Brendas Blog via Brenda Hoffman, 19 juli, 2022

Nära och kära,
Din riktighet är nu riktighet i enhet.
Denna riktighet av ett koncept betyder att ingen kommer att efterlikna dig eftersom deras världsbild är annorlunda än din. Kanske är det här konceptet förvirrande eftersom era jordiska liv alltid har handlat om att följa någon eller något. Så du känner dig isolerad – fysiskt, känslomässigt, ja till och med intellektuellt.
Du vet att du har rätt, men ingen verkar bry sig. Så du funderar över ditt nästa drag eller tanke i termer av vad som var istället för vad som är.
Att andra inte längre är intresserade av att replikera dina tankar eller handlingar tyder på att den nya jorden har anlänt. En annan indikator är oro och obehag hos dina världsledare. Du vill följa deras tankar och handlingar, för de hade “rätt” i ditt 3D-liv, men inte helt eller ens delvis så nu när du är bortom 3D,  finns ingen annan för dig att efterlikna än dig själv.
Även om vissa vill vara någon som de inte är – för att fortsätta vara i 3D – minskar deras antal dagligen. Det som var finns inte längre.
Du var en gång en del av olika grupper. Du visste vad de behövde, och du kände dig tillräckligt bekväm med dessa behov för att acceptera situationen. Samma grupper är inte så intressanta nu eftersom du inte längre känner behovet av att uppfylla deras intressen – ändå förstår du inte dina egna behov.
Allt och alla verkar platt och livlöst, inklusive du själv.
Du formas till en ny varelse – skiftar inom och utanför. Trots det förändras inte ditt fysiska utseende i samma takt som ditt inre.
Du ser likadan ut för en 3D-varelse; du bara agerar annorlunda. Men för de uppvaknade känner och ser din varelse annorlunda ut. Din aura har förändrats. På grund av den förändringen liknar din frekvens inte längre de personer du en gång kände dig bekväm med.
Detta är en tom relationstid eftersom din nya frekvens har förändrat ditt fysiska liv. Sådant var kravet för att acceptera ditt nya du.
Du är inte längre den du var. Ungefär som det skulle vara sant i 3D om du lämnade ett litet, isolerat samhälle i tonåren bara för att återvända en rik världsledare decennier senare. Du skulle kanske kommunicera med dem du höll i ditt hjärta under hela din frånvaro, men de förbindelserna skulle bli ansträngda på grund av de olika livsstilarna. Multiplicera det konceptet 100 gånger för att förstå hur annorlunda du nu är.
Du pratar och tänker annorlunda än vad som som du tidigare, höll för sant – dina tidigare vänner är kanske intresserade av orange, och du förstår bara grönt. Även om du en gång kände dig magnetiserad till dessa personer eller grupper, verkar det inte finnas någon anknytning nu. De bara är. Du finner inget djup i dem – som om de vore klippta ur papp. Och de känner förmodligen något liknande om dig.
Så är det av flera anledningar, inte minst att du har övergått bortom ditt 3D-väsen. Du har också rensat bort de karmiska banden som höll dig samman – inklusive obehag eller behov. Dina 3D karmiska interaktioner finns inte längre.
Du skapar kontakter av nya skäl. Inte nödvändigtvis karmiska kopplingar, utan istället, förbättra ditt nya jag kopplingar. Så du finner lite intresse för att fortsätta relationer som inte har någon mening utöver vad de brukade vara.
Du känner att du är redo för det nya – men kanske är det nya ännu inte redo för dig. Lite som att ta sig tid att läka efter att ha avslutat ett romantiskt förhållande.
Inom några dagar eller veckor kommer du att upptäcka nya kopplingar för att fylla hålet som nu verkar finnas i ditt väsen. Din isoleringsfas är nästan över.
Kanske tror du att din isolering aldrig kommer att ta slut på grund av sjukdomar, politisk oro eller ekonomiska faktorer. Osammanhängande bitar som bara är viktiga om du tror att de är det.
När denna isoleringsfas är klar kommer solen att skina igen, och skratt och kärlek kommer att vara ditt arbetssätt. Tillåt dig själv att veta det med varje fiber i ditt väsen.
Om bara några veckor kommer den här tiden, även de senaste månaderna, att vara bortglömd när du hittar ditt nya du, vänner och interaktioner.
Det du känner nu är inte ditt liv mer än att det är sant att regniga dagar varar för evigt. Detta är bara en ny viloperiod som låter dig släppa taget om det som inte längre är en del av ditt väsen. Du kommer att fylla dina nuvarande känslomässiga behov med nya varelser och aktiviteter. Låt det bli så. Amen
Översättning: Marie-Anne

You may also like...