Moder Gud & Alisheryia Via Galaxygirl, 21 september 2020

Moder Gud & Alisheryia 

Via Galaxygirl, 21 september 2020

  

Kära barn, det här är er Moder Gud. I många eoner har ni tränats för en tid som denna, där energierna rörs om i människors hjärtan. Det är en omvälvande tid, eller så verkar det i alla fall för dem som befinner sig på Gaia just nu. Allt är i gudomlig ordning. Allt sker i gudomlig samordning. Det Gudomliga välsignar denna process med mer ljus, med mer kärlek. Ni ser slutscenen i pjäsen där allt verkar gå förlorat precis innan handlingen vänder och hjälten kommer in. Och ändå mina älskade barn, ni är redan hemma för ni är här med mig. Vi är hemma tillsammans. Energierna stiger så snabbt att de mörka försöker dra ner dem igen. Det här är vad ni ser, denna oenighet.

Ni kan välja er vibrationella nivå av upplevelse och flyta ovanpå, observera, stå med fötterna på jorden, hålla ljuset högt. Er familj och era vänner vet i stort sett inte vad ni vet, och kanske är de inte redo att höra om det än. Men de är redo att känna er fridfulla närvaro, era vänliga ord och den lugnande effekt de har på dem. Många stjärnsystem och federationer vakar över er och hjälper er från där de är. Gapet är överbryggat. Intergalaktiska ljussändebud, kungligheter, mitt hjärtas barn – ni är allt av det här.

Nu är det inte rätt tid att vika sig för det yttre kaoset, utan snarare tid för att stå stark och stadig och möta stormen. (Jag ser blixtar i ett våldsamt åskväder). Barn, se hur ljuset krossar mörkret. I varje moln kan man se och känna ljuset. Elektriciteten laddar partiklarna och de förändras. Ert ljus förändrar alla omkring er till det bättre, vilket de vill det eller inte, men många vill det. Många av mina barn har blivit så fångade av pjäsens drama att de har glömt att de samtidigt är deltagare och publik, och de har glömt att det storslagna spelet vilar i mitt knä. De mörka har fallit så långt ner att det Gudomliga, er Fader och Jag, har föreskrivit att denna scen ska sluta tidigare så att lidandet minimeras. De som ni ser har makten står nu inför en dold styrka av ljus som håller på att utvecklas. Min närvaro är fullständigt förkroppsligad på Gaia nu hos många framstående och dolda ljus- och kärleksarbetare, politiska makthavare och inom rättsväsendet, allt är inte som det verkar. Det är sant att många, om inte de flesta av era ledare, har ett smutsigt förflutet, för det var så man klättrade mot toppen, man var tvungen att vara ohederlig i ett ohederligt system. Men ljuset håller på att rätta till det här till en vacker och underbar ny värld med en ny energi som matchar. Fall inte för det som läggs ut i press och TV. Se objektivt med er inre visdom på dem vars ögon har sett sanningen och känner igen den. Skicka ljus till resten. Skicka kärlek till dem som har fastnat i dramat.

Jag är er Moder Gud. Den gudomliga feminismen håller nu på att resa sig på Gaia, för Hon själv har stigit upp. Ni ser skuggvärlden brytas sönder i rök, för när ljuset skruvar upp värmen kommer allt att avslöjas och alla kommer att få chansen att stiga upp, antingen i kroppen eller gå vidare till en liknande verklighet för att utforska en liknande vibration, där de kan uppleva det armageddon de önskar att skapa.

Jag önskar att ni visste hur stolt jag är över mina barn. Ni som läser dessa ord har glänst, ni har varit stadiga genom hela processen. Jag är så tacksam för er. Jag kysser er ömt på pannan. Jag är er Moder Gud.

Jag, Alisheryia, talar. Jag har ett nära samarbete med Alla Tings Moder. Hon andas på mig och tänder min låga, återställer min passion och mitt syfte. Det är tid för den gudomliga läkningen av det gudomligt kvinnliga och det sårade maskulina. Elthor är min gudomliga maskulina motpart. Vi har många liv tillsammans i många verkligheter. Vi är balanserade, vi är ett, men det har inte alltid varit så. Många av er upplever varierande grader av smärta, helande och återförening med era tvillingsjälar, eller förbereder er för det i de astrala världarna när ni sover och är omedvetna. För yin och yang, den gudomliga dansen, är det som alla längtar efter. Tvillingsjälen är en annan aspekt av er, och ändå är ni kompletta i er själva. Ett gudomligt mysterium. Det som ni söker finns inom er. När ni är balanserade i ert inre kommer ni naturligtvis att förbereda er för den andra balanserade aspekten av er själva. Balans kommer att komma till den här världen och det är ljusbärarna som kommer med den. Ljuset rensar ut allt som inte längre är till nytta. Alla kommer att tjäna ljuset, eftersom allt är ljus i olika minnesprocesser.

Jag andas eld på ert kronchakra och ber er vara modiga den kommande tiden. Jag andas eld på era ögon och ger dem djupare insikt och klarare syn. Låt er inte bli lurade av magikerna på era TV-skärmar. Kom ihåg att sanningen finns inom er. Det är dags för vila och läkning nu. Snart nog kommer det att bli dags för energi och handling. Använd tiden till att vila. Trötta krigare kräver vila. Be mig och jag ska omge er med mina blåa vingar. Känn det gudomligt kvinnliga i drakform. Känn Alla Tings Modershjärta slå, för hennes hjärtslag är mina egna. Det är rytmen av detta Universum och andra Universum bortom det. Vi tjänar ljuset.

Jag, Alisheryia, talar. Ni är väl förberedda, krigare, vänner och allierade. Människor, ni är mycket mer än ni vet. Frid.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...