Brendas Blog via Brenda Hoffman 14 juli 2017

Brendas Blog via Brenda Hoffman 14 juli 2017

Kära Ni,

Ni upptäcker att ni inte längre kan hålla fast vid vad ni har dolt så länge.

Kanske ni tänker att det är som det har varit sedan ni inledde er övergång – en utrensning efter den andra. Medan det påståendet har lite sanning, är det som sker med de flesta av er en djup utrensning som varken ni eller vi trodde var möjlig innan ni började er nuvarande jordliga resa. För ni hade mycket mer på er jordliga ’att göra lista’ än en djup utrensning.

Ni skiftade er varelse och alla andra som ville gå med er från 3D till dimensionen i vilken ni nu känner er komfortabla. Ni hjälpte jorden förändras på ett liknande sätt. De uppgifterna var mer än någon, minst av allt ni, förväntade sig att slutföra under en livstid på jorden.

Ni går nu vidare med att rensa ut personliga problem som inte hade effekt på er övergång från 3D, men som med största säkerhet kommer expandera era möjligheter i 5D och bortom.

Det är som om ni alla startade en fotmarsch mot ert nya ni, och har undan för undan gjort anspråk på en mycket större värld än vad ni trodde var möjligt. Ni är så otroliga i era personliga och jordliga bedrifter som Alexander den Store en gång var.

De som fått benämningen babyboomen hade bara planer på att skapa en bro till den nya världen. Istället bygde ni bron, gick över den och skapar nu nya världar och idéer som man inte trodde var möjliga för några år sedan. De av er som är födda efter babyboomen uppnår liknande underverk.

Det är så att det viktigaste i detta för er, är att ni är mitt i en underbar resa som har tagit er mycket längre än era ursprungliga parametrar och möjligheter.

Ni gör anspråk på delar av er själva som inte – allra minst ni – trodde var möjligt för några månader sedan. Ni gräver djupt inom er själva för att rensa ut det som skulle begränsa era personliga och globala utforskningar.

Lite som de som uppfann de första personliga datorerna, då de drömde om möjligheter utan att fullt ut inse vilken fantastisk värld som de skulle skapa, inklusive mobiltelefoner, surfplattor, lap tops och förmågan att omedelbart kommunicera med vilken del av världen som helst.

Det ni har uppnått är fantastiskt. Det ni kommer att uppnå efter de senaste dagarnas utrensningar kommer att slunga er långt bortom vad någon trodde möjligt.

Allt de flesta av er kommer ihåg, är att ni har rensat, rensat och rensat ut lite till. Vid något tillfälle kommer ni förstå att ni har rensat mer än vad som var förväntat. Och till följd av er djupa rensning är era skapande förmågor mycket mer inställda på att skapa glädje för er själva, och därför för jorden.

Kanske tror ni att vi håller en morot framför er så ni kommer att fortsätta att tro att ni kan skapa vad ni vill någon gång i framtiden.

Framtiden är nu.

Ni rensade ut det sista, för ni upptäckte hur roligt det är att lossa på bitar som sitter fast i hörnen. Sanningen är ni har slutfört denna senaste rensingen med glädje.

Så klart var det svårt för er att veta, när ni var mitt i den senaste rensningen, men det kommer en tid inom en snar framtid när ni kommer att se tillbaka och sjunga lov till er själva för att ni vågade att göra detta trots ert behov att samtidigt skapa.

Lite som era första datagurus som skapade nya produkter även om deras första produkter sålde bra – att skapa för framtiden.

Även om ni skulle vara en historisk entitet av fantastiska möjligheter utan denna senaste rensning, vill ni ha mer, och så skapade ni säkerhetszonen ni behövde för att rensa ut dessa sista bitar.

Kommer ni att rensa mer? Bara ni vet för energierna som flyter runt under denna tid är av självkärlek som leder till skapande.  Ni har tagit de energierna långt bortom vad ni eller vi förväntade oss.

Ni är en skapare av den tionde graden, så, som ett resultat av den senaste rensningen,  kommer era skapelser bli mer fantastiska än något som nu anses möjligt.

Kommer ni gå vidare? Ingen vet för ni har gått över, bortom vad vi kan hjälpa er med, för några veckor sedan. Ni har nu tagit några steg bortom det.

En masse ville ni skapa ett liv av gigantiska proportioner vilket inte skulle varit möjligt om ni tagit den förväntade vägen. Ni är på en väg som aldrig tidigare har utforskats. En väg som vidgas och expanderar till och med nu när ni läser detta pga er äventyrliga spirit.

Mer och mer är det ni skapar bortom vår föreställningsförmåga här i etern. Era talanger är så långt bortom vad vi vet så vi ser på i förundran när ni fortsätter er resa i skapande. En resa som nu är legendarisk eller science fiction.

Inget har stoppat er trots er ilska, rädslor, obehag, eller ensamhet. Nu har ni gått bortom det och längre.

Vi kan inte förutsäga vad ni kommer att skapa. Vi vet bara att ert behov av att leva i glädje sträcker sig långt bortom alla rädslor ni har för framtiden.

Ni har gått mycket längre än ert ursprungliga uppdrag – så långt att vi inte längre har vägbeskrivningar eller direktiv för er. Vi kan bara sända kärleksenergi och det gör vi – mer och mer för varje dag.

Ni, studenten, har gått förbi era lärare.

Det är så, att vi ser på i förundran och sänder stöd till er och ert nya liv genom kärleksenergier som ni konsumerar dagligen. Vi kan inte lovorda er tillräckligt för allt ni har gått igenom och allt ni börjar skapa.

Tillåt det vara något ni vet, att ni är skapande giganter långt bortom vad som en gång ansågs möjligt. Så är det. Amen

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...