Den Galaktiska Ljusfederationen via Blossom Goodchild, 21 oktober, 2018

Den Galaktiska Ljusfederationen

via Blossom Goodchild

21 oktober, 2018

 

Hej på er, mina vänner! Är ni redo att börja denna gång? Var ska vi börja?

Låt oss hjälpa dig. Du frågar om ett budskap som vi tog igenom för åtta år sedan, gällande jättestora behållare ombord på våra skepp … innehållande Energi.

Ja. Tack så mycket till en viss herreman som frågade om dem, på grund av er kanalisering nyligen gällande ett lager av Ljus-Strålar runtomkring solen.

Korrekt. Vilket kanske uppfattades, så ’engagerade’ vi denna herremans tankar för att han skulle ’minnas’ och sedan vaksamt gå in och leta igenom dessa flera hundra av våra meddelanden, för att hitta detta specifika meddelande som vi ville ’ta fram’. Så till att börja med ger vi all Heder och Tacksamhet till denne herreman för hans uthållighet och service.

Vid det här laget lägger jag ut kanaliseringen från februari 2010 … det meddelande som ni talar om, för det är av absolut betydelse att man läser detta innan vi går vidare. Stämmer det?

Det stämmer väldigt bra. Vi tackar dig.

HÄR ÄR DET: God kväll till er. Är det i sin ordning att ha ett samtal? … Just nu är en bra tidpunkt för mig.

Välkommen till dig, vår syster.

Nå, det där var ett ovanligt sätt att tilltala mig.

Och ändå är det passande och ett sätt som vi har valt. Vi är väldigt uppvarvade med resultatet av den *healing som ägde rum med dig bara för några av era dagar sen. Blockeringar togs bort på en nivå som kommer att lämna dig häpen till en sådan grad att vi nu kan arbeta med varandra. Var skulle du vilja börja?

Åh, Hm … Ojdå, jag tror att jag föredrar att överlåta det till er. Ni säger att ni kan avläsa vår energi, så jag överlåter det hellre till er att kunnigt avgöra.

Det låter bra. Vi accepterar nådigt. Föreställ dig, ifall du vill, alla de som har kommit fram till en plats inom sitt varande och som tjänar en väl. Tänk dig detta begrepp, att inom en mycket kort tid, och vi menar detta i era jordiska termer … att er värld sådan den nu är inte längre kommer att finnas. Du frågar vilka förändringar som kommer att ske? Vi önskar ingjuta i era Väsens kärna att ni har gjort förberedelser för denna förändring tillräckligt länge och att era Gestalter har anpassat sig till en nivå som i hög grad nu är redo att sätta igång. Det förekommer en inställning bland den Högre Hierarkin som skingrar /*dispel en känsla av upplyftning bland ’vår gemenskaps’ olika rangordningar. Ombord på flera av skeppen förekommer ett fält där de som har väntat vistas … precis som ni … och som känner en synnerligen stor förväntan. Allting håller på att tas fram från sina förvaringsenheter och blir kollat och dubbelcheckat för att säkerställa att inget kan missbrukas eller misstolkas.

Skulle ni kunna förklara vad exakt som finns i dessa förvaringsenheter … Jag föreställer mig att det är något långt viktigare än era vinterkläder!!

Inne i blocken av jättestora containrar så finns det konserveringsmedel som gör det möjligt för att vissa skatter från ett Högre vibrationsplan ska kunna förvaras i sitt perfekta tillstånd. Dessa ’konserveringsmedel’ låter oss upprätthålla energier från andra vibrationer och presentera dem i sin Sannaste form. Det är en delikat operation att ta fram dessa dyrbara tillgångar till det öppna, ombord ens på ett av våra moderskepp. Så dyrbara är de i sin form av glans.

Jag känner på mig att jag inte pratar med en energi som i själva verket finns ombord på skeppet just nu …

Det stämmer. Vi kommer från en nivå av förståelse som befinner sig ovanför dem som är i en position av stor betydelse på dessa farkoster som ska leverera den Nya Världens Ljus till er.

Så, säger ni … att de som befinner sig ombord på skeppet i själva verket innehar det Ljus som ska lämnas över till oss?

Ja, det stämmer. Låt oss förklara lite mer, för att era hjärnor ska kunna acceptera det som vi i kväll erbjuder genom våra ord.

I eoner av er tid har det av många varit känt att det i själva verket finns Ljusskepp på era himlar. Det är inget nytt. Och ändå så är det bara under denna dag av denna tidsålder … som vi kan avslöja Högre Sanningar … på grund av er planets höjning av sin vibration. Den stora planen befinner sig i högsta grad i fas och allting befinner sig på rätt plats, för att allt ska kunna komma samman i den Gudomlighet som rör vad som har föreslagits.

Nu finns det många fler på er Jord som har vaknat upp till sin egen Gudomlighet, vilket har fått till stånd denna storslagna förändring som sker i precis detta ögonblick och som kommer att fortsätta göra det. Det är så väldigt spännande för oss att VETA att vi befinner oss på randen till att avslöja de hemligheter som man har varit tvungen att undanhålla er … helt enkelt för att er värld inte har varit redo att ta emot dem. Detta Ljus som vi pratar om … DENNA GUDOMLIGA NÅD … Återigen snubblar vi på ordens otillräcklighet … har färdats med ’Ljusväktarna’ i säkerhet bortom omätlig förståelse … fram till en sådan tid att den kan presenteras för er.

Jag kan KÄNNA att det dunkar i mitt hjärta precis nu … och ändå verkar vi ha problem med att uttrycka det som ni önskar säga.

Vi ska hålla ut. Det handlar bara om den nya vibrationen inom vilken vi jobbar, som lägger sig över bägge parter.

Detta Ljus … denna skatt … är en gåva till er värld från en plats som inte består av någon substans. Den är en renande energi som när den släpps ut i er atmosfär, kommer att påbörja en fotosyntes av en natur som hittills är okänd för er. När detta inträffar så kommer det att ske märkbara förändringar som inte kan avfärdas eller förnekas.

Får jag fråga på vilket sätt ni då menar?

På ett sätt som kommer att fylla er med frågor. För det blir uppenbart för er – ögonblickligen – att all denna kunskap som ni har gällande er Nya Värld kommer att äga rum och utvecklas rätt framför er. Dessa nya ’stänk’ kommer att förorsaka rubriker på era TV-skärmar. Sådana nya fenomen kommer att uppstå och förorsaka stort intresse över hela ert jordklot.

Stänk?????

Vi tänkte väl att du skulle ifrågasätta vårt ordval.

Och ert svar är??

Vi ska mycket varsamt ‘stänka’ partiklar av denna Gudomliga Ljus-energi, lite i taget, till er planet och låta den göra sitt jobb. Det beror på att det under en tid … är möjligt att endast små mängder kommer att kunna spridas ut, annars skulle detta kunna leda till en del kaos på grund av dess oerhörda kraft. Integrerandet måste äga rum gradvis. Era fysiska kroppar kommer också att märka en skillnad med denna nya energi. Det kommer att förekomma en Lättare känsla inom självaste den fysiska kroppen.

Fantastiskt … kommer min våg att påvisa detta? … Jag kan inte tänka mig något mer magiskt!!!

Det kommer att börja med en KÄNSLA inifrån som innehåller Lätthet alltigenom hela Varelsen. Så som man tidvis får uppleva, som om man promenerade på luft.

Det är ju fantastiska nyheter. För när ni tar igenom denna information så kan jag KÄNNA en aning av denna Lätthet som ni pratar om. Och låt mig säga … det känns bra!

Låt oss då säga … det är klokt att också hålla sig jordad. För man skulle kunna bli en aning alltför djupt involverad i känslan … så att de jordiska angelägenheterna lämnas bakom en … och ändå säger vi att det inte är den rätta tiden för detta att ske. Balansen måste kvarstå. Det är en av anledningarna till att många av er Ljusarbetare finns här. För att släppa in luft och förankra denna nya Ljus-energi som vi så varsamt har tagit hand om.

Nu låter ni som om ni är på/från skeppet.

Det är lite förvirrande för dig, eller hur?

Nåja, javisst! I ena minuten är ni ombord, och i nästa är ni det inte … därför frågar jag med djupaste respekt … vilka är ni EXAKT?

Vi skulle vilja svara … vi är Fridbärarna. Vi är inte av er värld. Vi har ingen kropp. Vi som kommunicerar med dig i pågående stund består enbart av Ljus. Därför kan vi koppla oss på/av så som vi ser att är lämpligt.

Vi har tidigare berättat för dig om övervakarnas övervakare.

Vi är ett förkroppsligande av Ljus som helst arbetar med denna storslagna plan och säkerställer att allting ligger på plats. Vi är de som tar beslut gällande alla snabba förändringar som kan behöva läggas på plats. Och ja … vi läser dina tankar … vi är de som tog det allvarligaste beslutet att avbryta det uppdrag som var utlovat på ert datum den 14 oktober. Detta är, vilket du är mycket medveten om, inget för dem som är av ’en lägre rang’ att besluta. Det kom från det Högsta Rådet och vi kan säga att vi gjorde ett bra val med att göra som vi gjorde. Resultatet … ifall vi hade gått vidare som planerat hade blivit ett miserabelt resultat för ett mycket stort antal av alla som vistas på er planet. När tiden är den rätta ska vi erbjuda ytterligare information gällande det, för vi känner att det är viktigt att man förstår vad som i själva verket ägde rum. Och ändå skulle vi vilja be er att vara tålmodiga. För när den tiden kommer då vi väljer att öppna upp de verkligheter som vi konfronteras med, så kommer det att verka vara i perfekt synkronicitet /*coergence…/och bli alltmer förstått.

Skulle ni bara kunna berätta lite mer om detta Ljus? Jag har aldrig riktigt tänkt på att en ny vibration, en ny energi skulle kunna transporteras ombord på ett rymdskepp. Jag har alltid föreställt mig att den liksom skulle strömma ner uppifrån!!

Hur kan vi hjälpa till med att förklara för dig vad den i själva verket är?

Uthållighet, gissar jag.

Ändå skulle vi återigen vilja poängtera att inte alla ting i ’vår’ upplysning kan uttryckas av oss på ett sätt som du ens förmår visualisera.

Försök …

Ljusväktarna skulle kunna liknas med vad som i er värld är kända som ’Tempelriddare’. Ljusväktarna har ingen regelmässig habitus. De består av ett allra Högsta Förkroppsligande och de har fått förtroendet att ge beskydd till det slag av Ljus som är menat att föra in den Nya världen och förverkliga den.

Det är en rätt så tung uppgift. Hur blev dessa Väktare utvalda och hur många finns det?

  1. För det är ett gudomligt tal. Hur blev de utvalda? De var ett utmärkande band som presenterade sig själva för det Högsta Rådet. Valet av ett sådant band av Ljus genomfördes genom en serie av vad ni skulle kunna kalla tester, och återigen, är detta bara ett ord som lämpar sig för ändamålet att förklara. Testerna i sig genomgicks av Väktarna innan de befann sig i en position av att kunna presentera sig själva. Inte olikt i er värld, när unga själar tränas i ett visst kloster för att stå till tjänst när de blir äldre. Det är en väldigt liknande situation och ändå är det inte riktigt på samma sätt, men det är det närmaste som vi kan komma för att hjälpa dig förstå.

Så … det här Ljuset sedan, färdas ombord under det största mest heliga beskydd, tills det är dags att göra vad som är meningen att det ska göra?

Detta stämmer. Du förstår, kära du … Det är inte hur ’du kanske föreställer dig’ en jättestor behållare i vilken detta Ljus förvaras. Dessa behållare härbärgerar … ska vi säga … en kondenserad version. Det är en aldrig sinande källa som de innehåller.

När ni säger att Väktarna skyddar det … Från Vem??

Från sig självt.

Vilket betyder?

Att denna Styrka av Ljus enbart är av sig självt. Det känner endast till sig självt … Inget annat. Det ’omfattas’ därför på ett sätt som hålls under kontroll. För som vi har sagt, ifall det skulle presenteras i sin fullständighet … allt på samma gång … så skulle er planet närma sig … det ord vi skulle vilja använda är … upplösning.

Så hur skyddar Väktarna det från sig självt?

Genom att hålla det säkert. De behållare/kamrar som denna Ljuskälla vistas i … består av en avancerad teknologi som gör det möjligt för att dess sammanpressade form förblir säker därinne. Dessa kamrar scannas och övervakas för att kvarhålla skatten därinne, hela tiden i sitt mest ändamålsenliga tillstånd.

Vi verkar ha avvikit från det som vi började prata om. Och ändå är det vår avsikt att nu avslöja sådana saker som fram tills nu har förblivit utanför basen för kännedom. Fastän vi skulle vilja säga att vissa är medvetna om detta … och vissa kommer att kunna minnas denna information från sina minnesbanker, vilket redan är känt för dem. För som vi säger … så finns många av er här för att hjälpa till med att förankra detta Ljus när det sipprar igenom.

Okej, jag känner det som om vi närmar oss slutet på vår session för denna gång.

Verkligen, det stämmer. Vi skulle inte vilja överdriva. För vi lär oss om den energi som det involverar på er mänskliga kropp. Det är inte samma sak för oss, men vi väljer att vara uppmärksamma för er skull.

Det är jättebra! Så länge som ni har allt under kontroll. Ikväll har jag verkligen gillat det. Tack så mycket för att ni delade med er av informationen. Verkligen bra grejor, eller hur!!!

Vi säger Adjö till dig …

Jag skulle väldigt gärna vilja få en förklaring snart, gällande varför denna ”adjö”-grej den senaste tiden har skett. Förut fanns den inte med så särdeles mycket … vad jag kan minnas … och det är definitivt ett tecken för mig att min kompis White Cloud finns med.

Allt i sin tid, käraste dam. Allt i sin egen tid.

Ok, jag kan stå ut med det. God natt till er. Vackra drömmar!!

Våra verkligheter! Tills nästa gång … Vi sänder våra välsignelser till alla.

*Jag kände mig mycket välsignad över att få ta emot healing från en underbar Ljusarbetare som besökte Noosa förra helgen. White Cloud hade bett henne utföra den och ändå när hon kom på besök, så sade jag att jag nu kände mig så bra och inte kände mig i behov av en healing, så vi tog istället en fika och ett samtal.

Men … när jag började meditera den kvällen, så hörde jag direkt: ’Du behöver få healingen.’ Nästa dag ringde jag henne och hon hade också senare under dagen fått igenom: ’Det skulle vara klokt för Blossom att få healingen.’ Vilka är vi att bråka? Så jag fick den. Och helt klart var det nödvändigt för mig. Många tack till en verkligt mycket speciell själ!

*Dispels … jag tyckte detta var ett märkligt ord att använda. Ordboken säger … som att skingra. Så jag antar att det passar.

*Coergence. För mitt liv kan jag inte klura ut vad detta ord betyder … och ändå kommer det upp i några meningar när jag googlar. Om någon kan hjälpa … tack så mycket. Och låt oss hoppas att det låter vettigt i meningen!!!

 

/Åter till nutiden!!!/

Ok, så hur går vi vidare härifrån?

För att fortsätta … Dessa behållare har varit i bruk under de senaste åren. Vi skulle vilja säga i era termer, cirka sju. Fram till den tidpunkten var er Planets Vibration inte av en frekvens som skulle ha förmått ’smälta’ och gynnas av dem och skulle ha förorsakat kaos ifall Energierna hade släppts ut alltför tidigt. Alltför snabbt.

Vi skulle vilja likna det vi pratar om, med ett stort isblock och ’små iskuber’ som lossas från det och som ’smälter’ och ’strös’ in i era atmosfärer. Dessa Energipartiklar är noggrant uppmätta. Likt ett recept som måste följa korrekta nivåer för att kunna producera en perfekt kaka!

Alltför mycket skulle inte fungera … Alltför lite inte heller.

Jag antar att ‘vi’ skulle vilja veta vad exakt denna Energi är? Vad den innehåller?

Kärlek, Käraste Blossom. Dessa jättestora containrar innehåller Högre-Vibrationella Energier av KÄRLEK. Den är lika ren och enkel som det … och ändå, så förstår vi varför ni skulle vilja tänka: ’Men häll då bara hela rasket över denna Planet för det skulle den verkligen behöva.’

Japp, ni läste mina tankar!

Det skulle inte tolereras av era nuvarande Energier. Vi skulle kunna sträcka oss så långt att vi kan säga: Om detta inträffade, så skulle er Planet reduceras tillbaka till sin ursprungliga form … en Energi av KÄRLEK. Inget kvar. Ingen värld att tala om. Inget … ingenting! Bara åter till KÄRLEK … och det är inte vad ni eller ALLT SOM ÄR försöker uppnå.

Så många frågor som far igenom mitt huvud. Så, varför nu? Varför få det att ske för att ta upp detta på nytt? För låt oss vara ärliga … som så många av era kommunikationer, så skulle den ha kunnat ligga begravd i arkiven i evinnerliga tider!

För NU … är en tid/den tiden då vi inte bara fördubblar, utan trefaldigar storleken på ’kuberna’! Detta är varför ni alla GÅR IGENOM SÅ MYCKET! Detta är varför ni slår i botten och ändå, i nästa minut, så svävar ni genom taken! Intensiteten i den Energi som kommer in har nått en ’plats’ där den på ett perfekt sätt står i linje för att kunna sammanfalla med allt som ska äga rum.

Alt som vi har pratat om den senaste tiden/någonsin, håller på att nå en stötesten …

Vadå? Uppfattade jag det rätt?

Ja. Men det finns ingen anledning till oro. På något sätt eller vis. För vi har sett det framöver. Vi är medvetna om det och därför finner vi det nödvändigt att ’stärka’ upp Vibrationerna och verkligen, situationen. Det gäller för ’oss’ att ta kontroll och säkerställa att denna ’blockering’ ögonblickligen dämpas, så att vi alla kan fortsätta vidare på en smidig kurs.

Nåväl, såklart, jag måste fråga vad denna blockering är? Men redan medveten om, med respekt, att jag inte kommer att få något direkt svar.

För det skulle inte vara passande. Vi spelar ut våra motståndare med deras eget spel. Det är bäst att iaktta sekretess i detta specifika fall.

Det är ok, jag ska inte pressa på ytterligare.

Men vi ska fortsätta på samma spår, med att också säga att ’förstärkandet’ av att sända igenom Energin i större doser i tysthet, bakom kulisserna … har en större effekt än vad vi någonsin trodde att det skulle ha.

Det, ja, förorsakar turbulens på ett sätt som vrider upp de Varelsers Energier som utför handlingar som med all säkerhet inte kommer från hjärtat.

Denna ‘drivkraft’ av Energi/Ljus-Kärlek leder till att många börjar ’tänka om’! Snarare likt era sagor när den elaka häxan ångrar sig och blir god. Detta sker snabbare än vad vi hade förväntat oss och är synnerligen glädjefyllt att få möta.

Vad denna starkare Energi också uppnår, är att ’svepa bort’ och som vi säger ’vända upp och ner’ de planer som är på väg att förstöra det ’goda’.

 

Vilket innebär?

Det är inget nytt för många av er, att det finns de som står i kommando/kontroll av er Planet Jorden och vilka har som ideal att reducera ’antalet’ av dem som lever på den. Deras planer att genomföra detta är rätt allvarliga. Men det finns vissa Universella ’Lagar/Regler’ som måste åtlydas och de planer som är på gång bryter mot alla regler.

DETTA KAN INTE TILLÅTAS.

Fastän ’de’ tror att de kommer att komma undan med det … så kommer ett ingripande att kallas in för att motverka så oärliga tankar och planer.

Oberoende av vad någon av er kan ha hört eller läst och upprätthållit i ert ’tankesystem’ … så kommer det inte att TILLÅTAS att ’man går så långt’ såsom avsikten var hos den hierarki som råder.

 

Vi förtydligar, på grund av dina tankar, Blossom, att med hierarki, på denna ’utpost,’ talar vi om de som befinner sig i ett Högre rangordningssystem och vilka INTE är för det högsta goda.

 

Vi skulle vilja återgå till Energi-Behållarna.

Bra. Borde jag här, snyggt inflika om ’Pelarna av Ljus’? Jag vet att det var i slutet av 2011 när ni berättade om dem. Jag vet, för jag fick ett raseriutbrott och bestämde mig för att ’klippa’ våra kommunikationer ett tag, på grund av ett missförstånd gällande tidszonerna! Så är dessa behållare en del av Ljuspelarna?

Ja, det är de. I mycket hög grad.

Ifall du kan minnas, i kanaliseringen i ett äldre meddelande … så förklarade vi att ’Energiblocken’ var av en kondenserad version. För att försöka hitta ett bättre sätt att uttrycka det. Ett enklare sätt att ’demonstrera’ skulle vara en liten svamp och när vi doppar den i vatten … så utvidgas den. En klen, men ändå begriplig analys!

Därför, när tiden är den rätta … så kommer vissa ’portioner’ av detta block varsamt avlägsnas, och släppas in i ert Energifält.

Ni vill säga något annat som gäller innan de släpps, eller hur?

Ja. Tack … det handlade om att uttrycka orden i rätt ordning. Men för att återgå till stället där portionerna varsamt avlägsnas … då blir de sedan …

Wow! Vi kämpar på bägge håll med att få fram det här. Ord, ord, ord. Som ni säger … så otillräckliga. Jag kan i mitt sinne se vad ni menar, men jag har inga ord för att uttrycka det. Låt oss försöka igen.

Många tack. Dessa portioner blir sedan …. ‘sorterade’ och … hur ska vi uttrycka det i era termer? Det enklaste sättet är … placerade i ’Kamrar’, där deras ’uppgift’ tydliggörs. På det viset att … inom dessa ’Kamrar’ … ’fylls’ information i dem. När det är klart ’förseglas’ de och ’behandlas’ innan de släpps in i/utanpå er Planet.

Jag förstår att detta helt och hållet är ett sätt att försöka tolka för oss vad som sker. För vi har inte er teknologi som ni använder i våra ’tankevågor’. Käre Gud, jag låter rätt så intelligent!

Det stämmer precis, Blossom. Så mycket mer är involverat och ändå är det omöjligt att beskriva det.

Jag kan ha ställt frågan tidigare, men vilken slags information?

Information om att era Varelser redan vet och ändå, inte har varit redo/i en position av att ta emot.

Information som verkar fullkomligt vettig gällande era nästa ’steg’.

Information som gäller exakt vad det är som ni ska göra härnäst.

Vadå? Var och en av oss? Bara ett fåtal? Vad? Hur fungerar det?

Det är en ytterst komplex design. När dessa Pelare rör sig genom era skyar – vissa synligt, vissa inte – … så ’deponerar’ de information till de Varelser som behöver få ta emot den. Olika information för en del än för andra. Det är en fråga om kodning … vilket tar oss in på ett helt annat ’spår’.

Herre! Jag skulle inte kunna hitta på detta ens fastän jag skulle vilja!

Koderna inom varje Levande organism, varenda själ, är unika och individuella och som vi tidigare har diskuterar, så växlar de ständigt. Koderna inom Pelarna och de Energier som kommer igenom från dessa containrar har ’matchats’ och förändras i motsvarighet för att ’falla på plats’ med sin ’Tvilling-Energi’ när den rör sig igenom.

Detta är UNDERBART! Fastän häpnadsväckande och väldigt mycket ’från en annan värld’ … det sammanfaller på något sätt med min förståelse … och tro mig, jag är ingen stjärn-vetenskapsman! Så, ni säger … i ett nötskal … att dessa Ljuspelare … och också bara generellt trefaldigandet av de Energi-kuber som kommer igenom … informationsmässigt är kodade? Dessa koder är ständigt varierande för att sammanfalla med de ständigt varierande koder som var och en individ på Planeten bär med varenda tanke … och när de ’passerar’ … matchar de ihop/droppar in i … denna specifika individ … den information som han/hon är ägnad för?

I ett nötskal … JA.

Ifall jag hade tänkt att det är passande att svära under dessa kommunikationer, så skulle jag nu fälla en som börjar med F precis nu och MED VERSALER! Inte bara det … jag kan inte fatta att jag har hängt med allt det här!

Du har hängt med väl och med lätthet. Du underskattar stort dina förmågor.

Faktiskt, så är jag mycket väl medveten om att min förståelse beror på att ni hjälper mig att göra det. Men jag accepterar komplimangen! Jag känner att vi är klara för denna gång … och också i beaktande att allt detta har lagts till meddelandet från 2010; Så, många själars hjärnor kan just nu befinna sig i upplösningstillstånd.

Åter en gång, så tackar vi herremannen för hans innerliga letande. Vi vet att du inte skulle ha haft tid eller lust eller tålamod att göra det.

Stämmer! Jag vet att han just nu är överlycklig på grund av det faktum att jag har sagt att jag med all säkerhet skulle ta upp det i nästa kanalisering. Med hans ord: ’Vilken oväntad belöning jag fick när jag genomsökte omkring 5 år av dina skrivelser. Det kändes som om jag hade stigit in i någon slags ’TIDSMASKIN’ och genomsökte en kammare fylld av GULD OCH ÄDELSTENAR.’ Kanhända en påminnelse för oss alla när vi inte har något bättre att göra??? Att göra detsamma!

Många tack, mina Vänner! Det blir bara mer och mer ’därute’. Så overkligt, från allt som jag växte upp med … men ändå så ’verkligt’ i min själs acceptans gällande Sanningen … I Tacksamhet, I Kärleksfull Tjänst. JAG ÄR.

Vi gillar också väldigt mycket våra kommunikationer och är också mycket Tacksamma för att få vara till sådan service.

 

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Make every day a HAPPY HUMAN DAYhttp://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

 

Website: Blossom Goodchild

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...