Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 30:e mars 2018

Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 30:e mars 2018

 

 

Kära Ni,

De närmaste dagarna kommer att bli anmärkningsvärda för många. De av er som känner stora rädslor eller ånger, kommer att uppleva ett skifte inom er med ett resultat ni inte kunde förvänta er ens för några dagar sedan.

Ni lär er att styra er själva, för att fortsätta eller skapa er väg.

Det är bitar som kommer att presentera sig för att ses över, som ni inte minns eller ens kan föreställa er att ni har kvar i det nuvarande livet. Vill ni tillrättavisa er själva för de delarna, eller vill ni ta er bortom? Det är upp till er, eftersom ni har hållit er själva ansvariga för dessa ”misstag” i åratal, kanske under eoner.

Ni kanske redan har noterat viskningar om den djupt dolda hemligheten, som håller kvar er i något ni inte längre vill. Frågan är vad ni gör med det här minnet? Svaret är, vad ni än ni vill.

För om ni vill fortsätta bestraffa er, så kan ni det. Eller så kan ni ta er bortom det. Ni behöver bara tillåta er att få KUNSKAP om att ni inte längre är den varelsen, vare sig det handlar om det förflutna, nuvarande eller framtida liv.

Om ni tillhör de religiösa, lärde ni er tidigt att Jesus kom in till den tredimensionella jorden för att förlåta era synder. Sanningen är att ni förlåter er själva, eftersom ni är delar av alla Guds tolkningar.

Det är dags för er att verkligen förstå, en av de krafter ni nyligen accepterat. Förmågan att förlåta er själva, på samma sätt som ni tidigare hoppades att någon annan skulle förlåta er.

En sådan tanke kommer att göra en del arga. Ni kan acceptera att ni är en del av Gud, universum eller någon annan entitet ni tror är starkare än ni själva, men ni kan inte acceptera att ni är jämbördiga.

Så de av er som vägrar att fullt ut acceptera er nya fullkomlighet, kommer att fortsätta att trassla in er i självanklagelser, och hela tiden vänta på att någon utanför er själva ska förlåta, och tala om för er att ni är bra pojkar eller flickor.

Ni har alltid haft kraften att kunna förlåta er själva. Ni förnekade den bara, för att passa in i 3D-världen som förlitade sig på alla yttre krafter, vilka lärde er hur man skulle leva, be, förlåta – hur man skulle vara.

När ni förklarar er själva fria från de egentillverkade och självtillåtna hindren, låter ni er växa till de kraftfulla varelser ni är. För de bitar som håller er i rädsla, är de djupaste hemligheterna ni behöver avslöja och rensa – inte Gud, er partner, era vänner, ert samhälle eller er familj.

Ni tror också att ni har befogenheten att låta andra känna sig skamliga eller bli beskyllda, såväl som ni själva. Det är inte rätt och har aldrig varit det. Ni anser att människor som Adolf Hitler och Joseph Stalin är föraktfulla, och säger till er själva att ni är bättre än dem. Inte för att det måste vara så, utan för att ni behöver skylla på någon annan då ni känner er obekväma.

Ni tycker inte att ni är lika ”dåliga”, och att ni därför kan acceptera era rädslor. Vare sig det handlar om en massmördare, en finansiell eller politisk tjuv, en misshandlare o s v. Inte för att ni accepterar deras handlingar, utan ni behöver dem för att bevisa för er själva, att ni inte är lika dåliga.

Sanningen är att ni alla har bakgrunder, med ett antal tillfällen för att skämmas. De flesta har ni granskat och gjort er av med. Men hos många finns det en så djup skam, att ni varit rädda för att utforska den, eftersom ni tror att den skammen är för hemsk att för att kunna avslöjas eller uttryckas.

Den skammen kan bli den ni kommer att granska de närmaste dagarna. Inte i smärtan och de samvetskval ni känt angående frågan, utan med avsikten att kunna förlåta er själva. Att veta om att förlåtelse är er rättighet och ert eget ansvar, inte genom att få den från någon annan person eller varelse. För att få förståelse för de ni var, och det ni kände att ni behövde utforska vid den tiden.

Följande dagar kommer att handla om självförlåtelse. En egenskap eller färdighet ni alltid haft, men inte använde när ni var en 3D-varelse, som trodde att det fanns någon som var större eller bättre än ni.

Nu är ni bekymrade över att denna självförlåtelse, detta mischmasch av något ni är rädda för eller skäms över, kommer att bli för smärtsam för att kunna begrunda.

I motsats till rädslorna, så måste ni bara exponera rädslan och förlåta er själva. Vissa av er kanske inte ens vet vilken rädslan är, för den kan ha varit i ett annat 3D-liv. Ni behöver bara tillåta er kraften att veta, att ni är de som förlåter er själva.

Ni behöver inte längre förlita er på att någon i himlen ska förlåta er, för den varelsen har alltid varit ni själva. Ert tredimensionella Gudsbegrepp, upplevdes först genom de religiösa historier ni hörde som barn, vilket fick er att tro att någon annan hade kraften att förlåta er.

Nu när ni lär er att acceptera er kraft i denna livstid, är det dags att göra er av med en annan 3D-myt. Ni själva är de enda som kan förlåta er. För ert liv är ert. Det tillhör inte någon annan, och har aldrig gjort det, utan ni, allesammans, skapade den myten för att kunna vara i 3D.

Varför tror ni att karma skapades och att, enligt era myter, när ni väl gick bort från jorden, så fick ni granska ert 3D-liv, och sedan återkomma för att spela ut karman ni skapat? Ser ni skillnaden i mönstret av tro? Å ena sidan, måste ni vädja till Gud att förlåta er. Men å andra sidan, måste ni lämna jorden för att förlåta er själva, bara för att sedan spela en liknande roll igen, innan ni kan förlåta er själva, och låta andra avsluta den historien.

På ett sätt är de två koncepten med förlåtelse inte kompatibla, och på ett annat, är de helt kompatibla. För i båda scenarierna är ni inte starka nog att kunna förlåta er själva, medan ni finns på jorden. Det har aldrig varit sant.

Tillåt den djupa skammen att avslöja sig, och vet att ni själva är de som kan rensa bort den smärtan, och så har det alltid varit. Skillnaden är att ni börjar tro att ni kan göra det, medan ni finns på jorden. Ett stort steg framåt verkligen. Så är det. Amen.

 

Översättning: Maggan

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

Du gillar kanske också...