Sananda via James McConnell 6 augusti, 2017

Sananda

via James McConnell

6 augusti, 2017

JAG ÄR Sananda. Fastän jag inte har anmält mig till denne, James, så Är jag nu här.

Och jag Är här precis som varje gång, för att ta er närmare och närmare det som ni inombords känner till; att hjälpa er komma ihåg vilka ni är. För detta är vad hela den här processen handlar om; hela denna uppstigningsprocess.

Den övergång som ni är i färd med att genomgå handlar allt om att minnas. Att minnas varifrån ni kom och vilka ni är i den processen. Att minnas att ni är ljuset, ni är enheten, ni är Källan inombords, precis som jag Är Källan inom mig själv. Tillsammans är vi alla Källan.

Det förekommer inget som är separat från Källan. Era hjärnor blir fortfarande programmerade på många sätt, till att dra sig själva bort från Källan, för det mesta okänd, ändå med känslan av separation i vissa stunder då ni känner att ni inte är älskade; där ni känner att det inte finns något hopp; där ni känner att ingenting håller på att förändras. Men hursomhelst så talar jag om för er, i egenskap av Sananda, som den som har tagit er hit, många av er här, jag talar om för er att allting håller på att förändras: förändringar inom er själva och förändringar utanför er själva. För när ni förändras inom er själva så förändrar ni likaså allting utanför er själva.

När ni förändras, så förändras någon annan intill er. Och när denna förändras så förändras någon annan bredvid dem och så vidare och så vidare. När ni börjar sprida ut ljuset så sprids det till den nästa och den nästa och den nästa. Och snart kan alla känna av ljuset. Alla upplever ljuset inom sig.

Till och med de djupaste nivåerna av mörker blir upplysta av ljuset. Och när de blir upplysta av ljuset, om de inte är redo för detta, så har de en jobbig tid med dessa energier, dessa energier som ni håller på att vänja er vid, att ni kan känna av förändringarna.

Ni kan känna att medvetandet skiftar och det sker både inom er och inom människans kollektiva medvetande. För ni är människans kollektiva medvetande och människans kollektiva medvetande är ni. Detta är vad ni har börjat förstå: att ni är er broder och er syster. Och er broder och syster är tillika ni. Fastän jag kan vibrera på en högre nivå än vad ni gör, jag kan uppleva vid en högre nivå än vad ni gör, och fastän mitt medvetande vid den här tiden kan befinna sig på en högre nivå, så är jag i något avseende varken bättre eller sämre än ni. Alla de som är mina bröder och systrar, alla de som ni vördar som Himlens Kollektiv: Ärkeängel Mikael, St. Germain, Ashtar, Sanat Kumara och så vidare och så vidare, med all säkerhet Lady Nada, Lady Portia och vidare med alla. Vi alla känner till att fastän vi förefaller befinna oss på en högre medvetandenivå, så betyder det inte att vi gör det. Ni kan ännu inte minnas vilka ni är, vilka ni har varit. I och med att dessa minnen kommer tillbaka, så kommer allt detta att börja förefalla fullständigt vettigt för er.

När ni börjar se på tanken om att det inte förekommer några misstag och allting blir orkestrerat, så kommer ni att få en full förståelse.

JAG ÄR Sananda. Jag njuter så av dessa stunder som jag får vara med er. Och såsom vi all säger, så ser vi alla fram emot de tider då vi kan bli mer personliga med er, för ni är medvetna om oss lika mycket som vi är medvetna om er.

All min frid och kärlek vare med er.

 

Source 1 – Source 2 – Channel: James McConnell – “Believing is seeing!”

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

You may also like...