Brendas Blog via Brenda Hoffman, 4 augusti 2017

Brendas Blog via Brenda Hoffman, 4 augusti 2017

Kära Ni,

Många av er är förvirrade av känslorna ni upplever. Stundtals verkar ni till och med reagera i motsats till er känslomässiga bekvämlighetszon.

Ni går från er ovanlig reaktion till en annan – oroade över att ert ’normala’ uppträdande har försvunnit – och ni försöker gå tillbaka til ert förväntade själv utan resultat.

”Vem är jag?” har blivit ert skräckslagna rop, även om era nya känslomässiga reaktioner tar bort många av era tidigare rädslor.

De ovanliga känslorna som ni upplever nu är en del av er övergång, men inte nödvändigtvis ni. Om ni är skådespelare skulle ni testa många roller, tills ni upptäcker rollerna som bäst matchar er personlighet, om det så är Shakespear eller komedi. Med största sannolikhet upptäcker ni att även om ni skulle kunna göra alla roller på scenen är inte alla roller komfortabla.

Ert nuvarande känslomässiga skifte är på två nivåer. NI testar er själva, för mycket av er personlighet före övergången, utvecklades för att vara komfortabel i 3D-samhället. Dessutom fluktuerar era känslor snabbt för att ni ändrar er känslomässiga repertoar tills den står stilla, innan ni väljer den känslomässiga skalan som bäst passar er personlighet i denna nya värld.

Om ni var en som var en känslomässig vårdare i 3D, kanske ni har anpassat er till en glädjefylld och ljus personlighet för att balansera rädslor i er nära omgivning. Och det samma gäller om ni var rädda eller arga det mesta av tiden.

Det är så att ni har anpassat er personlighet för att smälta in lättast i er värld. Kanske er familj var så dysfunktionell i 3D-termer att ni kände behovet av att bli pinatan för den dysfunktionen, eller ovanligt gladlynt, eller låtsades för er själva och andra att det inte fanns några brister i er familjs dynamik. Även om det fanns många andra roller som ni spelade inom era eoner i 3D-liv var de tre sannolikt de mest dominanta.

Ni spelade en roll för samhället istället för att agera efter era sanna känslor. Och så fortsatte det livstid efter livstid medan ni internaliserade mer rädsla med varje roll för att möta de rädslorna.

Ni granskar nu rollerna som tjänade er mest i era olika 3D-liv på jorden – och de som också nu är i er nya bekvämlighetszon.

Ni kanske tror att ni skulle vara mest bekväma i ständig glädje och fnitter, även om detta inte nödvändigtvis är sant. Som skedde i 3D, kommer ni välja personan som bäst passar er. Skillnaden är att er nya roll eller persona kommer att baseras på era inre behov istället för den yttre dynamiken.

Kanske är en sådan tanke förvirrande – till och med skrämmande. Betyder ett sådant koncept att ni inte kommer vara glädjefyllda? Inte alls. Istället, att ni känner glädje inom er när ni uppfinner något – eller väljer att skratta mycket varje dag. Vilket är lite annorlunda mot att bestämma bekväma roller för en skådespelare.

Ni kommer äntligen vara ni – inte en karikatyr av er som tidigare har varit sant. Och att upptäcka att ni silas genom era falska känslor i 3D och 5D och bortom.

Så är det att ni troligtvis kommer att uppleva stora känslomässiga fluktuationer under de kommande dagarna, när ni hittar ert sanna själv – inte självet ni skapat som ett resultat av er omgivning, utan självet som är glädje inom er varelse.

Kanske har ni drömt om att bli ett fnittrigt själv som är sant för vissa barn – men inte alla. Det skulle göra att ni behöver observera de olika personligheterna som visas i en grupp småbarn. Vissa är fnittriga, några är nyktra när de lär sig en ny aktivitet, och andra är uppslukade av sitt nuvarande intresse.

Det finns inga måsten i ert känslomässiga uppträdande i 5D eller bortom. Precis som det inte finns några spår ni måste passa in i för att interagera med en specifik grupp människor.

Ni upptäcker er känslomässiga bekvämlighetszon genom att göra ett oskrivet blad av de förväntade känslorna i 3D och 5D eller bortom.

För ni förväntar er att ni kommer att reagera i 5D eller bortom, som ni en gång gjorde i 3D, är att inte ha tänkt igenom logiken i det konceptet. För era 3D-känslor är baserade på ert behov att passa in, inte nödvändigtvis ert sanna själv.

Vi vågar gissa att ni redan har upptäckt några roller som är gömda djupt inom er som inte känns bekväma nu. Så det är så att ni säger nej till den eller den reaktionen. Samtidigt kanske ni trånar efter en roll som känns mer bekväm när ni läser genom de olika nya manusen.

Ni kommer fram till ett känslomässigt stop – varken 3D eller 5D eller bortom. I ett avseende, som om ni är mellan olika föreställningar. Skillnaden är att rollen ni slutgiltigt väljer kommer att baseras på ert sanna själv istället för ert sociala själv. En roll som kommer kännas så rätt, in behöver inte längre oroa er över vad ni ska säga eller göra i någon situation för era reaktioner kommer vara naturliga – precis som ett småbarns reaktion är naturliga tills han eller hon tränas att göra något annat.

Så är det att ni provar genom känsla efter känsla, och överraskar er själva och dem runt omkring er – mycket som småbarn gör innan de tränas att uppträda enligt reglerna i deras omgivning.

Ni rensar ut, testar, och experimenterar när ni upptäcker det känslomässiga nya ni. Tillåt det att vara så under de kommande dagarna för energierna som flyter omkring är olika dem ni har upplevt.

Även om de nuvarande energierna är kärleksenergier, är de dedikerade känslomässiga kärleksenergier, så från och med nu kan ni ta kontakt med roller som är ni – inte rollerna i er omgivning, familj eller medarbetare – och hitta er bekvämlighetszon när ni deklarerar er känslomässiga själv-kärlek. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...