Brendas Blog via Brenda Hoffman, 17 september, 2020

Brendas Blog via Brenda Hoffman

September 2020

Kära Ni,

Allt är inte förlorat. Kärlek kommer att övervinna allt. Dessa ord verkar inte så sannolika nu, men det jämmer och elände många känner är bara ytterligare en bit rädsla ni går genom.

Sanningen i er värld är att det pågår en våldsam storm utanför ert hem – er varelse. Men er uppbyggnad, ert försvar är mer än tillräckligt för att stå emot vilket som helst slag riktat mot er.

Naturligtvis minskar inte dessa ord er rädsla eller ilska över att bli påpucklad med sådant ni trodde ni övervunnit. Det ni inte inser, för ni har inte nått slutet på historien, är att alla delar i detta drama ännu inte presenterats.

För er känns det sannolikt som att allt är förlorat, som att ett liv i glädje inte går att uppnå i detta jordeliv. Detta är inte sant, vilket ni snart kommer att upptäcka. Ni är nära slutet på detta 3D rädslo-drama, inte i början på det, vilket många av er har börjat tro. Ja, det har skett en rad nedslående saker. Ja, det verkar som om ert behov av kärlek inte har tagits in av de flesta i jordens befolkning. Det ni ännu har kvar att upptäcka är att varje aktivitet avsedd att befrämja rädsla öppnar upp fler hjärtan än ni kan föreställa er.

I ert dagliga liv kanske ni lägger märke till något som inte känns riktigt bra, som ett tapetmönster eller en färg, när ni flyttar in i ett nytt hem. Men efter ett tag ser ni det inte längre. Denna konstiga färg eller detta mönster blir en del av ert dagliga liv. Så har det varit för många av de rädslor som nu kommit upp till ytan. De har alltid funnits där; ni anpassade er bara, för det var lättare än att försöka tvinga fram en förändring. Då fler och fler av dessa obekvämligheter kommer i förgrunden inser ni att ni inte längre kan leva med dem. Inte bara för att de är inhumana, utan för att ert hjärta hela tiden öppnas. Ni har blivit er ”broders och systers vårdare” på sätt ni ännu inte kan förstå.

Det betyder inte att ni vill springa ut på gatorna och attackera alla som verkar vara inhumana, utan att ni istället börjar koordinera aktiviteter inom ert varande att sända signaler till andra likasinnade varelser om att det är dags nu. ”Detta är vår hållning. Vi kommer inte att gå längre än så här. Rädsla, du har haft eoner på dig att leka och dansa. Din tid är över.” En signal som intensifieras varje gång rädsla förmedlas av era medier.

Ni kanske undrar hur dessa meddelanden betyder något, för hela världen kan inte protestera, ge finansiellt stöd eller kontakta dem som ägnar sig åt skrämseltaktik. Er nya kommunikationsförmåga öppnar ett nytt system för förändring. Ett system som inte kräver blodspillan eller fysisk bestraffning, utan istället bara ignorerar allt som inte är i form av kärlek. Så de som önskar fortsätta med eller intensifiera skrämsel börjar bli förbisedda, undanknuffade. För de är inte längre i ropet.

Ett sådant uttalande kanske inte förefaller vara tillräckligt dramatiskt. Men vet vänligen att de som vill öka eller kvarhålla rädsla behöver konstant beundran, för det är så de bibehåller makten. Precis som i boken ”Trollkarlen från Oz”, när väl ridån dras åt sidan och exponerar en svag man eller kvinna, kommer ni att inse hur löjligt det var att tro att den personen kunde styra ert liv eller jorden.

Detta är nya tider. Och ridåer dras dagligen undan. Det märks på den brist på respekt många av era skrämsel-baserade ledare börjar känna av. De börjar se svaga och nästan försvarslösa ut – och det är de. För kärlekens makt övervinner den rädsla de försöker vidmakthålla. De i 3D har stora svårigheter när de förlöjligas eller ombes att försvara sina personliga behov och gratifikationer.

De som utgår från hjärtat är starkare i sitt varande, för de är inte rädda för andra – fysiskt eller känslomässigt. De i 3D är som bitar klippta ur kartong – de är nästan en-dimensionella i tanke och handling.

De bortom 3D är mer expansiva och har mycket mindre behov av att ha rätt, för det finns så många aspekter av jordelivet de vill utforska, att försöka bevisa att de har rätt saktar ned dem. För om denna speciella grupp eller tanke inte är kompatibel, kommer en annan grupp eller idé att vara det.

I 3D är man försjunken i leran med någon tung tanke fylld med måsten. Bortom-3D personerna tenderar att fladdra från aktivitet till aktivitet. De lägger till lite färg eller tankar här och där. Att leva i en 3D värld är som att leva i kvicksand. Att leva bortom 3D är mer fjärilslikt.

Dag för dag lämnar fler av er era kokonger. Så de upprörande aktiviteter de i 3D försöker skrämma er med kan fungera i några timmar eller dagar. Men så småningom ser ni er omkring och undrar hur ni någonsin kunde tro att de i 3D hade makt över er.

Ni är inte längre av 3D. Därför är ni inte längre inom räckhåll för makt och rädsla från de i 3D. Vad ni upptäcker är att de som vill vara kvar i 3D inte är mäktigare än i boken Trollkarlen från Oz. Ni skapar er gyllene väg och väljer de vänner och människor som förhöjer ert liv med glädje. De som vill vara kvar i rädsla kommer så småningom att falla undan från ert liv. För ni är redo att fladdra och är inte längre intresserade av leran i 3D-rädsla.

Vi behöver inte påminna er om att släppa 3D-rädslan för ni är så djupt förskansade i 5D och bortom, så ni kommer att släppa automatiskt när ni är redo. Och vi vågar gissa att det kommer att ske inom några dagar.

Många av er tror att det händer så mycket i världen att ni inte kan släppa. Ni måste hjälpa. Det kommer ni också att göra, bara inte som ni gjort tidigare. Hoppas på det bästa och leva i rädsla för att humana handlingar inte inträffar i er livstid eller nästa. Inom några dagar kommer ni att kliva av den berg-och-dal-banan och låta dem som önskar vara kvar i rädsla för 3D-makt göra det utan ert ingripande eller er energi.

Dorothy kunde ha beslutat att Trollkarlen bakom ridån var kapabel att besvara hennes begäran trots alla antydningar om motsatsen. Eller, som hon gjorde, inse att Trollkarlen inte hade någon makt över henne. Det är vad som sker nu. Ni drar undan ridån och inser att Trollkarlen eller de ni trodde hade makt över er, bara har det om ni tror på det.

Ni är Universella Änglar. Ni har inget behov av att andra talar om för er vad ni ska göra eller hur ni ska göra det. Sådana varelser har liten makt över er – eller sig själva. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2020, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But PLEASE maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...