Peggy Black och ”teamet”~Stjärnportaler och Uppställningar, 16 augusti 2022

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/GrEcZyq-tmUy8f0uoGQDyGm8PN_4-FIiaHaA6c-N2I4rODpUUx9_eYmR4319XLUV0NMVirTcWUxPp9KaDK5Eu35p9ItmAsygVhrJPYIrJOLt7eZAZQ=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2011/09/Hathors.jpg

 

Peggy Black och ”teamet”~Stjärnportaler och Uppställningar

16 augusti 2022

15 augusti 2022, via e-post

Vi är här och firar med er och stöttar er när ni triggas av den intensiva, men ändå härliga, energigåvan från er galaktiska familj. Denna gåva är av högsta integritet och avsikt från sanningens och kärlekens heliga rike.

Dessa intensifierande energier som överförs till denna dimension, som ni har blivit medvetna om, är specifika portaler tillgängliga för alla, speciellt de som är redo att aktiveras. Ni kan kalla dessa energinedladdningar för stjärnportaler eller stjärnportar.

Under dessa energigåvor finns det en anpassning av dimensioner, och möjligheten ges för att slöjorna mellan dimensionerna blir tunna. Detta är också tiden att stanna kvar i din glädje, tacksamhet och uppskattning. Du är mer mottaglig när du vibrerar en hög klar, sammanhängande vibration som genereras av dessa rena känslor.

Vi påminner dig om vikten av att dricka mycket vatten och vara säker på att du ger din fysiska kropp god näring, lugn vila samt tid utomhus. Detta är en möjlighet att tillåta frekvensöverföringen som erbjuds att assimileras i ditt system. Vi påminner dig om att vara öppen och mottaglig för de gåvor som ges.

Varje person reagerar på och påverkas olika av dessa energier av kosmiska inflöden från stjärnportaler och uppställningar. Det finns de som helt enkelt kommer att tro att de har influensa eller att de har ätit något som inte stämmer med dem. De kommer att passera detta utan att vara medvetna om det. Det kommer att finnas andra människor som kommer att känna att något har hänt; dock har de inga referenspunkter i deras trossystem för att inkludera sanningen.

Det kommer att finnas andra som helt enkelt kommer att göra motstånd; så fort de känner energifrekvensen kommer alla deras försvar att aktiveras. De kommer att rida på dessa vågor av energi i en total personlig låsning. De som gör motstånd kommer att känna mest obehag, deras fysiska, känslomässiga, mentala och energikroppar kommer att manifestera motståndet på något sätt enligt den svagaste punkten.

Det finns en mängd människor som är medvetna och vakna som kommer att välkomna denna möjlighet. De kommer att se detta som gåvan och äventyret som den är. Återigen, beroende på deras mottaglighet, kommer var och en att uppleva denna dimensionella inriktning på ett annat sätt.

Dessa stjärnportserbjudanden har getts till denna planet sedan starten. Varje gång har det skett ett skifte; även om det varit litet, och subtilt, i människors medvetande.

Vi observerar den otroliga utvecklingen och expansionen av medvetande som sker i sinnena hos jordbor vid denna tid. Det finns ett uppvaknande, kan man säga.

Medvetenheten om att varje människa är multidimensionell görs anspråk på av fler och fler människor. Dessa stjärnportar/stjärnportaler är helt enkelt erbjudanden som gör det möjligt för människor som är medvetna om sin djupa koppling till stjärnorna att expandera till sin storhet och sin himmelska närvaro.

Vi inser att när många av er sitter vid datorn och läser vår informationsström och tittar på trädens kompakthet och världen omkring er, verkar tanken att allt är i rörelse och allt är frekvens och det finns en öppen stjärnport lite som en fantasi eller film.

Kom ihåg att den fysiska verkligheten bara är en aspekt av det Gudomliga, det är holospelet.

Nu föreslår vi att du står i holospelet, i den bekväma och välbekanta fysiska verkligheten, och låter ditt medvetande expandera och inkludera möjligheten att det finns en dörr öppen till andra världar, och att du har en personlig inbjudan att gå igenom. Vi kan säga att du kan skutta, dansa, springa eller till och med hoppa genom dessa dörröppningar.

Vi inbjuder dig att överlämna dig till förtroende och att medvetet begära och be om all hjälp du kan behöva. Det finns kärleksfulla lag av varelser som alltid är redo att stödja och vägleda dig och alla andra in i detta nya äventyr. Den viktiga nyckeln att komma ihåg är viljan och att be. Ange tydligt dina avsikter och kapitulera sedan.

De himmelska rikena är mycket stödjande för transformationen av medvetande som äger rum på er planet vid denna tid. De är här för att stödja denna frekvens.

Programmen i din biodator och databanken i ditt DNA håller på att uppgraderas och aktiveras. Fira detta och upptäck vad denna DNA-uppgradering betyder för dig. Lägg märke till nya förmågor, medvetanden, klarhet och till och med förståelse för kosmiska sanningar.

Bli medveten om de nya färdigheter som dyker upp; känslan av att veta, känslan av samhörighet, känslan av enhet. Detta händer på en global nivå, och när det gör det reflekteras och projiceras det in i den kosmiska nivån.

Välkomna inströmningen. Välkomna den dimensionella inriktningen. Välkomna känsligheten för de nya frekvenserna som badar dig och andra.

  • Ni är ljuskrigare, här för att förankra denna nya sanning.
  • Ni är här för att kalla fram den nya harmoniska mänskligheten.
  • Ni ska bevittna dessa fantastiska stjärnportar som är tillgängliga för mänskligheten för att flytta till den högre dimensionen.
  • Ni har väntat på detta ögonblick.
  • Ni har bjudit in och föreställt er dessa evenemang.

Dessa högre frekvenser av medvetenhet och ljus är något som mänskligheten inte har haft tillgång till tidigare.

Denna medvetandeförändring kommer att fortsätta att blomma i alla områden på denna planet. Det kommer att finnas en våg av kreativa uttryck och insikter som kommer att välkomna förvandlingen av allt som har varit i obalans med mänskligheten. Fröna till dessa kraftfulla kosmiska ögonblick kommer att fortsätta att erbjuda uppgraderingar, vilket påverkar mänskligheten i många år framöver.

Det här är början.

Inse att du och mänskligheten har passerat en tröskel till ett nytt utökat enhetligt fält av medveten klarhet. Välkomna denna verklighet; använd dina böner och tydliga avsikter som frön av ljus planterade i den fertila energi som erbjuds. Dessa kosmiska ögonblick erbjuder möjligheten att aktivera allt det bästa som mänskligheten kan vara.

Kom ihåg att allt du gör, uttrycker, tänker eller känner påverkar mänskligheten, hela ditt holospel och de många parallella universa. Var medveten om din sanna personliga kraft i alla frågor.

Du är en flerdimensionell stjärna som tillfälligt lever i din fysiska form.

Ge dig själv det stöd som behövs för att assimilera och integrera de gåvor som ges av sanningens och ljusets rike. Vi finns här för er hela tiden. Ni är mycket älskade. Var i frid, Älskade.

~ ”teamet”

©2022 Peggy Black Alla rättigheter reserverade. Meddelande ges att det är förbjudet att skapa videor av andra än författaren, kanalen och skribenten. Du får dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta copyrightmeddelande och denna webbadress. www.morningmessages.com 88 meddelanden GRATIS tillgängliga.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...