Rachiel via Ann Dahlberg, 17 september 2019

Rachiel

17 september 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Ljus, varde ljus .. så beskrevs det i bibeln när er värld föddes. Det skulle också kunna beskrivas på samma sätt, när en ny ljus och vacker värld föds. En värld som går från mörker till ljus. Er värld befinner sig just nu i denna födelseprocess. Er jord har öppnat upp för ljuset och er värld har börjat ta emot de kosmiska strålar av ljus som lyser genom mörkret och visar på den sanning som ligger dold inom er. Ni är alla uppbyggda av detta ljus, ljus som lyser genom evinnerliga tider, ljus som aldrig förtröttas, ljus som bara är … . Det är er källa, ert liv, ert rättmätiga arv, som nu gör sig påmind igen.

Ni går en sagolik tid tillmötes kära människor på Jorden. Ni är på väg tillbaka till ert ursprung. Lyckan kan inte vara större än så. Många är det som väntar på er ankomst, många är det som nu gläds tillsammans med er. Hoppet har nu återvänt till alla de människor som har vandrat samma stig som ni. En liten bit var har ni närmat er ljuset. En liten skärva av ljus har ni lämnat till en broder/syster så att de har kunnat fortsätta resan med ett större hopp i sina hjärtan.

Ni har tillsammans arbetat för mänsklighetens befrielse från mörkret och tagit in mer ljus för varje steg eller liv som ni har haft på Jorden. Det är därför viktigt att inte döma varandra, ty ni dömer endast er själva. Allt är så välordnat att ni kan endast gå om er broder går. Ni för varandra framåt i ljuset och stödjer varandra för varje trappsteg som ni tar. Mänskligheten är en enhet och i denna enhet ryms både uppgångar och fall. Era ljusa tankar kan både slå rot eller ryckas upp med rötterna. Idag har ljuset fått ett större fäste och rötterna av ljus och kärlek sprider sig i människors hjärtan. Det är en stor förändring som Jorden nu står inför och ni har alla hjälpt till för att åstadkomma detta. Ni har tagit emot skärvan av ljus från er broder/syster och putsat upp den och lagt till en ny liten skärva av ljus. För varje liten skärva av ljus som har lagts till så har ljuset blivit starkare och klarare.

Ni kan ibland möta er systers/broders klara blick som ser bortom den här världen in i nästa värld av ljus och kärlek. Denne broder/syster lämnar stora spår av kärlek och ljus efter sig. Spår som har stor påverkan på mänsklighetens sinnen och utveckling. De här människorna med klart seende har vandrat på Jorden bland mänskligheten lite då och då under århundradens förlopp. En del är kända, andra är okända, likaväl har de satt stora ljusspår på Jorden som har ändrat dess riktning mot att söka och följa ljusets väg. Steg för steg har mänskligheten letts mot ljuset och de vackra frukter som väntar där.

Er Fader leder er hem nu, kära barn på Jorden. Det är åter dags att välja ljuset och lämna mörkrets erfarenheter bakom sig. Slöjan som hållit er instängda i mörkret håller nu på att lösas upp och nya ljusa tankar kan åter erövra världen, så att den blir ljus och kärleksfull. Kärleken kan åter ta plats i era hjärtan och mota ut rädslan som har tagit för stor plats där.När rädslan försvinner så kan ljuset lysa än klarare och vi kan känna solen som lyser på med värme och kärlek. Solens strålar kommer att ge oss den energi som vi behöver. Solen är den största energikällan vi har och tillsammans med Jordens alla naturresurser så har vi allt vi behöver. När vi inser och förstå detta så faller alla tankar om brist och nöd, och vi känner enbart tacksamhet för det överflöd som vi befinner oss i.

Jag har inte presenterat mig än, men jag är Rachiel och jag är en del av solens sfär. Var uppmuntrade kära vänner av att veta att solen ger er mycket energi nu i form av ett sant uppvaknande på många olika plan.

Vi i solens sfär ger er all kärlek vi kan.

Rachiel

 

 

Du gillar kanske också...