Brendas Blog via Brenda Hoffman, 4 januari 2019.

Brendas Blog via Brenda Hoffman

4 januari 2019.

Kära ni,

Fira ert nya jordeår och nya ni. Vi har förstås talat om båda ett tag nu, men det här är ett annat firande av flera skäl.

Aldrig tidigare under era vistelser på Jorden har ni låtit er själva göra anspråk på er sanna varelse, er Universella Kraft. Så ni upptäcker att ert fokus producerar olika skapelser som ni en gång tillät er själva tro var möjliga. För i era 3D övertygelser krävde alla skapelser stor ansträngning och hängivenhet för att nå målet.

Många av er upptäcker nu att ert fokus inte är så intensivt som ni en gång trodde var nödvändigt, och att era skapelser inte är som ni förväntade er.

Ni kanske hade flyktiga tankar på ett nytt arbete, och att arbete dyker upp utan ansträngning från er sida. Men er större dröm fortsätter vara svårfångad. Det är så på grund av att ni fortsätter att använda 3D metoder för att skapa era stora drömmar. 3D metoder är inte längre giltiga, för de baseras på rädsla.

I 3D var ni rädda att gudarna inte skulle bevilja er det ni önskade för att ni varit en odygdig flicka eller pojke, i en eller flera livstider. Eller att ni inte förtjänade någonting utöver vad samhället tyckte ni kunde förvänta er. Så ni mässade, bad, mediterade, besökte den ena gurun efter den andra, läste de rätta sakerna bara för att eventuellt kunna skapa det ni hoppades på och utropade det som ett mirakel.

Er nya ni metod är mycket enklare och mer produktiv. Ignorera er rädsla för att ni inte ska kunna skapa. Gå genom er dag i full förväntan på att det ni vill ha eller behöver nu är en del av ert liv.

Rädsla är inte längre en dominerande del av ert liv, så varför fortsätter ni tro på att rädsla kan ge er det ni vill ha eller behöver? Era kreativa verktyg är glädje och förväntan.

Med det inte sagt att ni kommer att skapa det ni vill eller behöver idag eller imorgon, utan istället att ni förklarar er fria från skapelserädsla och börjar sakta att, som vi ser det, acceptera att ni är kraftfulla skapare.

Det överskuggande skapelsebudskap ni ignorerar eller glömmer är att ni är skapare av era liv. Så även om ni hittar en guru som ser på livet på liknande sätt, så kan han eller hon inte skapa det ni önskar bättre än någon med helt annorlunda övertygelser.

Ni har mognat på så många sätt bortom er tro på en Gud som ger er det ni behöver om ni är snälla – eventuellt. Sådan var en rädslobaserad modell som inte hade något att göra med er verklighet.

Ignorera dessa rädslobaserade, ovärdig-till övertygelser. Och börja skapa er värld, ert liv i glädje.

Många av er säger att ni försökt och försökt bara för att få det att räcka till en existens som försåg er med några basala saker – och fortsätter med 3D övertygelsen om arbete, arbete, och mer arbete. Eller att livet på Jorden är svårt. Eller att ni inte förtjänar bättre. Allt 3D övertygelser baserade på rädsla.

Ni har tillåtit er själva bli en enkel dödlig medan ni är på Jorden, trots er gud/gudinne totalitet. Sluta tro att ni är begränsade och börja tro på er själva.

Har ni inte visionerat en Gud eller änglar som kan skapa Jorden eller vilket objekt som helst inom några minuter eller dagar, utan hjälp? Så är det. Ni har samma förmåga.

Utgår ni från att Gud eller vem ni nu väljer att sätta på en piedestal behöver hjälp och/eller bekymmer angående hans eller hennes förmåga att skapa? Eller föreställer ni er att sådana överlägsna entiteter med sin vilja kan skapa närhelst de vill, lätt och ledigt? Om ni är gudar/gudinnor – vilket ni är – varför antar ni att ni inte har samma skapelseförmåga?

På samma gång börjar ni kanske se på er själva som överlägsna dem som inte är föregångare. Det är ett felaktigt ställningstagande, för alla jordbor är sprungna ur Universum och behöver bara påminnas om sina förmågor.

Ni föregångare är inga anomalier. Istället är ni ljusfyrar som högt och tydligt skriker, ”Det är tryggt, kom ut, kom ut, var ni än är.”

Ni är ljusfyrar i en värld fylld med glädje, glädjen i skapande, glädjen i skratt, glädjen av Ett.

Då ni accepterar den manteln kommer andra, som ännu inte kommit bortom 3D, att börja minnas sina Universella förmågor och intressen.

Ni är ljusfyren. Ni är inte bättre, bara annorlunda, därför att ni övade på att komma ihåg att vara ljusfyren i denna övergång. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...