Brendas Blog via Brenda Hoffman, 17 augusti 2022

 

Brendas Blog via Brenda Hoffman

17 augusti 2022

 

Kära Ni,

Upp, ner, runtomkring, verkar vara hur era handlingar går nu. Ni känner det som om ni inte nödvändigtvis har kontroll över ert liv. Samtidigt tycker ni om var ni befinner er. En belåtenhet som inte känns proportionell mot allt som händer i er yttre värld. Era dagar flyger förbi utan mycket aktivitet, ändå verkar era dagar vara korta och ja, aktiva.

Ni hoppar nu mellan dimensioner och frekvenser. Era sinnen kan förefalla dimmiga eller tomma en stund, men sedan upptäcker ni att tre eller fyra timmar passerat. Eller ni känner er distraherade eller till synes på två platser samtidigt.

Ni vågar hoppa mellan tidslinjer och platser för första gången i era eoner av jordeliv.

Även om ni är varken här eller där, vittnar andra om er fysiska närvaro.

I ett inte så avlägset förflutet kanske ni kände er ensamma. Nu undrar ni vad som hände med er dag.

Mycket lite intresserar er, speciellt om det rör sig om 3D-aktiviteter. För ert hoppande mellan dimensioner och frekvenser är mer spännande än alla 3D-aktiviteter.

Ni kanske undrar varför ni inte minns hoppandet mellan dimensioner och frekvenser. Det kommer ni att göra – bara inte idag. Ni negerar avsiktligt dessa minnen, därför att minnas dem kan skrämma er mer än ni kan föreställa er.

Detta är tid för övning.

Ni avgör vilka frekvenser eller dimensioner som känns mest bekväma. Med det inte sagt att ni alltid kommer att kvarstå i samma dimension och/eller frekvens, utan istället att ni upptäcker er bekvämaste plats då ni initierar ert nya varande.

Denna övningsfas är ganska njutbar eftersom ni återvänder till några av de sköna platser ni negerade genom att vara av jorden i tidigare liv. Ni kombinerar det gamla med det nya – för ni har hoppat mellan dimensioner och frekvenser sedan er start före tidens begynnelse.

En stor del av er nya varelse införlivar er totalitet i ert nuvarande varande.

Ni är nu tillräckligt starka för att resa genom dimensioner och frekvenser efter behag, för ni tyngs inte längre ned av 3D-förväntningar eller brist på kunskap.

Så snart ni avlägsnade era 3D-övertygelser om vad ni var inkapabla till, tillät ni nya-jorden-förmågor att genomsyra ert varande, inklusive dem ni fått tillgång till på andra ställen. Så ni flyter genom era dagar när ni pysslar med era 3D-rutiner. Rutiner som reducerats till det grundläggande, eftersom ni inte längre har några 3D-måsten och skuld som tynger ner er.

Ni är nya varelser med intressen som kanske överraskar er. Men det mest fantastiska är att ni inte längre är begränsade av 3D-gränserna ni varit vana vid i eoner. Ni kan fritt utforska två eller fler områden minut-för minut. Något ni alltid varit kapabla till – såvida ni inte var av 3D-jorden.

Lättheten i varandet, detta snabba skifte under er dag, är ett av era nya intresseområden. Ett område som kommer att bli lika välbekant för er som att handla mat är nu. Och en bekantskap som snart kommer att vara mer synlig än vad den är nu. För ni är trötta vid dagens slut, även om ni inte verkar ha fullgjort så många aktiviteter.

Medan ni befinner er i er fysiska kropp och kollar era meddelanden, gör klart pappersarbetet, lagar er mat, arbetar i trädgården, utför era 3D vardagssysslor, flyger ni hit och avgör vilken dimension och/eller frekvens som är roligast för er. För, era beslut baseras på glädje, istället för borden. Ni är nya varelser i en ny värld som öppnas snabbare än ni förstår.

Föreställ er att ni som barn vaknar på morgonen och era föräldrar uppmuntrar er att utforska allt ni önskar, när ni önskar det, och sedan informerar er att hushållsarbete, skola och andra måsten inte längre är viktiga. Så är det för er nu.

Ni har fullgjort era personliga förberedelser för det här livet. Lek nu på jorden eller vilken dimension eller frekvens som nu känns njutbar. Arbete, borden, måsten och önskningar är över. Det är tid för lek. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, subscribe via WordPress.com. Or, click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” website page (LifeTapestryCreations.com) and click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation. 

Copyright 2009-2022, Brenda Hoffman. All rights are reserved. Share this content with others, post it on your blog, or add it to your newsletter. But please maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman, and the source website link: LifeTapestryCreations.com.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...