Enhörningen Starlight via Galaxygirl, 12 februari 2018

 

Enhörningen Starlight via Galaxygirl, 12 februari 2018

Meddelande från Enhörningen Starlight 12 februari 2018

Kära vänner och medresenärer, det är jag, Starlight av Enhörningsrasen, som är här ikväll med ett budskap av hopp och kraft. För även om mycket fortgår ganska snyggt, kan många av allmänhetens ljusarbetare inte se – ändå; men för er som är angelägna om energisignaturer och skiften, ni känner att någonting är definitivt på gång. Och det är det! Ni, mänskligheten, är på gång, och vibrerar högre än någonsin bit för bit, och det gläder oss tillräckligt för att inte sluta. Ni skapar gångbron för att dessa skiften ska uppstå genom era meditationer och fokuserande avsikt. Det är en mycket verklig sak, jag försäkrar er. För när Skapargudar kommer tillsammans med kvaliteter av avsikt händer skiften.

Det är dags för er att komma ihåg er sanna identitet. Ni är Källjus insvepta i svaga mänskliga former som har varit djupt betingade att frukta och att glömma och att känna er isolerade, ensamma. Vem kan dela upp Källan i sig själv? Kan ni se att det här är bluff, illusion som används av dem som ville kontrollera?

Gud är kärlek – ni har hört det tusentals gånger. Hur kan kärlek delas upp? Det är en omöjlighet. Kärlek är allt. Kärlek är allting! Bli mer av det. Kärleken är elastisk, som den här tycker om att säga, och det är sant. Det finns alltid gott om kärlek som räcker till för hela familjen när en ny läggs till. Så det finns gott om kärlek till er. Ni som är djupt skadade, som gråter på natten, som är desperat ensamma – det är väldigt verkligt för er, ja, och jag förminskar inte er erfarenhet eller uppfattning, men kan ni se att Källan finns överallt? Och därför också inom er, ni unga?

Var därför i frid. Källjuset går snabbt framåt. Bli vana vid förändring, radikal förändring, för allt förändras av Moderns andetag, vilket är det som ni alla diskuterar och bloggar om. Det är väldigt verkligt. Ni kommer att täckas av Moderns älsklingskärlek, som hon gillar att säga, och det kommer att värma de kalla och skadade delarna av er och långsamt kommer människor att utvecklas till sina högre jag. Vi kan tänka oss att detta kommer att vara ganska underbart för er. Koppla av i det. Ni är älskade på så många nivåer.

Jag är Starlight av Enhörningsrasen. Jag ser att Mänskligheten blommar in i enhet och jag bugar mig för er. Jag rör mitt horn mot ditt utvecklande öga som börjar se tydligare. Älska djupt. Expandera. Var i frid.

~ Galaxygirl

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

You may also like...