag har ingen aning om hur jag ska ställa mig till det. Jag får ingen känsla för varken det ena eller det andra. Men … och jag är säker på att jag har sagt det förut … oavsett vad vi har fått veta, oavsett fängelset vi har hållits i … och vilka Sanningar vi har hållits borta från … DET ABSOLUTA FAKTUMET ÄR … ATT KÄRLEKEN … nu när jag förstår mer och mer om det … kan helt enkelt inte tas bort från oss. För det är det vi är. Om månen är falsk … om ALLT detta vi lever inom ÄR ett hologram, till exempel … så hindrar det mig inte från att känna KÄRLEK TILL ALLT som händer inom mig, när jag tittar på månen och stjärnorna. Falsk eller inte! Vad som än ska upptäckas/avtäckas, hindrar mig inte/kan inte hindra mig, från att VARA/KÄNNA KÄRLEK. En sångtext håller på och far genom mitt huvud, ’Nej nej, de kan inte ta bort det från mig!’

Vi skulle vilja säga, BRAVO BLOSSOM! För detta är vad vi ger till dig. DETTA ÄR AV STOR VIKT … AV STORT VÄRDE.

DET ÄR DÄRFÖR VI HAR PLACERAT DENNA SÅNG I DIN HUVUD!

KÄRLEKEN NI ÄR … KAN INTE TAS BORT FRÅN ER … INTE MED NÅGRA MEDEL … NÅGONSIN!

Där NI är … be om styrka. Be om mod. Be om att bli visad vart ni ska gå och vad ni ska göra.

Be om att visad hur NI kan vara av största värde för era roller här nere … och vi lovar er … vi lovar er … svaren kommer.

Så många omedvetna själar kommer att bli ”chockade” och tro att himlen faller ner! Det är då som NI … var och en av er vakna, förberedda, själar … ska hjälpa dem och ta dem under era vingar. Trösta och visa vägen.

Ni kommer att KÄNNA och FÖRSTÅ anslutningen och kommunikationen mellan andra världar, som kommer allt närmare för att vara behjälpliga … på sätt som kommer att fylla Er med Kärlek, Hopp och Uppmuntran.

När ni bryter er loss från de band som har ”kontrollerat era sinnen”, kommer utrymmen att öppnas för att sådan kommunikation ska kunna ske med stor lätthet.

De restriktioner som omger er, kommer inte längre att finnas. De som omsluter er Energibarriär.

Vad menar ni med ”Energibarriär”?

Det enklaste sättet att förklara är att det har funnits/finns … placerat … ett Energifält som blockerar er från att ”nå Högre källor”. Det kommer i många former. Ni är medvetna om att fluor blockerar er tallkottkörtel (epifysen) som … när den inte är blockerad, låter er möta andra världar genom blotta tanken.

  1. Hur tar man bort blockeringen? Och 2. Varför kan jag då inte kommunicera med er?

När systemet faller i bitar … ska det bli som när fågel Fenix stiger upp ur elden. När ni får kunskap och styrka i er själva … kommer sätten att visas för att kunna ”nysta upp” de förpliktelser ni haft ”och därmed kunna hålla er på avstånd”. När dessa ”restriktioner” släpps … så KÄNNER NI VERKLIGEN IGEN KUNNANDET vi talat om.

Det finns Energiblockeringar placerade runt omkring er … blockeringar för att hålla er dämpade … blockeringar för att hålla er underdåniga … blockeringar för att ni skulle bli sjuka… de kommer i form av mat, dryck, mediciner och mycket mer. De chemtrails som ”släpptes” i er atmosfär, ”hindrade er” … från att bryta er loss … höll er nere. Alla dessa saker var utformade för att göra er ointresserade av själva livet!

Jag har känt det många gånger!

Och, vad är det då … som får ditt intresse tillbaka, Blossom?

Att få mig själv att ”Komma tillbaka till spelet”. Genom att VETA ATT KÄRLEK ÄR VINNAREN … Att VETA ATT KÄRLEKEN GÖR MIG LYCKLIG … när jag utgår från platsen av BARA Kärlek, och inte tillåter mig bli översvämmad av de negativa energierna som bombarderar oss. Skönt att veta att detta kommer försvinna … det är säkert!

När det gäller hur du har kunnat kommunicera med oss … på den nivån du gör … så behöver vi påminna dig om de 17 åren eller så, då kändes det inte bekvämt i kropp och själ beträffande det som behövde ”passas in”?

Ja, en påminnelse behövs. För det verkar nu som om det upplevdes i en annan livstid, av någon annan än jag! (Det upphörde bara sådär, dagen då min kommunikation med White Cloud startade.)

Den tappra Energin känd för alla som White Cloud, förklarade en gång att detta MÅSTE ske, för att du skulle få honom att komma igenom på det sätt du gör … och för att kunna ta hit andra Energier också. En omorganisering av dina energier och vissa inre fysiska dimensioner var också nödvändiga. Med dessa justeringar kunde du ”nå oss” … utan att på något sätt orsaka ditt fysiska väsen någon skada.

Jag är säker på att det som faktiskt skedde under dessa ”inpassningar” (Av-tuppningar … som jag kallade dem) är alltför komplicerat för att jag ska kunna förstå, och jag behöver egentligen inte veta. Glad att kunna tjäna. Glad att ha gått igenom det. (Kan jag säga nu när 18 år har gått … jag hade nog inte sagt det då). Om det var nödvändigt för att jag skulle kunna bli en budbärare i/för Ljuset, så känns det bättre … och är mer än glad att det hände.

Vi känner att det är dags att avsluta den här sessionen.

Vänligen ta tre djupa andetag i det här ögonblicket av NU.

SKAPA KÄRLEKSENERGI I VARJE INANDNING … OCH NÄR NI ANDAS UT … SÄND DEN HÖGSTA ENERGIN AV KÄRLEK … UT TILL VÄRLDEN.

ALLA SJÄLAR NI SER PÅ … ERBJUD DEM KÄRLEK FRÅN ERT HJÄRTA.

VARJE TANKE SOM KOMMER … BEHÖVER VARA AV/FRÅN/I/GENOM KÄRLEK.

TIDEN HAR KOMMIT, SJÄLAR PÅ JORDEN.

KLÄTTRA UPP TILL PLATTFORMEN.

KLÄTTRA UPP ATT MINST FYRA STEG TILL PÅ ER STEGE … FRÅN DÄR NI TYCKER NI ÄR NU…

KLÄTTRA SEDAN UPP YTTERLIGARE TJUGO OCH SEDAN TJUGO TILL.

ERKÄNN ER SJÄLVA PÅ DEN HÖGRE PLATSEN … PLATSEN SOM NI TILLHÖR.

OCH FORTSÄTT KLÄTTRA … UPP UPP UPP … TILL HEMMET SOM VÄNTAR PÅ ER. 

Försegla luckorna. Men leta efter solskenet i den rasande stormen … för det finns alltid med er.

Med djupaste Kärlek … lämnar vi er den här dagen …

KÄNN DET … VET DET … eftersom den erbjuds er … i förståelsen om att GENOM ATT KÄNNA OCH VETA … går ni hand i hand modigt in i LJUSET OCH ÄLSKAR DET.

Tack Killar … tack så mycket. Så bra att veta … att vi inte är ensamma!!

Inte en chans, Älskade Blossom … aldrig!

 

Översättning Margareta Jonåker

 

 

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&featureyoutu.be

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild

The link to be able to access all my YouTubes is here.

 

Du gillar kanske också...