Brendas blog, 14 juli

Brenda´s Blog

14 juli 2015

Kanal: Brenda Hoffman

 

Kära ni

Nyligen kanske ni överraskade er själva med era tankar eller handlingar – vetande, utan att helt förstå, hur ni vet något. Eller blev ni förvånade över den nya mildheten och kärleksfulla vänligheten hos andra. Allt delar av nya Ni och nya Jorden. Fler nya saker kommer att bli del av er de närmaste dagarna.

Ni vet redan att era oförklarliga tidsluckor är indikatorer på att ni utforskar nya frekvenser eller dimensioner. Nu kommer ni troligen att börja uppleva gnistor av ljus, tidsresor och/eller knastrande ljud eller färger. Allt tidigare 3D indikatorer på att något var fel med er hjärna eller andra delar av er fysiska varelse.

Sådant är nu bara delar av nya Ni. För det är en sak att resa till olika tider, frekvenser eller dimensioner i sömnen tillåtande minnesförlust eller en invecklad förklaring vid uppvaknandet – och en helt annan sak att uppleva två olika tider, platser eller känslor i vaket tillstånd.

Det är osannolikt att hela bilden – vare sig i form av seende eller upplevelser – blir omedelbart tillgänglig för er i ert vakna tillstånd, men den blir snart det. För ni övar era förmågor att göra så med en blixt här, ett ljud där och andra förnimmelser som kan förvåna er.

Ni kanske vill att denna testprocess blir klar imorgon för ni känner att ni väntat länge nog. Så har ni – i eoner. Men återigen, denna process kommer i den takt som är rätt för er varelse.

Människans födelse kommer ungefär nio månader efter avlelsen – plus-minus några dagar eller veckor. Så är det för er nu, bara med ett större tidsspann, för nu är ni i Universell tid – vilket är ingen tid alls i er beräkning och warp hastighet i vår.

Så inom några månader kommer ni att zooma in på olika frekvenser, tider och platser medan ni tillåter specifika segment att hålla i er fysiska varelse. Vetande i ert vakna tillstånd att ni befinner på mer än en plats samtidigt. Om ni upplevde en sådan övergång innan er fysiska och intellektuella varelse var färdig för det skulle ni ifrågasätta ert förstånd och/eller fysiska hälsa. Så ni kommer att anpassa er lite sakta till ert nya dröm vakna tillstånd.

Ni kanske undrar om andra kommer att veta att ni upplever mer än en plats i ert vakna tillstånd. Några av de som är på samma eller liknande nivå i nya Ni-utvecklingen kanske väljer att göra er sällskap eller hjälper er att skapa mer upplevelser. Andra, som ännu inte nått denna utvecklingsnivå, kommer inte att märka någon skillnad. Precis som de som dör på jorden kanske vill besöka er men ni inte nödvändigtvis märker av det för de befinner sig på en annan frekvens.

Så är det att era drömmar kan få besök, vilket också gäller för dimensioner, frekvenser och tider. Låter det inte vettigt att ni utforskar era kreativa idéer – testar dem innan ni skapar? Tänk på era skapelser som komplexa drömmar i vilka ni leker genom att flytta en vägg, sak eller person – där ni utvärderar riktigheten i drömmen och börjar om från början om skapelsen inte skänker er glädje.

Nya Ni börjar att skapa ert personliga testlabb. För det är en sak att slinka in i nya dimensioner och tider men en helt annan att använda dessa dimensioner och tider till era kreativa, roliga upptåg.

Det är så de i andra dimensioner skapar. Ni kommer inte längre att sträva efter ett specifikt hus, jobb, partner eller händelse bara för att upptäcka att det inte känns rätt. För ni har nu ert personliga labb för att testa saker, platser och personer innan den slutliga skapelsen. Det är så ni försäkrar er om glädje genom hela dagen. Ni får inte bara glädjen av att skapa, utan också förmågan att återskapa och ändra allt som inte känns rätt för er.

Sådant kommer att ske någotsånär regelbundet i början för ni kommer att skapa drömmar ni är vana vid i er 3D-värld. Efter en liten tid kommer ni att kasta iväg alla kreativa parametrar – för att skapa nya färger, människor, platser och saker. Allt skapelser för att skänka er glädje. Allt eftersom ni blir skickligare kommer ni att skapa nya miljöer och till och med nya dimensioner och frekvenser.

Bestämmer då inte Universum antalet och nivån på dimensionerna? Jo, men ni är Universum. Inte bara kan ni leka med tidsramar och resultat, ni är fullt kapabla att skifta dimensioner och frekvenser. När vi först talade om er skapande nya saker begränsade ni dessa tankar till det som ni förstod – betydande att ni kunde besöka olika dimensioner och frekvenser men ni hade ingen förmåga att skapa på nytt inom de parametrar ni förstod.

Ni vet förmodligen att ni inte kan ändra er historia till något mer fridfullt eller glädjefullt genom tidsresor. Nu är det dags att ni lär er att ni kan skapa, ändra, expandera eller göra vadhelst ni vill inom dimensioner och frekvenser. Ni antog att ni skulle skapa utan begränsningar. Ni har inga begränsningar. Ni skapar en ny värld. Ni har en tom målarduk. Vilken typ av målning/liv vill ni skapa – traditionellt, abstrakt eller något helt nytt?

Er varelse, er värld är en tom duk i alla dimensioner, tider och frekvenser. Er roll och er frihet är att skapa något som aldrig har funnits förut – i glädje och kärlek. Så är det. Amen

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

You may also like...