Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 31 augusti

Brendas blogg

Via Brenda Hoffman

31 augusti, 2015

 

Kära Ni!

Många talar om uppstigningen. Betyder det att ni kommer att dö en tidig jordlig död? Eller att ni kommer att bli en ny person? Det finns så många uppfattningar om ett enkelt skifte. Ni återvänder bara till den varelse som ni var innan ni först steg in på jorden.

När ni steg in på 3D -jorden, lade ni till lager av fysiskt, andligt och emotionellt skydd. Ett sådant skydd separerar er från er själva, alla jordiska varelser och nu från självaste jorden. Det är ett skydd som har blivit en avspärrning mot er framtid.

Ni har anpassat er rätt väl till förändring under hela ert jordiska liv och bortom det – även om en av era mest centrala övertygelser är att ni inte har förändrats. Javäl, ni tittar er i spegeln och upptäcker fysiska förändringar, men ni fortsätter att tro att ni anpassar er till er nuvarande värld med samma färdigheter som ni har haft alltsedan ni kom in i den jordiska omgivningen i denna livstid.

Ni har i sanning fortlöpande förändrat era uppfattningar och handlingar alltsedan er jordefödelse. Om ni ifrågasätter den tanken, kom då ihåg något så enkelt som er klädsel eller ert språk. Ni förändrades utan möda med tiden. Till och med er röst är annorlunda jämfört med när ni var tre eller 20 år gammal. Ni har fortlöpande skiftat och utvecklats och det kommer ni alltid att göra.

Det var ju bara så att mycket av era förändringar i 3D snärjdes in i rädsla – för jordborna inriktar sig på rädsla. Det leder till åtminstone en liten mängd rädsla när ni väl accepterar att hela er varelse håller på att skifta under denna nya övergång till ert nya jag.

”Hur kommer jag att se ut? Vad innebär det för min jordiska livslängd i denna livstid? Vad kommer att hända mina nära och kära?” Och så vidare och så vidare. Alla frågor är präglade av rädsla. För ordet ”förändring” får er ofta att fundera över hur ni bäst ska ta er igenom den där förändringen för att kunna undvika rädsla.

Så det är en av orsakerna varför ni måste bearbeta ert nya jag i er egen personliga takt, med acceptans och glädje. Och det gör ni. Medan ni hela tiden funderar över hur er uppstigning – hur ni än definierar uppstigningen – kommer att påverka ert liv.

Få av er föreställer er uppstigningen som en glädjefylld upplevelse. Inte för att ni är fångade av smärta, utan för att era 3D-uppfattningar är att ni sannolikt kommer att bli det.

Generellt håller ni på att döma er själva för ett misslyckande. Inte för att ett misslyckande skulle vara en möjlighet, utan för att ni tror att det skulle kunna vara det. Det är ytterligare en djupt dold rädsla som ni håller på att vänja er vid när ni rör er framåt i denna övergång.

Det finns åtskilliga orsaker till varför rädsla fortsätter att vara nära besläktad med denna övergång i ert sinne.

Man har förväntat sig och man har diskutrerat de 3D -jordiska förändringarna. Även om ni har skiftat era tankar och handlingar under tiden som ni har tillbringat tid på jorden, så tänkte ni er allt utifrån ett socialt ramverk, som tillät er att tro att endast ert fysiska varande höll på att förändras. Hur många av er har kommenterat till varandra, att även om ni har uppnått en viss ålder, så känner ni er som när ni var i 20-årsåldern? Det är inte sant, men ni tror det. Något som nu är obekvämt för er att känna till.

Ingen kommer att komma med en översikt om hur ni kommer att reagera, skifta eller hur länge ni kommer att stanna kvar på jorden i denna livstid. Även om det finns många hjälpmedel för detta underbara skifte, så finns det ingen övergripande guide för vad man kan vänta sig.

Puberteten, medelåldern, äktenskapet, graviditeten, klimakteriet, pensioneringen. Dessa är alla 3D-skeenden och reaktioner. Även om det finns en hel rad skeenden inom dessa breda kategorier, så visste ni att ni skulle komma att känna er obehagliga till mods men ni skulle inte komma att implodera eller gå upp i rök.

Denna övergång till ert nya jag påminner er ständigt om att ni är er egen guide. För vad? När? Hur? Var? Alla skrämmande bitar som ni försöker ignorera medan ni simmar uppströms – mot det sociala tidvattnet. Ni rör er/förvandlar er/utvecklas med tillit. Vilket ofta är rätt slitigt.

Ni har hört om att er fysiska varelse håller på att skifta – ändå kan ingen bekräfta det. Ni har hört att er bekantskapskrets kommer att utvidga sig eller att pengar blir lättillgängliga – ändå har ni inte nödvändigtvis fått uppleva någondera.

Även om ni hoppas att framtiden kommer att utfalla som den har blivit förutspådd, så har ni mycket lite bevis på att det verkligen förhåller sig på det viset. Det är lite som när ni ville dejta och era föräldrar tvingade er att vänta tills de kände att ni hade mognat tillräckligt för att få göra det. Allt löste sig väl till slut, fastän ni inte trodde att ni skulle kunna fördröja er tillfredställelse när ert behov av att få ha ett romantiskt förhållande första gången dök upp.

Så är det också nu. Ni är inga barn. Men eftersom ni knappt har börjat uppleva glädjen som vi länge har förutspått, med mycket lite bevisning på att det är så, börjar ni ifrågasätta informationen ni får. Även om ni snabbt utvecklas dag för dag, så har ni ännu inte insett att det förhåller sig på det viset. Vi observerar er – precis som era föräldrar gjorde – och ni ska veta att ni nu är mognare nya jag än vad ni kan begripa.

Spelar det någon roll för er om ni inte får uppleva det som ni önskar? Vi kan bara visa er vägen. Ni måste fullfölja processen genom att tillåta er själva att röra er i den takt som är rätt för er. Vilket kanske låter som ytterligare en morot. Men i sanning är det en bekräftelse på att ni nu är unga Universella vuxna. Så alla bitar kommer att falla rätt och bekvämt på plats när er rätta tid är inne.

Ni är inte längre Universella spädbarn, barn eller tonåringar. Ni är Universella unga vuxna som håller på att skapa det rätta livet för er själva, steg för steg. Först var ni tvungna att rensa ut de bitar som var knutna till tidigare liv – er klättring upp för berget. Sedan rensade ni ut de bitar som hindrade er utveckling i denna livstid – medan ni rullade ner för berget. Nu rör ni er återigen framåt i mycket snabbare takt än någon kunde ha trott att var möjligt.

Nu är det så att ni önskar zooma omkring i Universum, såväl som att hålla kvar livet på jorden i denna livstid. Det kommer ni också att göra – med ett steg i taget. För många av era fysiska förmågor kommer att öka er uppsättning av färdigheter och också er livstid.

Betyder det att ni kommer att leva upp till 150 års-åldern i denna livstid? Bara ni själva vet det. Ni håller på att skriva er övergångsbok. För er 3D-information om puberteten, klimakteriet och så många andra fysiska/emotionella/intellektuella skiften skapades av miljoner människor som upplevde ungefär samma slags skiften.

Tror ni att de första grottmänniskorna förstod sig på puberteten? Troligen lika lite som de förstod sig på förmörkelser. För de tidiga jordvarelserna var övertygade om att världens undergång inträffade när en förmörkelse täckte över deras sol mitt på dagen.

Det är ni som sammanställer de många skiften som slutligen kommer att kallas uppstigningen, av framtida generationer. Men de som föds i framtiden kommer inte att genomgå skiften av samma djup och antal som ni gör nu. För hur man ska leva och frodas i den Nya Jorden kommer att vara en del av deras installation från födseln. Allting tack vare er. Så är det. Amen.

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...