Breandas Blog via Brenda Hoffman, 13 september 2019

Breandas Blog via Brenda Hoffman

13 september 2019

Kära Ni

Ni upptäcker sannolikt nya och något udda reaktioner på andra människor. Även om ni visste att ni skulle fungera annorlunda än i 3D, så förstår ni inte längre eller kan förutse några av era nya handlingar. Handlingar och ord som är både spännande och skrämmande. Vem är ni?

Trots att ni tar in nya saker och anpassar er till den nya jorden trodde ni att ni skulle fortsätta vara ert 3D själv med några små ändringar här och där.

Det är, vilket börjar bli uppenbart för er och andra, definitivt inte sant. För ni är en ny varelse med nya direktiv och behov. Detta kanske känns som ett skrämmande koncept därför att ni önskar behålla ert 3D-liv, inkluderande relationer, hem, platser, arbete etc.

Ni börjar upptäcka att trots att ni gör ert bästa för att vara det ”gamla” ni, gör ni anspråk på mer av er själva. Något ni i eoner förnekat er själva. Som ett resultat av det säger och gör ni saker ni inte nödvändigtvis förstår.

Så ni ser er själva fräsa åt era älskade med ord som inte verkar vara del av er varelse. Eller, ni vägrar göra saker ni en gång tyckte var mycket spännande.

Ni har förberett er för denna fas under de senaste nio månaderna. Ändå är resultaten inte vad ni förväntade eller önskade er.

Ni kanske minns era tonårs-år när ni fungerade på samma sätt. Skillnaden är att era invändningar mot era föräldrar eller samhället gjordes för att tillförsäkra er acceptans från dem ni kände som er grupp av tonåringar. Nu gör och säger ni saker som inte verkar ha något syfte annat än att irritera eller såra dem ni älskar.

Oroa er inte. De i er inre krets går genom liknande skiften. Så ni känner att ni missar målet – vad nu målet är – precis som alla andra gör. Det är som om ni alla försöker träffa basebollen med ryggen mot kastaren.

Inget är som det brukade vara. Så inget verkar kännas som den rätta formeln för er eller andra. Ni är dimmiga, aggressiva, löjliga, elaka och förvirrade – precis som alla andra. Nu är det ingen bra tid att ta temperaturen på er personligen så att säga. Det är heller inte någon bra tid att börja eller avsluta relationer. För allt är skevt – inklusive ni.

Ni vill att vi, från Universa, ska säga er att ni snart kommer att återvända till 3D-förnuft. Det kan vi inte. För ni och alla andra har blivit nya entiteter som resultat av de senaste energierna. Det är som om ni varit pusselbitar som passar ihop då och då. Nu är ni ett komplett pussel med en bild som ännu inte syns.

Naturligtvis känner ni er inte kompletta eller ens vet vilka ni är. Föreställ er att ni ser på ert färdiga pussel på en centimeters avstånd istället för med en översikt. Då ni färdas genom återstoden av detta år kommer ert synfält att expandera till att omfatta en komplett bild och en förståelse om vad den bilden representerar för er.

Ni, alla ni, beslutade att ett accepterande av er varelse på kortare tid skulle vara för skrämmande för er och dem ni älskar.

Ni växer in i själv-förståelse och acceptans, likt det ni gjorde som ung 3D vuxen. För då som nu kunde ni sannolikt inte föreställa er vem ni skulle bli. Så kommer det att vara under de nästkommande månaderna då ni växer in i ert nya varande.

Några av er kanske är oroade över att ni kommer att avsluta relationer ni trodde var permanenta i denna livstid. Och det kanske ni gör. Men det är mer sannolikt att ni knyter närmare band till dem i er inre cirkel. För ni har rensat er väg, er varelse varande så olik dem som inte är av intresse för er.

De som ni inte längre interagerar med är för närvarande inte intresserade av att gå bortom sina 3D liv. Även om de kan förändra sin riktning som resultat av de senaste energierna, är de så långt efter er i sin evolutionära process att ni sannolikt inte kommer att återgå till dessa relationer.

Ni börjar bli nya ni i abrupta ”start och stopp”, precis som när ni var tonåringar eller unga vuxna. Skillnaden är att det inte finns några vägkartor, inga andra som har gått er väg. Så detta skifte verkar mer skrämmande för vissa, än när de var med i sitt tonårsgäng.

Ingen förändras på samma som ni. För bara ni kan tillåta er själva skifta då er inre varelse behöver det. Inte därför att ni vet vilka belöningar det för med sig, utan för att det är dags – som laxar som simmar uppströms.

Ni är nya ni med en begränsad syn på vem det är. En syn som dagligen expanderar trots er rädsla för vad ni ska finna.

Tillåt er själva att till fullo utforska era behov och ni kommer att uppleva ett lättare skifte än om ni förnekar er själva den friheten att vara.

Ni kommer inte att förlora dem som också skiftar. Och de som inte gör det är redan borta från er värld. Så tillåt er själva vara på lättast och mest spännande sätt – utan skuld, ånger eller ifrågasättande av er själva. Inte mer än när ni som tonåring var arga på era föräldrar.

Ni kommer att utvecklas snabbt under de nästa fyra eller så månaderna. Låt det vara så. Det finns inget behov av att ifrågasätta era motiv. För ert enda motiv är tillväxt. Och så kommer det att bli. Amen.

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...