Brendas Blogg via Brenda Hoffman,12 augusti, 2017

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

12 augusti, 2017

Kära ni!

Kanhända ni tror att ni har avlägsnat er själva från 3D-skapelserna. Vi ber att ni ska tänka annorlunda, för era tankar är för det mesta en upprepning av att det som ni har fått lära er gäller, i stället för att ni skulle kunna skapa er nya världsordning.

Fastän ni kanske känner det som om ni skapade någonting nytt, så vågar vi gissa på att om ni tog bort ordet ’nytt’ från objektet eller objekten för er uppmärksamhet, så skulle ert skapande börja likna skapelser inom er 3D-värld.

Det betyder inte att ni inte skulle kunna drömma om ett nytt hem eller en ny relation, utan i stället betyder det att ni ska överväga vad ni önskar uppnå med de nya bitarna. Om er dröm är att få lysa i världen på ett sätt som ni önskar, så skapar ni inte något nytt, ni bara kopierar er 3D-värld med några nya bjällror och visselpipor.

En sådan tanke är antingen skrämmande eller enerverande. Vilken rätt har vi att informera er om att ni inte framskrider – för är inte det i själva verket vad vi talar om för er?

Ni kan inte gång på gång återvända till 3D-drömmar och förvänta er ett 5D-resultat. Det betyder inte att ni har fel när ni drömmer om ett nytt hem eller en relation, utan det innebär i stället att vi uppmuntrar er att tänka bortom 3D-drömmarna. Vad önskar ni uppnå med ett nytt hem eller en ny relation? Personlig frihet, kärlek, glädje? Tänk utanför ramarna.

Det är inte fel att drömma 3D-drömmar, men resultatet av dessa 3D-drömmar behöver befinna sig inom ett ramverk av 5D eller bortom.

Ett nytt hem är fullständigt OK, men i vilken utsträckning? Era nuvarande slutprodukter handlar mer om 3D än om mål som är av 5D eller bortom.

Kanske ni ber om att få tänka annorlunda, att en ny person eller ett nytt objekt skulle kunna skifta ert liv på ett dramatiskt sätt. Det stämmer inte. För ni drömmer om bitar utanför er själva.

Någon eller något kan inte göra er helare eller mer glädjefyllda – endast ni själva kan göra det. Men ni fortsätter att fokusera på något utanför er själva som ska göra er lyckliga.

Vi inser fullständigt, att för att ni har gjort så i eoner, så är det en vana som har blivit djupt ingrodd – en vana som avslutade det ögonblick då ni var av 5D och bortom.

Det är dags att skapa era drömmar – men inte nödvändigtvis på ett sätt som ni har närmat er dessa drömmar. Oftast är era drömmar relaterade till andra och hur de kommer att bli påverkade eller hur andra kommer att påverka er.

Låt oss dissekera drömmen om ett nytt hem. Inom 3D, så skulle ni uppta tankarna gällande personlig komfort, såväl som hur ni skulle kunna imponera på er familj och era vänner. Ni skulle acceptera ert nya hems skönhet tills det blev långtråkigt för er att förbereda er på en förändring såsom nya möbler eller ytterligare ett nytt hem. Inom 5D, skulle ni flytta in till ett hem som kändes så rätt att ni inte skulle bry er om vad andra tänker. Det skulle vara ett hem fyllt av kärlek från er och från alla som kom in där. Och när väl denna kärlek var mättad, så kanske ni skulle känna ett behov av att flytta – eller inte.

Skillnaden är att ni sammansmälter med ert nya objekt så att ni bägge två blir ett i ordets största bemärkelse – så att ert hem blir ni. Eller att alla era relationer påbörjas som två separata entiteter som slutligen skapar en tredje kärleksfull, mera fullständig entitet.

Återigen, så är detta en ny sensation som ni ännu inte har prövat på, så det betyder att ni inte helt kan förstå helheten av det som vi talar om.

Era drömmar av 5D eller bortom handlar inte om att vara bättre än, annorlunda än, eller mer kärleksfull än någon annan. Era 5D-drömmar handlar om att skapa allt som sammansmälter med er till den omfattningen tills ni blir ett. Era drömmars skapelser fullständigar er på sätt som ni inte själva kan uppnå – de är en förlängning av er. Ni och era drömmars skapelser är som ett. Fastän var och en av er kunde leva utan den andra, så framhäver er sam-skapelse bägge två inom en 5D-värld.

Internet har förändrat ert liv på många sätt. Fastän ni skulle kunna leva utan det, så förbättrar Internet ert liv – och likadant är det med bilar och flygplan. Alla ting som har skapats av 3D-människor och som förändrade ert jordiska liv.

Ni startar på en likadan väg – men individuellt. Vad kan ni skapa som förbättrar ert personliga liv?

Kanhända denna sista tanke låter självisk. Men det är inte fallet, för när ni förbättrar ert liv, så förbättrar ni allas liv. Det är skillnaden mellan 3D- och 5D-skapelserna – åtminstone just nu. Ni förändrar inte världen i och med skapelser av en global storlek, utan i stället genom skapelser som förbättrar er själv och bara er själv.

För denna övergång är från mikro till makro istället för makro till mikro, vilket gällde för 3D. Ni skapar inte för någon annan än er själv. Denna skapelse eller dessa skapelser kommer endast att förändra världen för att ni som en följd förändras.

Betyder det att ni inte borde uppfinna något som har globala tillämpningar, såsom en proteinrik växt eller en ny form av transportmedel? Nej, bara att en sådan skapelse skulle vara för er glädje, som har föga att göra med hur den skulle kunna förändra världen eller skapa ekonomisk frihet.

För alla er som fortfarande inte riktigt förstår nyanserna i detta skifte: Gör och var det som bringar er glädje och ni kommer att förändra världen. Gör och var det som andra beundrar eller förväntar sig och ni förblir en 3D-skapare. Så är det. Amen.

 

 

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

You may also like...