Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 18 maj, 2018

Brendas blogg 180518

Kära ni,

Ni anpassar er till ert nya jag på olika sätt. Därför kanske ni går upp i vikt för motverka den tredje dimensionens rädsla för unika nya celler, eller sover annorlunda, eller någon annan av de otaliga sätt på vilket era fysiska kroppar försöker förhindra det oundvikliga.

Eftersom det är era fysiska kroppar som är mest fast i tredje dimensionen känner sig era kroppar obekväma när nya celler – som upplevs som krigare av era 3D-celler – kommer in i er varelse. Detta har skapat ett behov att tillverka nya 3D-celler, för att motverka det förmodade terrorväldet som är ert nya jag, och det har orsakat lite värk och smärta, förändringar i sömnmönstret och andra obehag i er fysiska 3D-form.

Det här obehaget kommer snart att gå över, när din fysiska kropp inser att de nya cellerna inte är fienden, utan att cellerna är ditt framtida jag. Ungefär som när en far- eller morförälder till slut låter sitt barnbarn leva sitt liv trots att de inte förstår det.

Era nya celler är mera som slipade diamanter än de enkla stenar som var era 3D-celler.

Skulle ett vetenskapligt instrument kunna mäta skillnaden? Kanske, men det är inte sannolikt, för väldigt få vetenskapsmän intresserar sig ännu för celler på den nivån.

Ni rör er genom ert sista stadium av anpassning till 5D. För även om ni är 5D andligt och känslomässigt håller er fysiska kropp ännu på att komma ikapp.

Inte för att detta spelar så väldigt stor roll för era kreativa förmågor eller utövandet av era kreativa förmågor. För precis som för Stephen Hawking behöver ni inte er fysiska kropp för att skapa. Er fysiska kropp är bara ert väsens farkost för tillfället. En farkost som kommer att förändras när ni går över till en annan dimension av livet.

Ert fysiska väsen är viktigt för den här livserfarenheten, men kommer inte att vara det i nästa. Ni lever och rör er utifrån ert hjärta – eller själ, om ni hellre vill kalla det så – mer och mer. Ingen av dessa är en del av er fysiska kropp.

Men, säger ni antagligen nu, hjärtat är ju en del av kroppen. Det är bara på det viset för att ni lättare ska kunna identifiera den känslomässiga del av ert väsen som är kärlek.

Det skulle inte spela någon roll för alla universum ifall ert hjärta satt på foten eller i någon annan del av er kropp. Att leva utifrån hjärtat är bara en slogan för att hjälper er minnas att ert intellekt inte längre är det primära fokuset för er varelse.

Att leva utifrån hjärtat betyder i själva verket att leva utifrån er själ, ert känslomässiga väsen. Det är inget som kan mätas eller förstöras med något av de mätredskap ni äger i dagsläget. Det är ett otydligt begrepp som förts till den tredje dimensionens jord för att ge bilder av att tala och handla utifrån ert fysiska hjärta.

Ni behöver inte längre leka de barnsliga lekarna där ni fokuserar på mittpunkten av er bröstkorg närhelst ni visualiserar något. Ni behöver bara fokusera ert väsen på kärlek och kärlekens resultat. Inget mera behövs, inget mera har någonsin behövts, men såsom Dorothy i Trollkarlen från Oz var ni tvungna att utforska er själva fullt ut innan ni tillät er själva att acceptera er själ, ert högre väsen, ert 5D-jag eller vilken benämning ni vill ge era kärlekshandlingar.

Att få tillgång till ert 5D-och-därbortom-väsen betyder att du har accepterar ditt högre väsen, du är redo att helt och fullt bli en skinande diamant i stället för den grå 3D-sten som behövde poleras för att inse att den var en diamant.

Ni håller på att bli er själva i all er härlighet, vilket ibland kräver fysiska anpassningar – något som är sant för många av er nu. Era kroppar har kämpat mot det oundvikliga med diverse olika symtom som snart kommer att försvinna, eller redan har gjort det.

En del av den här kampen har inneburit att dra 3D-nejsägare till er inre helgedom, inklusive andra 3D-människor och rädslor från tidigare liv. Allt för att kontrollera er på typiskt 3D-vis. I grund och botten är det ert fysiska väsen som försöker återskapa ert fysiska 3D-liv, trots allt som tyder på att det livet är över.

Därför har ni känt oväntad rädsla, ilska, sorg, vad som helst som handlade om 3D i stället för det nya 5D-och-bortom. Detta håller nu på att upphöra, och ni kan slutligen förstå hur uppfinningsrikt ert fysiska väsen var i sina försök att upprätthålla 3D-status quo i stället för att välkomna 5D-och-bortom med öppna armar.

Om ni kan minnas de starka 3D-rädslorna ni upplevde medan ni klättrade uppför ert berg av skräck under er själs mörka natt, då förstår ni rädslan hos era 3D-celler när de försökte upprätthålla vad de var skapade för att upprätthålla, trots er utveckling till en ny varelse.

Du håller till sist på att bli en fullkomlig medlem i 5D i hela ditt väsen. En slipad, skinande diamant som lyser mycket klarare än någon del av din 3D-varelse trodde var möjligt för bara några månader sedan.

Era 3D-cellers inre krig är över eller närapå över, när de här 3D-cellerna inser att de inte längre är sanna representanter för ert nya jag, och aldrig mera kommer att vara det.

Låt de här far- och morförälderscellerna som tjänat er väl tona bort i natten med kärlek och värdighet medan ni välkomnar ert nya jag på utsidan och insidan. Så är det. Amen.

Översättning: Sara

You may also like...