Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 4 juni 2021

 

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

den 4 juni 2021

Kära Ni!

Troligtvis har ni ett behov av att vara annorlunda – och ändå likadana. Ni vill återgå till ert normala liv – det liv som ni kände till före COVID. Men att göra det verkar inte väcka gnistor i ert intresse. Som om ni var en femåring som försöker vara intresserad av en skallra.

Fast vi som härstammar från Universumen har redan tidigare diskuterat detta ämne, nu när det håller på att bli en del av er varelse och ni ifrågasätter ert förstånd, ert liv och era relationer.

Skillnaden mellan att läsa om en sjukdom och ha den innebär två olika lager av förståelse. Ifall din vän är sjuk, så har du troligtvis sympati och bryr dig. Men om du har samma sjukdom, såsom influensa, så tänker du inte nödvändigtvis på, eller bryr dig om andra, för du fokuserar på dig själv.

Detsamma gäller nu. Att läsa om att avsluta ert pupp-stadium med nya intressen och ageranden är mycket annorlunda än att uppleva det. Vissa av er kanske till och med är oroliga över att ha tappat förståndet. Och det har ni såklart gjort.

För er nya värld står i färd med att acceptera ert hjärta i stället för er hjärna som ert fokus för funktion. Det betyder inte att ni och alla andra inte längre kommer att intressera er för att lära er, utan att ni kommer att lära er med hjärtfokus. Precis som tidigare så förenade ni ert lärande om smärtan i andras rädsla med era hjärtbaserade känslor.

Ert sinne eller intellekt riktade oftast era 3D-handlingar och tankar. Nu när ni börjar rikta era handlingar med hjärtat, så känns det på något vis fel. Och då återvänder ni till: ”Gjorde jag det här rätt?” ”Varför gör jag det här?” ”Vad ska andra tänka?” Inte för att ni inte känner till svaret, utan för att ni ännu inte litar på detta svar.

Logiken förblir viktig, men logiken är inte längre den nyckel som den var i 3D. Ni fokuserar nu på hjärtfrågor och angelägenheter. Ingendera av dem har nödvändigtvis en logisk grund.

Så ni kanske gör eller säger något som förvånar er såväl som andra. Handlingar som nästan förefaller vara kontraintuitiva. För 3D var det kontraintuitivt att bli ignorerad, ha fel, bli förnekad och förlöjligad. Kontraintuitivt innebar att ni inte hade någon grund för ert beslut – alternativen valdes helt enkelt slumpmässigt.

Den nya innebörden för kontraintuitiv är att ni baserar era beslut på logik i stället för hjärtat.

Kanske ni kommer att fortsätta med att lita er till logiken under en kort tid, kanske inte. Men vänligen var medvetna om att logik inte längre är logiskt. För ni kan endast leva i rädsla om logiken är er avgörande faktor. Logiken låter er ha fel. Ifall ni bara var smartare, visare, yngre, rikare, äldre, av en annan ras, hade en annorlunda sexuell läggning osv, så skulle ni veta hur ni ska reagera. Logik är ett anspelande mål utan grund i er verklighet annan än att ni skulle kunna ha fel – och ofta har ni baserat er 3D-skuld på att tro att ni hade fel.

Beslut baserade på era hjärt-/intuitiva meddelanden kan inte ha fel, för dessa beslut baserar sig på era nuvarande behov och intressen. Därför kommer gårdagens rädslor och skuld att blekna när ni implementerar era nya direktiv inifrån, i stället för från utsidan av er själva.

Logiken var vital i det förflutna, med tanke på att ni inte hade tillit till er egen inre röst och ni hade inga instruktioner andra än historien som var uppbyggd av era vänner, er familj och er samhällsgrupp. ”Om jag gör det här, så kommer mitt liv att bli underbart för det är vad som hände andra.” Logik skapades på historien om vad som var, i stället för ett inre vetande om vad som är.

Ni kommer inte längre att passa in i ett liv med ’kakmåttslogik’. Precis som en larv som har få alternativ för att kunna röra sig, så hade även ni det när ni befann er i 3D.

Nu när er värld har exploderat – och exploderat är det rätta ordet – i miljoner av valmöjligheter, så behöver ni inte längre använda er av logik eller kvalificera era gärningar med ”Det är vad alla gör”. Det är nästan som under er tonårstid när ni bråkade med era föräldrar om att ni borde få göra det här för att alla andra gjorde det, fastän era föräldrar såg den större bilden om vad dessa gärningar i framtiden skulle kunna leda till.

Du är du och ingen annan. Så det finns inget rätt sätt som någon har valt eller kommer att välja och som är detsamma som ditt.

Logik, och inte heller något annat ord med en liknande betydelse, kan beskriva era intressen eller ert agerande. Ert nya ord för världen är frihet. Frihet att välja. Frihet att inte välja. Frihet att vara. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation. Or subscribe via WordPress.com.

Copyright 2009-2021, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add it to your newsletter, etc. But please maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman, and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...