Brendas Blog via brenda Hoffman, 19 juli 2021

 

 

Brendas Blog via brenda Hoffman

19 juli 2021

Att Dra Upp Er Livskamrat

Kära Ni,

Sannolikt finns inte er livskamrat på samma frekvens eller känslomässiga plats som ni, av flera olika orsaker, inkluderande deras behov av att hjälpa er förstå hur långt ni utvecklats. De är inte ni, ändå har de uppmuntrat er att bli nya ni.

Det sista påståendet kanske verkar invecklat, för ni förstår ännu inte deras roll i att stötta er. En del av den rollen var att uppmuntra er att ta hand om dem känslomässigt tills ni förstod att vissa av dessa interaktioner inte var hälsosamma.

Så ni är medvetna om deras förmodade brister. Men de skapade dessa frågor för att hjälpa er gå vidare in i er nya roll. På ett sätt gav de er ett försteg upp till de högre nivåerna av ert varande.

Det är nu er tur att dra upp dem när de är redo att skifta bortom 3D eller 4D.

Om ni känner er nöjda trots tvivel angående er partners omhändertagande roller eller andra interaktioner som antyder att de ännu inte fungerar på 5D-nivån, så finns det en orsak till att ni är med dem.

Ni två skapade en överenskommelse om att ni skulle klättra upp på frekvens-stegen med deras hjälp. Och så snart ni uppnådde en viss nivå, skulle er energi hjälpa dem att åstadkomma samma eller något liknande.

Det finns ingen slump.

Det är sannolikt att er partner har lite andra intressen än ni har, och alltid haft det. Trots denna skillnad, tröstar deras varelse er på sätt ni inte kan beskriva.

Ni två var menade att hjälpa varandra – sannolikt på grund av en överenskommelse före födseln i denna livstid. Och efter många interaktioner på andra tider och platser.

Ni gick med på att utvecklas snabbare än dem, med deras stöd. Och de gick med på att vänta tills ni kände er tillräckligt starka för att stötta dem, så snart de var redo att gå bortom 3D.

Många av er upptäcker nu att er partner förändras snabbt.

Kommer ni ihåg när ni först upptäckte att tidigare vänner och släktingar var irriterande eller inte tillräckligt intressanta att umgås med? Och hur ofta vi, från Universum, var tvungna att stötta er då ni testade och ofta var rädda för dessa nya känslor? Så är det nu för er livskamrat.

Er livskamrat förstår inte varför de vågor av kärlek de en gång kände för en viss vän eller släkting inte längre uppträder. Eller att de blir irriterade av den vännen eller släktingen. Förändring är nästan alltid obekväm för människor – och högst definitivt för 3D människor. Så er partner är rädd att en viss person inte längre älskar dem.

Ni vet förstås, som den mer avancerade partnern, att individen eller individerna i fråga förmodligen aldrig skapade ett verkligt känslomässigt band med er livskamrat. Så var det också för er, vilket ni upptäckte för en tid sedan.

När väl 3D snällheten, omhändertagandet och skenet avlägsnades från dessa relationer, fanns det väldigt lite för er i några av era tidigare interaktioner. Så är det nu för er livskamrat. Skillnaden är att ni bara hade oss i Universum att beklaga er för, för initialt kändes det så fel för er att gå ifrån dem ni en gång tyckte om eller älskade.

Så är det nu för er livskamrat.

Er roll i denna del av övergången är att älska dem, vilket är deras steg upp till nästa övergångsnivå. De är inte ensamma, för ni är med dem. Precis som de en gång spelade samma roll för er.

Genom att skänka er livskamrat kärlek, gör ni mer gör denna globala övergång än ni trodde var möjligt. Er livskamrat kommer att uppmuntra andra att hoppa till nästa frekvensnivå. Eller att bli kvar där de är och hitta en annan 3D varelse att ersätta er livskamrat.

Så kommer det att gå tills jorden är tyngre befolkad med dem bortom 3D än med dem som vägrar kliva upp till nästa nivå.

Denna övergång är inte längre ett spel. Det är en livsförändrande tid för alla, då de en gång nära er antingen utvecklas eller blir kvar där de är i 3D. Något som ni upplevt gång på gång under er övergång. Samma händer sannolikt nu för er livskamrat.

Om ni fortsätter vara nöjda och fridfulla med relationen till er livskamrat, kommer ni att erbjuda dem det steg upp ni kommer överens om före födseln i denna livstid.

Er livskamrat uppnådde också förmåga efter förmåga i förberedelse för denna särskilda livstid. Ni singlade bara slant om vem som skulle göra övergången först. Er livskamrat antyder nu sannolikt att de är redo för er att dra upp dem till nästa steg. .

Även om några av er kanske så småningom byter till en annan relation, är allt som det ska vara, inkluderande er relation till er livskamrat. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, subscribe via WordPress.com. Or, click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” website page (LifeTapestryCreations.com), and click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2021, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add it to your newsletter, etc. But please maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman, and source website link: LifeTapestryCreations.com.

My weekly “Brenda’s Blog” channel is now available at Spotify Podcasts (Welcome to Brenda’s Blog – Brenda Hoffman), Google Podcasts (Brenda’s Blog), Pocket Casts, Radio Public, Anchor Podcasts, and Breaker Podcasts.

“New You Development is Subtle and Gentle” is the title of last week’s “Brenda’s Blog” – her weekly channeled blog for Life Tapestry Creations.com.

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...