Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – 20 juli 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – 20 juli 2021

 

STJÄRNFRÖN

Det är juli 2021, och nu vaknar stjärnfröna verkligen upp till vilka och vad de är. Ni, våra kära vägvisare, våra underbara representanter på planeten jorden, vaknar upp till sanningen om er storhet.

Äntligen blir ni de ni ska vara. Ni har tagit er bortom er jordiska programmering, för ni har upptäckt de program ni var begränsade att tro på. Ni har sett sanningen om hur ni programmerades, och den sanningen har gjort er fria.

Vilka är stjärnfrön? De är extremt känsliga och empatiska varelser och de agerar från en kärleksvibration som är högre än hos en vanlig människa.

Många stjärnfrön har upplevt livet på andra mindre täta planeter. En del har inte besökt det materiella riket tidigare, utan kom direkt från sin himmelska existens av kärlek och ljus, i förening med allt som är.

Kan ni föreställa er vilken svår tid de hade, ni hade, i denna mörka och negativt orienterade värld. Ni, våra kära, har högre frekvens än majoriteten av mänskligheten. Ni utstrålar kärlek. Ni är extremt känsliga och empatiska. Ni känner känslorna hos de omkring er, som om de var era egna.

Ni stjärnfrön är en grupp själar som har inkarnerat på jorden under denna tid av planetär övergång till en ny och högre nivå av medvetenhet, en ny och kärleksbaserad verklighet.

Ni utstrålar kärlek och ljus. När ni vaknar förändrar er positiva energi jordens holografiska fält. Det är det ni kom till jorden för att göra, för att skifta planeten jorden och mänskligheten till ett högre medvetande, genom att kollektivt skapa ett nät av positiv energi som kommer att förändra jordens holografiska fält.

Detta mänskliga skolrum, planeten jordens miljö, är baserat på frekvens och vibration. Den låga vibrationen som mänskligheten har levt i under tidigare generationer, gör att rädslan kan härska. Det är kontrastens gåva.

Från att uppleva det negativa, det oönskade, det vi inte vill, gör att vi kan vi se det vi vill ha. För vi har genomlevt det vi inte vill. Det är vad vi kom till planeten jorden för att göra, för att genomleva det vi inte vill.

Och nu har denna jordiska värld fullbordat en ny cykel genom equinox-processionen, genom planetens placering som gjorde det möjligt för jordens energier att vara i låg vibration av rädsla och negativa känslor.

För bara i denna låga energi, vid denna låga vibration, kan mänskligheten uppleva den negativitet som mörbultar dem, och få en större förståelse av kärlek.

Och mänskligheten har verkligen upplevt det djupa mörkret av prövningar och svårigheter, av smärta och separation, och det är dags för planeten jorden och dess invånare att stiga upp från den negativa gropen, från kunskapen om kontrasten till kristusmedvetenheten.

Kristusmedvetandet är det gudomliga ljuset, det stora flöde av kärlek från källenergi, som kan föras in i människokroppen, i den mänskliga biologiska datorn, när mänskligheten höjer sig från sin mardröm i mörkret.

Våra kära stjärnfrön det är er tid att skina. Det är ert jobb nu att hjälpa mänskligheten. Och ni gör det bara genom att vara här på jorden, och kollektivt utstråla det kristusmedvetande som ni nu förkroppsligar.

Hittills har ni haft en utmanande tid på er jordiska resa. Som barn passade ni verkligen inte in med andra barn. Ni kände er inte hemma på jorden. Ni är väldigt känsliga och empatiska och ni kände andras känslor.

Ni tenderade att vara ensamma, för ni tyckte det var svårt att få kontakt med era mänskliga bröder som hade så olika intressen, sådana rädda tankar. Och ändå var ni på många sätt folkliga, för när ni kunde umgås, så älskade ni sällskap.

Ni ansågs som konstiga av era mänskliga kompisar, ni kunde inte passa in i samhället, ni blev missförstådda och ensamma. Ni hade inte många vänner för från er högre vibrationsnivå, så fanns det inte många människor ni kunde relatera till.

Ni hade en snällare, en mer kärleksfull vibration, och ni kunde inte förstå de narcissistiska människorna som hackade på er med ord och handlingar som utnyttjade er vänlighet.

Ert syfte i livet är att vara till tjänst för de omkring er, att hjälpa till där ni kan. Ni ställer mycket höga krav på er själva och är ständigt bekymrade över om ni har sagt eller gjort något, som upprört era bröder.

Och er vänlighet, era omtanke betraktades som svaghet. Ni trakasserades och baktalades för er empati. Er ödmjukhet och undergivenhet togs som brist på styrka.

Och denna livstid av hot och förföljelse har gjort det svårt för er att gå framåt, att tala er sanning. Och ändå vill ni verkligen ha närhet, äkthet, ärlighet, gemenskap och kamratskap.

Ni gillar inte ytliga förhållanden, oärlighet, det bedrägeri som är normen i den tredimensionella, skräckfyllda världen.

Ni är jägare som söker andlighet. Ni är djupt intresserade av andliga saker. Ni tänker mest på andliga saker, läser andliga böcker, undersöker andlighet. Ni är engagerade i er egen tillväxt och den som finns omkring er.

Och ni har genomgått ett kraftfullt andligt uppvaknande. Ni ser nu sanningen om mänsklighetens bedrägliga uppfattning. Ni kan se hur de, och ni, har programmerats.

Ni vet nu att jorden är fylld med gudomliga själar, i människokroppar, som upplever ett drömtillstånd av negativitet, så att de genom att uppleva kontrasten av mörkret vänder sig till kärlek. Ni vet att alla är precis där de behöver vara, och gör exakt vad de behöver göra.

Ni är nu medvetna om hur era tankar och ord skapar er verklighet. Och att det gäller för hela mänskligheten. Och ni vaktar noga era ord. Ni ser ständigt till att era ord är vänliga och omtänksamma, upplyftande och uppmuntrande.

Och så lyfter ni alla runt er till en högre frekvens. Det är så ni räddar världen. Det är så ni lyfter upp mänskligheten ur mörkret, och gropen av fördärv de hade fallit i.

Precis som tänkt, kära stjärnfrön, räddar er kollektiva, samverkande energi världen. För trots att ni har lidit, trots att ni har avvisats för er vänlighet, så har ni förlåtit allt.

Ni har släppt historien av offer vilket är en del av mänsklighetens resa här på jorden. Ni vet att det inte finns några tillfälligheter. Allt lidande planerade ni själva. Ni planerade de positiva och de negativa upplevelserna. Så det finns inget att förlåta, för det har aldrig varit något fel.

Och det är en sådan lättnad att veta det. Det är en del av sanningen som frigör er. Själslig tillväxt genom förlåtelse är stjärnfrönas uppdrag både för sig själva och för andra.

Genom att heala er själva, genom att förlåta er själva, healar ni världen. Ni omvandlar negativ energi och ändrar vibrationen på planeten jorden och dess invånare.

Ni vet nu att religion och religiösa dogmer inte är viktigt. Det är kärleken och medkänslan och den universella lagen som styr världen. Till skillnad från den vanliga religionen där ni skulle tillbe Jesus, så gör ni ert bästa för att uppföra er som Jesus gjorde.

Ni är varelser som arbetar på en högre medvetenhetsnivå. Och för att ni ska kunna utföra ert uppdrag så är det viktigt att ni inser det. Detta är återigen en del av sanningen som gör er fria.

Och så kära ni, livet är bra och blir bättre. När ni själva tar er ur gropen av negativa känslor, ur den låga frekvensen av rädsla, då uppfyller ni ert uppdrag.

Varje dag nu när gudomlighetens kärleksfulla energi sträcker sig över jorden, känner ni mer kärlek, mer ljus, mer överflöd. Och ni skiner det så vackert på det omkring er. Och det bästa har ännu inte kommit.

Ja, vi är verkligen tacksamma och uppskattar det vi är, var vi är och vad vi vet. Och vi vet att när vi stiger upp i den nya och heliga vibrationen, återstår ännu de bästa tiderna.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...